Skip to Content

Bloedvatoperatie in de hals bij een vernauwing van de halsslagader(s)

Bij jou is een vernauwing van een of beide slagaders in je hals vastgesteld. Samen met je specialist heb je besloten dat een bloedvatoperatie nodig is om dit te repareren. In deze folder lees je hoe de operatie verloopt.

Waarom krijg je deze operatie?

Een vernauwing van een halsslagader komt door vetafzetting en verkalking in de slagader. Dit proces heet aderverkalking, of in medische termen: arteriosclerose. Arteriosclerose kan ontstaan door roken, hoge bloeddruk, suikerziekte, overgewicht en een te hoog cholesterolgehalte in het bloed. 

Het is belangrijk om de vernauwing in de halsslagader(s) te repareren, want:

 • op de plaats van de vernauwing kan een bloedstolsel ontstaan. Daardoor kan het bloedvat worden afgesloten en kun je een beroerte krijgen
 • kleine bloedstolsels kunnen worden meegevoerd met de bloedstroom. Daardoor kunnen ze in de kleine slagaderen in je hersenen afsluitingen veroorzaken. Je kunt dan last krijgen van verlammingsverschijnselen en spraakstoornissen, maar ook van tijdelijke blindheid van een oog. Deze verschijnselen zijn meestal van korte duur. 

Soms kunnen deze problemen worden voorkomen met medicijnen tegen de vorming van bloedstolsels. Maar in jouw geval is een operatie de beste keuze.

Wat gebeurt er bij de operatie?

De chirurg maakt een snede aan de zijkant van je hals om de vernauwde slagader te kunnen bereiken. Nadat de slagader is afgeklemd, maakt de chirurg de ader open en verwijdert de verkalkingen. Daarna wordt de slagader met hechtingen gesloten.

Voor deze operatie moet je 2 tot 3 dagen in het ziekenhuis verblijven. De operatie wordt uitgevoerd onder algehele verdoving (narcose). 

Voordat je in slaap wordt gebracht, krijg je een infuus in je arm waardoor je vocht en eventueel medicijnen en bloed krijgt toegediend. Ook wordt je aangesloten op een E.E.G.-apparaat. Met dit apparaat wordt tijdens de operatie je hersenactiviteit in de gaten gehouden.

Na de operatie:

 • wordt op de eerste dag na je operatie het infuus uit je arm verwijderd
 • zit er soms een slangetje in het gebied rond de wond (een drain) dat het wondvocht afvoert. Deze drain wordt meestal de eerste dag na je operatie verwijderd 
 • blijf je de eerste dag na je operatie nog in bed. Daarna mag je onder begeleiding van de verpleegkundige weer uit bed. 

Voorbereiding op de operatie

Opname in het ziekenhuis

Voor deze operatie word je 2 tot 3 dagen opgenomen op de afdeling chirurgie. De afdeling opname planning geeft je de datum door waarop je wordt opgenomen. We maken ook een afspraak met je voor het spreekuur PPO (preoperatief poliklinisch onderzoek). Op dit spreekuur heb je een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (de specialist die voor de verdoving zorgt).

Overzicht medicijnen meenemen

Neem bij een opname of polibezoek altijd een overzicht mee van de medicijnen die je op dit moment gebruikt. Dit kun je bij de apotheek halen. Als de arts jou medicatie wil voorschrijven, leest hij of zij in het overzicht welke medicijnen je al gebruikt. Zo voorkomen we dat je medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed met elkaar samengaan.

Het overzicht van de medicijnen die je op dit moment gebruikt wordt bij de apotheek een actueel medicatieoverzicht genoemd ofwel AMO. Op Actueel Medicatieoverzicht (AMO) lees je er meer over.

Stoppen met bloedverdunners

Gebruik je bloedverdunnende medicijnen zoals Marcoumar of Sintrom? Deze mag je vanaf een paar dagen voordat je wordt geopereerd niet meer innemen. Je specialist laat je weten wanneer je  precies moet stoppen.

Voeding en roken

Het is verstandig dat je voldoende en gezond eet. Zo verminder je de kans op complicaties en infecties en zul je sneller herstellen. Daarom is het ook belangrijk dat je voor de operatie niet meer rookt.

Na de operatie

Iedere operatie brengt vanzelfsprekend risico’s met zich mee. Complicaties die bij alle operaties kunnen voorkomen zijn bijvoorbeeld wondinfectie, trombose, longontsteking, bloedingen en beschadiging van zenuwen. De kans op complicaties hangt onder andere af van je leeftijd en gezondheid. Goede voeding en de juiste medicijnen verlagen de kans op complicaties. 

Na een operatie aan slagaders in de hals kunnen er specifieke complicaties zijn, zoals:

 • een nabloeding die kan ontstaan door een lekkage van de hechtingen. Als deze complicatie optreedt, is er meestal een nieuwe operatie nodig 
 • een beschadiging aan de hersenen, waardoor bijvoorbeeld verlammingsverschijnselen en/of spraakstoornissen kunnen ontstaan
 • een (tijdelijke) verhoging van de bloeddruk. In dit geval krijg je medicijnen om de bloeddruk weer omlaag te brengen 
 • een beschadiging van de zenuwen in het halsgebied. 

Naar huis

Als je jezelf weer kunt verzorgen, je bloeddruk goed is en je je goed voelt, mag je naar huis. Van de verpleegkundige krijg je een afspraak mee voor een controle op de polikliniek chirurgie. 

Weer aan het werk

Wat de gevolgen van de operatie voor je werk zijn, kun je bespreken met je specialist. Hij of zij kan ook je bedrijfsarts hierover informeren. In verband met de wettelijke regels voor privacy moet je toestemming geven voor dit overleg tussen je specialist en je bedrijfsarts. 

Je bedrijfsarts begeleidt jou bij de terugkeer naar je werk. Daarom is het belangrijk dat hij of zij op de hoogte is van je aandoening en de behandeling. Het is goed om je bedrijfsarts al vóór de operatie te informeren, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna. Dat maakt het gemakkelijker om goede afspraken over je werk met je bedrijfsarts te maken.

Adviezen voor thuis

Voor een goede genezing is het van belang dat je het volgende advies opvolgt:

 • Leef gezond: rook absoluut niet, zorg voor voldoende lichaamsbeweging en voorkom overgewicht. Voor meer informatie en tips voor gezond leven kun je terecht bij de verpleegkundige van de afdeling. 

Wat doe je bij problemen thuis?

Krijg je na je thuiskomst uit het ziekenhuis klachten zoals:

 • rode, warme en gezwollen huid rondom de wond
 • koude rillingen of koorts (hoger dan 38.5 graden celsius)
 • hevige (hoofd)pijn aan één kant van het hoofd?

Bel dan met de polikliniek chirurgie: 0413 - 40 19 59 (tijdens kantooruren) of met de receptie van Bernhoven: 0413 - 40 40 40 (buiten kantooruren). Mailen kan ook: vaatchirurgie@bernhoven.nl.

Is het nodig om naar de spoedeisende hulp van Bernhoven te komen? Volg dan bij het ziekenhuis de borden 'Spoedpost'.

Vragen?

Heb je nog vragen na het lezen van deze folder? Stel ze gerust aan je behandelend arts of de verpleegkundige van de afdeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je ook terecht bij Hartenvaatgroep.nl

Wachtlijstbemiddeling

Sta je al op de wachtlijst voor de operatie maar worden je klachten erger? Bel dan met de polikliniek waar je onder behandeling bent. Je behandelend arts kan dan eventueel besluiten dat je eerder moet worden geopereerd.