Skip to Content

Bloedvatoperatie buik gesloten behandeling; EVAR (bij verwijding grote buikslagader)

Bij u is een verwijding van de grote buikslagader vastgesteld. In medische termen wordt dit een aneurysma van de aorta abdominalis genoemd. In overleg met uw specialist heeft u besloten om deze verwijding te verhelpen met een bloedvatoperatie. In de folder leest u hoe deze operatie in Bernhoven verloopt.

Oorzaak

Een verwijding van de grote buikslagader is meestal het gevolg van vetafzetting en verkalking in de slagader. Dit proces heet aderverkalking of in medische termen arteriosclerose. Arteriosclerose kan leiden tot een verzwakking van de wand van de slagader, die dan door de bloeddruk uitzet. Dit laatste is bij u het geval. Verschillende factoren spelen een rol bij het ontstaan van arteriosclerose. Deze zijn onder andere: roken, hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht en een te hoog cholesterol gehalte in het bloed.

Klachten

Een verwijding van de grote buikslagader kan lang bestaan zonder dat u daar iets van merkt. Tijdig opereren, voorkomt de volgende problemen:

 • een levensbedreigende bloeding als gevolg van een scheur in de buikslagader op de zwakke plek in de slagaderwand.
 • een bloedstolsel of verkalkt deeltje raakt los en komt in de beenslagader terecht, waardoor plotseling de slagader in het been wordt afgesloten.

Operatie

Bij deze operatie wordt in de verwijde grote buikslagader een stent(buisje) geplaatst. De stent wordt voor en voorbij de verwijding aangesloten op de grote buikslagader.

Complicaties

Iedere operatie brengt vanzelfsprekend risico’s met zich mee. Complicaties die bij alle operaties voor kunnen komen zijn bijvoorbeeld wondinfectie, trombose, longontsteking, bloedingen en beschadiging van zenuwen. De kans op deze complicaties hangt onder andere af van uw leeftijd en gezondheidstoestand.

Goede voeding(eiwitten en vitaminen) en goede medicijnen verlagen de kans op complicaties.
Een operatie aan de buikslagader geeft daarnaast nog kans op een aantal specifieke complicaties:

 • Nabloeding. Een nabloeding treedt op door een lekkage van de verbinding tussen het kunststof bloedvat en het eigen bloedvat. Als deze complicatie optreedt is meestal een nieuwe operatie noodzakelijk. Dit komt zelden voor.
 • Afgesloten kunststof bloedvat, waardoor een nieuwe operatie nodig kan zijn. Dit komt zelden voor.
 • Bij mannen bestaat de mogelijkheid dat na de operatie de erectie en/of zaadlozing verstoord raken. Dit kan een tijdelijke situatie zijn, maar ook blijvend.

Voorbereiding

Opname

Voor deze operatie wordt u ongeveer twee à drie dagen opgenomen in het ziekenhuis. De afdeling opname planning informeert u over de datum waarop u wordt opgenomen. Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de specialist die voor de verdoving zorgt).

Medicijnen

Wanneer u bloedverdunnende medicijnen (Marcoumar, Sintrom ) gebruikt, is het noodzakelijk dat u enkele dagen voor de operatie stopt met het innemen van deze medicijnen. Van uw arts krijgt u te horen wanneer u hiermee moet stoppen.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Voeding en roken

Het is verstandig dat u voldoende en gezond eet. Een goede voedingstoestand verkleint de kans op complicaties en infecties en bevordert het herstel. Om diezelfde reden is het ook belangrijk dat u voor de operatie niet meer rookt.

Operatie

Voorbereiding ziekenhuis

Bij een buikoperatie is het van belang dat er zo min mogelijk ontlasting in de darmen zit. Daarom krijgt u op de afdeling voor de operatie via de anus een laxeermiddel (= klysma) toegediend.

Verdoving

Een bloedvatoperatie wordt uitgevoerd onder een algehele narcose of een ruggenprik. Eventuele vragen over de verdoving kunt u op het spreekuur PPO met de anesthesioloog bespreken.

Verloop van de operatie

Voordat u in slaap wordt gebracht, brengt de anesthesioloog soms een dun slangetje in uw rug. Dit slangetje wordt tussen twee ruggenwervels ingebracht. Middels het slangetje krijgt u na de operatie medicijnen tegen de pijn toegediend. Het inbrengen van het slangetje doet niet meer pijn dan een gewone injectie. Tijdens de operatie wordt via de lies onder doorlichting een vaatprothese ingebracht in het verwijde deel van de buikslagader.

Na de operatie

 • Na de operatie heeft u weinig tot geen pijn.
 • U mag na de operatie weer uit bed en mobiliseren.
 • U mag na de operatie weer gewoon eten.
 • U heeft 2 kleine wondjes in beide liezen.

Naar huis

Wanneer

Als u zichzelf weer kunt verzorgen en u zich goed voelt, dan mag u naar huis. Van de verpleegkundige krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek chirurgie (ongeveer twee weken na de operatie). Tijdens het controlebezoek worden ook de hechtingen verwijderd.

Werkhervatting

Wat de gevolgen van uw aandoening en/of de behandeling voor uw werk zijn, kunt u met uw specialist overleggen. De specialist kan uw bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw specialist en uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die u begeleidt bij de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijker om tot goede afspraken met uw bedrijfsarts te komen.

Adviezen voor thuis

Na ontslag uit het ziekenhuis zult u merken dat u niet meteen helemaal fit bent. U bent snel vermoeid en ook de eetlust is vaak verminderd. Dit wordt langzaamaan beter. Meestal is uw algehele conditie na twee tot drie maanden weer zoals voor de operatie. Voor een goede genezing is het van belang dat u de volgende adviezen opvolgt:

 • Leef gezond! Rook absoluut niet. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging en voorkom overgewicht. (Voor meer informatie over ‘gezond leven’ kunt u terecht bij de verpleegkundige van de afdeling of het PatiëntService.)
  Neem aanvullende voeding met extra eiwitten en vitaminen, dit bevordert de wondgenezing.
 • Voorkom infecties! Bij gebruik van een kunststof bloedvat, blijft er een kans op infectie bestaan. De ervaring leert dat wanneer er op een andere plaats in het lichaam een infectie is opgetreden, deze infectie uw nieuwe bloedvat kan aantasten. Het is belangrijk dat een infectie wordt voorkomen of zo snel mogelijk wordt behandeld met antibiotica. Neem daarom contact op met uw huisarts als u last krijgt van ontstekingen, bijvoorbeeld: keel-, blaas- of longontsteking en bij pussende wonden, steenpuisten en dergelijke.

Wat te doen bij problemen thuis?

Heeft u na uw thuiskomst uit het ziekenhuis klachten van welke aard dan ook en u vertrouwt het niet? U kunt hierbij onder meer denken aan:

 • De huid rondom de wond toenemend rood, gezwollen en warm aanvoelt.
 • U koorts (>38.5C) krijgt of rillingen heeft.
 • U een plotselinge hevige pijn voelt.

Neem dan contact op met:

Polikliniek chirurgie - 0413 - 40 19 59, route 041 (tijdens kantooruren)
Receptie Bernhoven - 0413 - 40 40 40 (buiten kantooruren)

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u naar de spoedeisende hulp van Bernhoven komt? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

Polikliniek vaatchirurgie is ook per mail te bereiken: vaatchirurgie@bernhoven.nl

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundige van de afdeling.

Wachtlijstbemiddeling

Als uw klachten erger worden terwijl u al op de wachtlijst staat, bel dan met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw behandelend arts kan dan overleggen en besluiten of u al dan niet eerder moet worden geopereerd.