Skip to Content

Huisregels

Om het verblijf en werken voor iedereen in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken, verwachten we van onze patiënten, bezoekers en medewerkers dat zij zich aan de huisregels houden. Zowel binnen het ziekenhuis als op het omliggende terrein.

Hoe gaan we in Bernhoven met elkaar om?

In Bernhoven gaan we met respect met elkaar om. Bernhoven vindt dat ieder mens onze zorg waard is, omdat ieder mens waardevol is. Andersom vraagt Bernhoven aan bezoekers en patiënten om dat respect ook te tonen naar de medewerkers. We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in ons ziekenhuis.

Onze huisregels

 • Voor de verschillende afdelingen van het ziekenhuis gelden bezoekregels waaraan iedereen zich dient te houden. Je vindt de bezoekregeling hier.
 • Dieren zijn niet toegestaan in het ziekenhuis. Hulphonden en blindengeleidehonden mogen op de meeste afdelingen wel mee.
 • Op verzoek van medewerkers van Bernhoven ben je verplicht om je te legitimeren.
 • Roken is nergens op het terrein van Bernhoven toegestaan. Dat geldt ook voor e-sigaretten.
 • Wij waken met camera's over jouw en onze veiligheid en eigendommen.
 • Mobiel bellen en internetten is toegestaan behalve binnen anderhalve meter van medische apparatuur en op plaatsen waar dat staat aangegeven. Voorkom overlast voor anderen!
 • Filmen, fotograferen en het maken van geluidopnames is zonder toestemming van alle betrokkenen niet toegestaan. Voor het maken van opnames bestemd voor publicatie is daarnaast schriftelijke toestemming nodig van de afdeling communicatie.
 • Bernhoven is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen. Waardevolle spullen kun je het beste thuislaten.
 • Parkeren is uitsluitend toegestaan op de aangewezen parkeerplaatsen. Op het parkeerterrein gelden de regels van de gemeente Maashorst.
 • Het bezit van alcohol, drugs en wapens is verboden. Als we vermoeden dat iemand dergelijke zaken in bezit heeft is de beveiliging bevoegd daarop te controleren door middel van een tassencontrole en, indien er sprake is van bruikleen van een locker, ook een lockercontrole.
 • Mondeling of lichamelijk geweld, intimidatie en discriminatie worden niet getolereerd. Van agressie, diefstal, geweld en vernieling wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Om ervoor te zorgen dat wij zo min mogelijk ziekteverwekkers verspreiden schudden wij geen handen.