Skip to Content

Profiel

Geneesmiddelen spelen een belangrijke rol in de preventie en behandeling van ziekten. Ik vind het belangrijk de processen hieromheen in goede banen te leiden. Zo worden geneesmiddelen zo optimaal mogelijk ingezet. Dit vergt nauwe samenwerking met andere zorgverleners (artsen en verpleegkundigen). En dit geeft mij energie om het voor de patiënt goed te organiseren.

Opleiding

Jaar

Opleiding tot ziekenhuisapotheker – Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant, Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s-Hertogenbosch

1999 - 2002

Postdoctorale apothekersopleiding - Universiteit Utrecht

1994 - 1996

Farmacie - Universiteit Utrecht

1988 - 1994

Onderzoek

  • Jagmont TM, Meer YG van der. Behandeling van allergische rhinitis met trichloorazijnzuur. Pharmaceutisch Weekblad 1996;22:622
  • Boermans JAJ, Tuinier S, Verhoeven WMA, Noten JBGM, Jagmont TM, Van den Berg YWMM. Therapeutic Drug Monitoring Routine in General Psychiatry. European Psychiatry 1998;13:213s
  • Jagmont TM, Conemans JMH, Bernsen MJ, Eppenga WL, Vonk R. De invloed van het genotype van de enzymen CYP2D6 en CYP2C19 op het metabolisme van tricyclische antidepressiva bij depressieve patiënten in de regio Noordoost-Brabant. Groningen: Congres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2002 [Posterprijs]
  • KNMP-innovatieprijs 2002 voor het project: “Farmacogenetica bij farmacotherapeutische adviezen”
  • Jagmont TM, Conemans JMH, Bernsen MJ, Vonk R, Eppenga WL en Hermens WAJJ. Het genotype van CYP2D6 bepalend voor het doseeradvies. Pharm Weekbl 2002;137:1651-6
  • De invloed van het genotype van de enzymen CYP2D6 en CYP2C19 op het metabolisme van tricyclische antidepressiva bij depressieve patiënten in de regio Noordoost-Brabant. Wetenschapsdag JBZ 2002
  • G. Filippini - de Moor, M. Steegers, N. van Helmond, Y. Paquay, T. Jagmont, K. Vissers, O. Wilder - Smith. Impact of extended perioperative cyclooxygenase (COX)-2 inhibition on chronic pain after surgery for breast cancer. Maastricht: Congress World Institute of Pain 2014

Lidmaatschappen/verenigingen

  • Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)