Skip to Content

Bloedvatoperatie hals (bij vernauwing halsslagader)

Bij u is een vernauwing van één of van beide halsslagaders vastgesteld. In overleg met uw specialist heeft u besloten om deze vernauwing te verhelpen met een bloedvatoperatie. In de folder leest u hoe deze operatie in Bernhoven verloopt.

Oorzaak

Een vernauwing van een halsslagader is het gevolg van vetafzetting en verkalking in de slagader. Dit proces heet aderverkalking of in medische termen arteriosclerose. Verschillende factoren spelen een rol bij het ontstaan van arteriosclerose. Deze zijn onder andere: roken, hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht en een te hoog cholesterol gehalte in het bloed.

Waarom een operatie

Het is belangrijk dat de vernauwing in de halsslagader(s) wordt verholpen, want:

 • Op de plaats van de vernauwing kan een bloedstolsel ontstaan, waardoor het bloedvat volledig wordt afgesloten. Een beroerte kan dan het gevolg zijn
 • Het kan ook voorkomen dat kleine bloedstolsels worden meegevoerd met de bloedstroom. Deze stolsels veroorzaken dan afsluitingen van kleine slagaderen in de hersenen. De verschijnselen die hierdoor ontstaan, zijn meestal van korte duur. Dit kunnen verlammingsverschijnselen en spraakstoornissen zijn, maar ook een voorbijgaande blindheid van een oog.

Soms kunnen bovengenoemde gevolgen worden voorkomen met medicijnen die de vorming van bloedstolsels tegengaan.

Operatie

Bij deze operatie worden de verkalkingen in de vernauwde slagader verwijderd.

Complicaties

Iedere operatie brengt vanzelfsprekend risico's met zich mee. Complicaties die bij alle operaties voor kunnen komen zijn bijvoorbeeld wondinfectie, trombose, longontsteking, bloedingen en beschadiging van zenuwen. De kans op deze complicaties hangt onder andere af van uw leeftijd en gezondheidstoestand.

Een operatie aan de halsslagader geeft daarnaast nog kans op een aantal specifieke complicaties:

 • Nabloeding. Een nabloeding treedt op door een lekkage van de hechtingen. Als deze complicatie optreedt is meestal een nieuwe operatie noodzakelijk om de bloeding te stoppen
 • Hersenbeschadiging. Waardoor bijvoorbeeld verlammingsverschijnselen en/of spraakstoornissen kunnen ontstaan
 • (Tijdelijke) verhoging van de bloeddruk. In dit geval krijgt u medicijnen om de bloeddruk weer omlaag te brengen
 • Beschadiging van zenuwen in het halsgebied.

Voorbereiding

Opname

Voor deze operatie wordt u ongeveer twee tot drie dagen opgenomen op de afdeling Chirurgie.
De afdeling opname planning informeert u over de datum waarop u wordt opgenomen. Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Op

Spreekuur PPO

De verdoving voor uw operatie wordt toegediend door de anesthesioloog (specialist die voor de verdoving zorgt). Voordat een operatie onder anesthesie (verdoving of narcose) kan plaatsvinden zijn enkele voorbereidingen noodzakelijk. Deze voorbereidingen vinden plaats tijdens het spreekuur Preoperatief Poliklinisch Onderzoek, afgekort PPO. Op het spreekuur PPO spreekt u achtereenvolgend een doktersassistente, verpleegkundige en anesthesioloog.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Voeding en roken

Het is verstandig dat u voldoende en gezond eet. Een goede voedingstoestand verkleint de kans op complicaties en infecties en bevordert het herstel. Om diezelfde reden is het ook belangrijk dat u voor de operatie niet meer rookt.

Operatie

Verdoving

Een bloedvatoperatie wordt uitgevoerd onder een algehele verdoving (= narcose). Eventuele vragen over de verdoving kunt u op het spreekuur PPO met de anesthesioloog bespreken.

Verloop van de operatie

Voordat u in slaap wordt gebracht, krijgt u een infuus voor het toedienen van vocht en eventueel medicijnen en bloed. Ook wordt u aangesloten op een E.E.G.-apparaat. Met dit apparaat wordt tijdens de operatie de hersenactiviteit in de gaten gehouden.

Bij deze operatie wordt via een snede aan de zijkant van de hals de vernauwde slagader opgezocht. Nadat de slagader is afgeklemd, wordt deze geopend en worden de verkalkingen verwijderd. Vervolgens wordt de slagader met hechtingen gesloten.

Na de operatie

In het wondgebied wordt soms een slangetje (= drain) aangebracht dat ervoor zorgt dat het overtollige wondvocht wordt afgevoerd. Deze drain wordt meestal de eerste dag na de operatie verwijderd.
Ook het infuus wordt veelal de dag na de operatie verwijderd. Op de dag van de operatie blijft u nog in bed. De volgende dag mag u onder begeleiding van de verpleegkundige weer uit bed.

Naar huis

Wanneer

Als u zichzelf weer kunt verzorgen, de bloeddruk goed is en u zich goed voelt, dan mag u naar huis. Van de verpleegkundige krijgt u een afspraak mee voor controle op de polikliniek chirurgie.

Werkhervatting

Wat de gevolgen van uw aandoening en/of de behandeling voor uw werk zijn, kunt u met uw specialist overleggen. De specialist kan uw bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw specialist en uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die u begeleidt bij de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijker om tot goede afspraken met uw bedrijfsarts te komen.

Adviezen voor thuis

Voor een goede genezing is het van belang dat u de volgende adviezen opvolgt:

 • Leef gezond! Rook absoluut niet. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging en voorkom overgewicht.

Voor meer informatie over `gezond leven' kunt u terecht bij de verpleegkundige van de afdeling of het Patiënt Service.

Wat te doen bij problemen thuis?

Heeft u na uw thuiskomst uit het ziekenhuis klachten van welke aard dan ook en u vertrouwt het niet? U kunt hierbij onder meer denken aan:

 • De huid rondom de wond toenemend rood, gezwollen en warm aanvoelt
 • U aan één kant van uw hoofd hevige hoofdpijn krijgt
 • U koorts (> 38,5°C) krijgt of rillingen heeft
 • U een plotselinge hevige pijn voelt.

Neem dan contact op met:

 • polikliniek chirurgie - 0413 - 40 19 59, route 041 (tijdens kantooruren).
 • Heeft u buiten kantoortijden vragen of problemen, neem dan contact op met
  het centrale telefoonnummer van Bernhoven: 0413 - 40 40 40. Op grond van uw vragen wordt beoordeeld welke actie verder nodig is.

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u naar de spoedeisende hulp van Bernhoven komt? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

Polikliniek vaatchirurgie is ook per mail te bereiken: vaatchirurgie@bernhoven.nl

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundige van de afdeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij:

De Hart & Vaatgroep

Postbus 133
3769 ZJ Soesterberg
telefoon: 088 - 111 16 00
e-mail: info@hartenvaatgroep.nl
internet: www.hartenvaatgroep.nl

Wachtlijstbemiddeling

Als uw klachten erger worden terwijl u al op de wachtlijst staat, bel dan met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw behandelend arts kan dan overleggen en besluiten of u al dan niet eerder moet worden geopereerd.