Spring naar de content

Klinische geriatrie is het medisch specialisme voor de oudere patiënt in het ziekenhuis. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische, sociale en functionele problemen. In de benaderingswijze wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheid en belastbaarheid van de patiënt. De nadruk wordt gelegd op herstel en behoud van de zelfredzaamheid. Veel voorkomende problemen waarvoor een patiënt verwezen kan worden zijn cognitieve stoornissen, delier, depressie, algehele achteruitgang, afname van de zelfredzaamheid, mobiliteitsproblemen en vallen en polyfarmacie.