Spring naar de content

Botdichtheidsmeting (DEXA-scan)

Uw behandelend arts heeft voor u een botdichtheidsmeting aangevraagd. Dit onderzoek wordt in medische taal Dexa-scan genoemd. In deze folder leest u hoe het onderzoek in Bernhoven verloopt.

De informatie in deze folder is algemeen. Het onderzoek is beschreven zoals het meestal gaat. Het kan zijn dat er een andere manier gekozen wordt, die beter aansluit bij uw situatie. Dit onderzoek wordt gedaan door een radiologisch laborant en beoordeeld door een radioloog (gespecialiseerd arts).

Wat is een botdichtheidsmeting?

Een botdichtheidsmeting is een onderzoek om te kunnen vaststellen of u osteoporose (botontkalking) heeft. Met behulp van een speciaal röntgenapparaat is het mogelijk de hoeveelheid kalk in de botten (botdichtheid) van uw heup en rugwervels te meten. De gemeten hoeveelheid kalk wordt vergeleken met waarden die, normaal gesproken, horen bij uw geslacht en uw leeftijd. Uit de mate van botdichtheid kan worden afgeleid of er sprake is van botontkalking of wat het effect is geweest van een osteoporosebehandeling.

Zijn er risico’s en bijwerkingen?

De hoeveelheid röntgenstraling die wordt gebruikt bij het maken van de foto’s is zo weinig dat de kans op schadelijke effecten heel klein is, ook als u meerdere onderzoeken heeft ondergaan.

Hoe bereidt u zich voor?

Er is geen speciale voorbereiding nodig. U moet wel met het volgende rekening houden:

  • U mag drie dagen voorafgaand aan de botdichtheidsmeting geen ander (röntgen)onderzoek hebben met contrastmiddel. Dit beïnvloedt namelijk het resultaat van de botdichtheidsmeting. Heeft u toch zo’n onderzoek gehad? Bel dan even naar de afdeling radiologie voor nader overleg.
  • Als u zwanger bent of denkt het te zijn, bel dan ook even naar radiologie voor nader overleg.
  • Als u tijdelijk niet op uw linker- of rechterzijde kunt liggen bijvoorbeeld na een breuk, neem ook dan contact op met de afdeling radiologie om dit te bespreken.

Een eventuele begeleider mag niet aanwezig in de onderzoeksruimte zijn tijdens het onderzoek. Alleen als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld bij een beperking, is dit mogelijk. Helpen met omkleden kan natuurlijk wel.

Onderzoek

Waar meldt u zich?

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040

Hoe verloopt het onderzoek?

  • De laborant haalt u op en vertelt steeds wat er gaat gebeuren. Tijdens het onderzoek blijft de laborant bij u in de onderzoekkamer. Het onderzoek doet geen pijn.
    Om u op de goede plek op de onderzoekstafel te leggen en omdat metaal de meting kan verstoren, moet u zich uitkleden, uw onderbroek, sokken en hemd of t-shirt mag u aanhouden.
  • Voor het onderzoek begint, wordt u eerst gemeten en gewogen. Deze gegevens zijn nodig voor de beoordeling van het resultaat.
  • In de onderzoekkamer gaat u op uw rug op de onderzoektafel liggen. U krijgt een vierkant blok onder de benen waarbij u de benen 60-90 graden moet buigen.
  • Tijdens het onderzoek beweegt de röntgenbuis boven de plaatsen waar gemeten wordt, dit zijn uw onderste rugwervels en een heup. Wanneer nodig kan er gekozen worden om een foto te maken van uw onderarm. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat u ontspannen en stil ligt. De foto’s kunnen mislukken als u zich beweegt.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Meestal duurt het onderzoek tussen de 15 en 20 minuten.

Uitslag

De radioloog beoordeelt het onderzoek en stuurt het verslag hiervan naar uw behandelend arts. U krijgt de uitslag van uw behandelend arts of de osteoporoseverpleegkundige. 

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) laboranten van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de eindredactie van deze folder.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.