Skip to Content

Physician assistant (PA)

Wanneer je voor een afspraak naar Bernhoven komt, kan het zijn dat je te maken krijgt met een physician assistant (PA).

Wat is een physician assistant?

Een physician assistant is een medische zorgprofessional met brede medische kennis en vaardigheden. Ze hebben een zelfstandige behandelrelatie waarin ze geneeskundige zorg bieden aan patiënten binnen een specialisme. Denk hierbij aan het verrichten van lichamelijk onderzoek, stellen van een diagnose, het opstellen van een behandelplan, voorschrijven van medicijnen, verrichten van medische (technische) ingrepen, organiseren van patiëntoverplaatsingen en geven van voorlichitng. Hiermee nemen zij een aantal taken van een specialist over. Een physician assistant heeft een zelfstandige behandelrelatie, maar werkt nauw samen met de specialist.

Waar kun je de physician assistant tegenkomen?

In Bernhoven werken steeds meer physician assistants. Op de polikliniek of op de verpleegafdeling van de afdeling orthopedie, kindergeneeskunde, pijnteam, cardiologie, MDL en urologie kan je een physician assistant tegenkomen.