Skip to Content

Geestelijke verzorging

Dat kan, maar dat hoeft niet per se. Geestelijke zorg gaat over alles wat jou als mens bezighoudt. Het gaat veel over zingeving. Dus dat is heel breed. Zie ook de thema’s in de vraag hieronder. Geloof kan hier natuurlijk wel onderdeel van zijn. 

De geestelijk verzorger praat over de onderwerpen die voor jou als patiënt belangrijk zijn. In zo’n gesprek mag het over van alles gaan. Bijvoorbeeld:

 • Piekeren: Ik maak me zorgen om…
 • ‘Vol’ zitten: Ik wil mijn verhaal een keer rustig kunnen vertellen.
 • Afhankelijkheid: Ik kon altijd alles zelf en nu ben ik afhankelijk van anderen.
 • Onzekerheid: Het vanzelfsprekende is weggevallen; ik weet niet waar ik aan toe ben. Ik voel me hierdoor onzeker.
 • Schuldgevoel: Is het mijn eigen schuld dat ik zo ziek ben? Ik kan nu niet meer voor mijn partner of kind zorgen.
 • Spijt: Ik heb spijt van enkele keuzes die ik heb gemaakt.
 • Oud verdriet: Doordat ik ziek ben, en de tijd heb, komen verdrietige herinneringen naar boven.
 • Verlies: Ik vind het moeilijk om mijn naasten achter te laten. Ik mis mijn overleden partner.
 • Levensvragen: Waarom overkomt mij dit? Wat maakt mijn leven (nog) waardevol? Is er een leven na dit leven?
 • Geloof of levensovertuiging: Waar geloof ik nog in? De mens? God? Welke steun geeft mij dit?
 • Keuzes: Moet ik kiezen om deze behandeling nog te ondergaan? Of juist niet?

De verschillende afdelingen bieden allemaal steun tijdens ziekte. Een overzicht:
De geestelijk verzorger ondersteunt en begeleidt patiënten en hun naasten bij het omgaan met ziekte, beperking en verlies. Hierbij ligt de nadruk op het verband met jouw eigen levensverhaal, levensovertuiging en beschouwing. Het gaat over zingeving. 

De medisch maatschappelijk werker ondersteunt, begeleidt en adviseert patiënten en naasten bij psychische, sociale en emotionele problemen tijdens alle fases van ziekte, opname of behandeling. Zoals relatieproblemen door ziekte.

De medisch psycholoog onderzoekt en behandelt het verband dat er is tussen lichamelijke klachten en de psychische oorzaken of gevolgen van die klachten. Zoals angst of depressie door ziekte.

Dat kan op verschillende manieren.

 • Als patiënt of als naaste van een patiënt heb je hierom gevraagd.
 • Een professional vindt het verstandig dat een geestelijk verzorger wordt ingeschakeld. Meestal gaat dit in overleg met jou als patiënt of familie.
 • De geestelijk verzorger heeft zelf contact gelegd.