Spring naar de content

Regionale transmurale afspraken ziekenhuis - huisartsen

U kunt hier handleidingen en stroomdiagrammen over nieuwe werkwijzen downloaden.

Regionale transmurale werkafspraken

Bernhoven heeft samen met de huisartsen een aantal werkafspraken gemaakt om de kwaliteit en de efficiëntie van de zorgverlening te verbeteren. De desbetreffende afspraken, stroomdiagrammen, handleidingen en verwijsformulieren kunt u hieronder vinden.

Protocollen

U kunt hier het protocol prik-, snij en spataccidenten raadplegen.

U kunt hier het protocol Diep veneuze trombose en longembolie raadplegen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie & Patiëntenvoorlichting, telefoonnummer 0413 - 40 28 72 of per mail communicatie@bernhoven.nl.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z