Skip to Content

Medisch maatschappelijk werk

Nee. Aan de hulpverlening van medisch maatschappelijk werk Bernhoven zijn geen kosten verbonden. Deze zorg hoort bij de basiszorg die Bernhoven biedt.

Dit staat niet vast, dit hangt af van je hulpvraag. Medisch maatschappelijk werk kijkt samen met jou naar wat nodig en passend is.

Als er binnen het gezin problemen ontstaan door ziekte, behandeling of opname in het ziekenhuis is het mogelijk dat een gezinslid, altijd met goedvinden van de patiënt, ook in gesprek gaat met de maatschappelijk werker.