Skip to Content

Borstcentrum Bernhoven

Algemeen

Uw huisarts heeft u verwezen naar het Borstcentrum Bernhoven, omdat u een afwijking in uw borst heeft, of bij het Bevolkingsonderzoek een afwijking geconstateerd is die verder onderzocht moet worden. In deze folder leest u over de gang van zaken in het Borstcentrum en over de onderzoeken die bij verdenking op een borstafwijking kunnen worden uitgevoerd.

Afspraak

Voor het maken van een afspraak voor het Borstcentrum Bernhoven, kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek chirurgie.

Telefoonnummer polikliniek chirurgie

 • 0413 - 40 19 59

Borstcentrum

In het Borstcentrum werken verschillende hulpverleners met kennis van borstafwijkingen nauw samen, zoals: een mammacareverpleegkundige / verpleegkundig specialist, een chirurg en een radioloog. Na verwijzing door de huisarts kunt u binnen twee werkdagen in het Borstcentrum terecht voor verder onderzoek. Tijdens dit bezoek heeft u verschillende afspraken: een gesprek met de mammacareverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Door deze afspraken op één ochtend te plannen, wordt geprobeerd om de periode van onzekerheid over de aard van de afwijking zo kort mogelijk te houden.

Bezoek aan het Borstcentrum

Voorbereiding

 • Breng wanneer u dit prettig vindt, gerust uw partner of een familielid mee.
 • Gebruik geen bodylotion, crème of talkpoeder op uw bovenlichaam in verband met het onderzoek dat op de afdeling radiologie plaats vindt.

Waar wordt u verwacht?

Drie dagen voor uw afspraak krijgt u een sms van Bernhoven met een link. Via deze link meldt u zich digitaal aan voor uw afspraak. Lukt het niet om uzelf thuis aan te melden? Meld u dan met uw geldige legitimatiebewijs aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal van Bernhoven, routenummer 001. Deze aanmeldzuil print voor u een dagticket met uw afspraak of afspraken.

Mamacareverpleegkundige / verpleegkundig specialist
Eerst heeft u een gesprek met de mammacareverpleegkundige / verpleegkundig specialist. Van deze verpleegkundige krijgt u praktische informatie over de gang van zaken van het Borstcentrum Bernhoven en uitleg over het onderzoek dat plaatsvindt. Tijdens dit gesprek krijgt u een lichamelijk onderzoek van de borsten door de mamaverpleegkundige en de chirurg, of door de verpleegkundig specialist. Deze afspraak duurt ongeveer 15 minuten.

Onderzoek op de afdeling Radiologie

Vervolgens gaat u naar de afdeling radiologie, routenummer 040. Hier vinden één of meerdere onderzoeken plaats. In verband met straling en beperkte ruimte is het niet mogelijk dat uw partner of familielid tijdens het onderzoek in de onderzoekskamer aanwezig is. Hij/zij wordt verzocht in de wachtruimte plaats te nemen.

 • Mammografie
  Tijdens het eerste bezoek aan het Borstcentrum Bernhoven wordt altijd een mammografie gemaakt. Bij een mammografie worden röntgenfoto's gemaakt van de borsten. De foto's kunnen heel kleine veranderingen in het borstweefsel laten zien, soms als ze nog niet eens voelbaar zijn.
  Bij het onderzoek maakt een laborant zowel foto's van de linker- als de rechterborst. U staat rechtop. De laborant legt uw borst op een plaat en drukt met een tweede plaat de borst vijf tot tien seconden samen. Dit kan gevoelig en soms ook pijnlijk zijn. Van elke borst worden twee foto's gemaakt. Zonodig worden er nog aanvullende foto's gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

Aanvullend onderzoek

 • Echografie
  Wanneer de mammografie onvoldoende informatie geeft, vindt aansluitend een echografie van de borst plaats. Vooral bij jonge vrouwen heeft het borstklierweefsel een dichte structuur, waardoor een mammografie soms moeilijk te beoordelen is.
  Een echografie is een onderzoek waarbij met geluidsgolven een afbeelding van de borst wordt gemaakt. U ligt hierbij op een onderzoektafel. Op de huid wordt gel aangebracht. Hierna beweegt de radioloog of radiologisch laborant met een apparaatje over de huid. Op een beeldscherm wordt uw borst in beeld gebracht.
  Een echografie is pijnloos en duurt ongeveer tien minuten.

 • Mammabiopsie of punctie met behulp van echografie
  Wanneer op de mammografie en/of de echo een afwijking is te zien die nader onderzoek vereist, is een mamma-biopsie of een punctie nodig.
  Met behulp van echografie zoekt de radioloog de afwijking in de borst en/of de oksel op. Zo weet de radioloog precies waar de punctie of de biopsie moet worden verricht. Bij een punctie wordt met behulp van een dunne naald een beetje weefsel of vocht opgezogen. Het weefsel en/of vocht wordt voor nader onderzoek naar het laboratorium gestuurd.
  Bij een biopsie wordt met een dikkere naald weefsel weggenomen. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Met een mesje maakt de radioloog een sneetje van enkele millimeters, dit om de naald makkelijker in te brengen. Vervolgens brengt de radioloog de naald in uw borst of oksel en neemt een stukje weefsel weg. Het weefsel wordt voor nader onderzoek naar het laboratorium gestuurd.

 • Mammabiopsie met behulp van röntgenfoto's
  Soms is een afwijking in de borst niet zichtbaar op een echografie en ook niet voelbaar. Een biopsie met behulp van echografie is dan niet mogelijk. In dit geval kan de radioloog een mammabiopsie met aanvullende röntgenfoto's (= stereotactische biopsie) voorstellen. Helaas is het niet mogelijk om een dergelijke biopsie aansluitend aan de mammografie en/of echografie te verrichten. Voor een stereotactische biopsie wordt een nieuwe afspraak met u gemaakt, uiteraard weer op zo'n kort mogelijke termijn.

Na het onderzoek op afdeling radiologie

U krijgt een vervolg afspraak met de mammacareverpleegkundige / verpleegkundig specialist. Indien er geen punctie is verricht of verricht dient te worden krijgt u al een voorlopige uitslag. Zij maakt verdere afspraken met u.

 • Wanneer er geen biopsie of punctie verricht is krijgt u na 16.30 uur een telefonische afspraak met de mammacareverpleegkundige / verpleegkundig specialist. Tijdens deze telefonische afspraak bespreekt de mammacareverpleegkundige / verpleegkundig specialist de definitieve uitslag van het onderzoek en het beleid met u.
 • Indien er geen biopsie of punctie is verricht, maar wel vervolg onderzoeken nodig zijn maakt de mammacareverpleegkundige / verpleegkundig specialist deze afspraak voor u op zo’n kort mogelijke termijn.
 • Wanneer er een biopsie of punctie verricht is, komt u vanaf 16.30 naar het Borstcentrum. U krijgt dan de voorlopige uitslag van de onderzoeken met indien nodig een voorstel behandelplan.
 • Wanneer er geen aanwijzingen voor kwaadaardigheid zijn gevonden en de afwijking in de borst helemaal duidelijk is (er is bijvoorbeeld sprake van een bindweefselknobbel), bespreekt de verpleegkundig specialist of mammacare-verpleegkundige en de chirurg het vervolg met u.
 • Als uit het onderzoek blijkt dat de afwijking kwaadaardig is en er dus sprake is van borstkanker, is verdere behandeling noodzakelijk. De chirurg en de mammacareverpleegkundige of verpleegkundig specialist bespreken samen met u welke behandelmogelijkheden er voor u zijn.
 • De mammacareverpleegkundige / verpleegkundig specialist maakt een nieuwe afspraak met u, waarin zij de informatie die u van de chirurg heeft gekregen nogmaals bespreekt. Deze afspraak vindt enkele dagen na het gesprek met de chirurg plaats, zodat u de tijd heeft om alles rustig te verwerken. Meestal komen eenmaal thuis pas de vragen op.

Vragen

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek chirurgie of de mammacare-verpleegkundige.

 • Polikliniek chirurgie: 0413 - 40 19 59
 • Mammacareverpleegkundige: 0413 - 40 26 60
 • Verpleegkundig specialist: 0413 - 40 26 61