Skip to Content

Profiel

Ik werk sinds 2015 in Bernhoven. Het meest aantrekkelijke van mijn functie als SEH arts is dat geen dag hetzelfde is. Je weet niet hoe je je dag begint en hoe en wanneer het eindigt. Juist de diversiteit aan patiënten en de variatie van laag- en hoog complexe ziektebeelden maakt het vak uitdagend.

Samen met ons betrokken team SEH-arten en verpleegkundigen help ik graag patiënten die op onze afdeling komen.

Opleiding

Jaar

Geneeskunde - Rijksuniversiteit Groningen

1996 - 2002 

Spoedeisende Geneeskunde: Rijnstate ziekenhuis, Arnhem

2007 - 2010

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Nederlandse Vereniging van SpoedeisendeHulp-Artsen (NVSHA)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
  • Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)Educatie 

Nevenfuncties

  • Visitatiecommissie NVSHA

AGB-code: 84100642