Skip to Content

Vicki Brownhuis

Het Vicki Brownhuis (VB-huis) is een centrum voor leven met en na kanker. Het VB-huis biedt psychosociale ondersteuning voor iedereen die met kanker te maken krijgt, patiënten, hun naasten en nabestaanden. De medewerkers werken er op vrijwillige basis. De vrijwilligers zijn wel getraind in psychosociale ondersteuning. Het VB- huis is geen behandelinstelling. Het is een informele ontmoetingsplek voor iedereen die op welke manier ook met kanker in aanraking komt.

Een open gesprek en advies

De medewerkers van het Vicki Brownhuis zijn getrainde vrijwilligers met een open oor en open hart voor mensen die met kanker te maken krijgen. Zij zijn dus geen behandelaars, wel werken ze nauw samen met de professionals van Bernhoven. Zij helpen jou zo nodig met de juiste route bij specifieke vragen.

Inloopochtend

Eenmaal per maand is er een inloopochtend van het VB-huis in Bernhoven. Onder het motto niks moet, alles mag is iedereen die met kanker te maken heeft (gehad) welkom. Onder meer om ervaringen uit te wisselen, naar elkaar te luisteren, je verhaal kwijt te kunnen of tips te geven. Elkaar ontmoeten staat centraal zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn. Aanmelden is niet nodig.

Wachtkamerondersteuning

Iedere week is het VB huis van 9.30-11.30 uur aanwezig op de polikliniek van oncologie (Route 75). In de oneven weken op donderdag en in de even weken op dinsdag. Hier is vooral aandacht voor de psychosociale aspecten van kanker en de medewerkers geven daarover informatie en tips.

Kijk voor meer informatie op de website van het Vicki Brownhuis.