Skip to Content

Wachttijden toelichting

Wij doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

In het wachttijdenoverzicht zie je de wachttijd per afdeling. Dit zijn altijd gemiddelden. Soms ben je iets eerder aan de beurt, bijvoorbeeld bij spoed en soms iets later. Waarom iets langer duurt of sneller gaat kan te maken hebben met jouw medische situatie. Of omdat je door een bepaalde specialist geholpen wilt of moet worden. De planning van de behandelingen gebeurt in goed overleg met de medisch specialisten. Zij geven aan welke patiënten met de meeste urgentie ingepland moeten worden.

Toelichting eerste afspraak polikliniek

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat je een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat je terecht kunt.

Toelichting wachttijden onderzoek en behandelingen

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat je door je arts wordt aangemeld voor een onderzoek of operatie, tot het moment dat je terecht kunt. 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer je vragen hebt over wachttijden kun je altijd contact met ons opnemen of met de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de voorwaarden van je polis kan de zorgverzekeraar je misschien ondersteunen om in een ander ziekenhuis geholpen te worden.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) is voor de eerste polikliniekafspraak en diagnostiek 28 dagen (4 weken). Voor een behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen (7 weken).