Skip to Content

Behandeling van de blaas met botuline-toxine

In overleg met uw arts heeft u besloten een behandeling van botuline-toxine in de blaas te laten doen. In deze folder leest u hoe deze operatieve behandeling in Bernhoven wordt uitgevoerd.

Wat is Botuline-toxine?

Botuline-toxine is een medicinale stof (‘gif’) die de signaaloverdracht van zenuwvezels naar spieren onderbreekt. U kent deze stof waarschijnlijk onder de naam botox. De werking van botuline-toxine kunt u vergelijken met het doorknippen van de telefoonlijn bij u thuis; als de lijn wordt doorgeknipt kunt u geen telefoongesprek meer voeren. Als Botuline-toxine in een spier wordt gespoten kan die spier geen signaal meer ontvangen en wordt die spier daardoor verlamd.
In de urologie wordt botuline-toxine onder andere gebruikt voor de behandeling van een overactieve blaasspier. Na een injectie van botuline-toxine in de blaasspier verdwijnen de klachten bij ongeveer 80% van de patiënten.

Hoe wordt botuline-toxine toegediend?

Voor het juiste effect moet botuline-toxine direct in de blaasspier gespoten (geïnjecteerd) worden, en wel op tien plaatsen in de blaas. Hiervoor gebruikt de uroloog een lange injectienaald die door een blaaskijker (cystoscoop) op de juiste plaatsen wordt geprikt. Op elke van die tien plaatsen wordt een zeer kleine hoeveelheid botuline-toxine geïnjecteerd. Omdat de injecties pijnlijk kunnen zijn, vindt de ingreep onder lokale/regionale verdoving of algehele narcose plaats op de operatiekamer.

Wat kunt u van de ingreep verwachten?

De behandeling geeft nauwelijks nare neveneffecten. Soms kan na de injectie de urine iets bloederig zijn. Ook treden er soms griepverschijnselen op. U houdt na de ingreep kortdurend een blaaskatheter in om de urine af te voeren. Het effect van de behandeling is na ongeveer drie dagen te merken. De behandeling is effectief bij ongeveer tachtig procent van de patiënten. Helaas werkt botuline-toxine maar zes tot twaalf maanden. Als het is uitgewerkt kan de behandeling herhaald worden.

Complicaties van een behandeling van botuline-toxine?

Een zeldzame bijwerking van botuline-toxine is dat het bij sommige patiënten zo goed werkt dat zij enige tijd niet goed kunnen plassen en daarom zichzelf enkele malen per dag moeten katheteriseren.

Opname

U komt op de dag van opname of soms een dag vóór opname op de afdeling. In principe blijft u een nacht na de ingreep opgenomen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie. Route 150. Telefoonnummer: 0413 - 40 19 68

Buiten kantooruren belt u met het centrale telefoonnummer van Bernhoven: 0413 - 40 40 40. Op grond van uw vragen wordt beoordeeld welke actie verder nodig is.

Moet u onverhoopt naar de spoedeisende hulp van Bernhoven? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost Bernhoven'.