Skip to Content

CCU - Hartbewaking - patiënten / bezoekersinformatie

CCU staat voor 'coronary care unit' en wordt ook wel hartbewaking genoemd.

Op de coronary care unit / hartbewaking (CCU) worden patiënten opgenomen met hartproblemen die extra zorg, speciale bewaking en eventueel ondersteuning van lichaamsfuncties nodig hebben. Op de afdeling is speciale medische apparatuur en opgeleid personeel aanwezig om ernstig zieke patiënten te behandelen.

Op hartbewaking bevindt zich op dezelfde locatie als de intensive care afdeling (IC) en de stroke care unit (SCU), namelijk op de 2e etage, route 200.

Om op bezoek te komen maak je bij de ingang van de afdeling gebruik van de groene intercom. De deur wordt dan zo snel mogelijk geopend.

Het telefoonnummer van de intensive care is: 0413 - 40 11 01

Bekijk hier onze bezoektijden

Opname op hartbewaking / CCU

De hartbewaking / CCU

Een patiënt wordt opgenomen op de hartbewaking als deze speciale zorg nodig heeft bij hartklachten, bijvoorbeeld na een hartinfarct, pijn op de borstklachten, na een PCI (percutane coronaire interventie, dotterbehandeling) of bij hartritmestoornissen. Het is dan nodig om het hartritme en bloeddruk intensief te bewaken.

Als de patiënt opgenomen wordt, sluit de verpleegkundige de patiënt aan op de apparatuur en soms wordt de patiënt nagekeken door de cardioloog. Soms is het wenselijk dat familieleden / naasten gedurende die tijd wachten in de familiekamer. De IC / CC - verpleegkundige komt zo spoedig mogelijk de contactpersoon van de familie inlichten over de toestand van de patiënt.

Ons team

Op de CCU kunt u de volgende behandelaars en zorgverleners tegenkomen.

Cardioloog
De cardioloog is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van aandoeningen van het hart en de grote bloedvaten.
De cardioloog is de medisch eindverantwoordelijke arts voor de patiënten op de hartbewaking. Er wordt dagelijks visite gelopen door de dienstdoende cardioloog. Dit gebeurt niet op vaststaande tijden.
Indien nodig zal de cardioloog ook andere medisch specialisten bij de behandeling betrekken.

Arts - assistent
De arts - assistent ondersteunt de intensivist. Dit zijn gediplomeerde artsen, (nog niet) in opleiding tot specialist.

IC / CC - verpleegkundigen (in opleiding)
De verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door IC / CC - verpleegkundigen of IC / CC - verpleegkundigen in opleiding.

Helpende
De helpenden op onze afdeling bieden ondersteuning aan de IC / CC - verpleegkundige bij de zorg aan de patiënt en het aanvullen en klaarzetten van materialen en apparatuur.

Ondersteunende diensten
Ook zijn er op de afdeling een secretaresse, gastvrouw en medewerker schoonmaak en onderhoud.

Paramedische professionals
Fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, en diëtisten ondersteunen de patiënt zo nodig in hun vakgebied.

Maatschappelijke zorgverleners
De maatschappelijk werker en geestelijk verzorger / pastoraal werker ondersteunen op verzoek patiënten en hun naasten met vragen en emoties rond de opname op de IC / CCU. Mocht je hier behoefte aan hebben mag je dit altijd bespreken met de verpleegkundige die voor je zorgt.

Gesprekken

Wanneer je als patiënt en / of naasten behoefte hebt aan een gesprek met de cardioloog, laat dit dan weten aan de verpleegkundige die voor de patiënt zorg. De verpleegkundige regelt dan een afspraak met de cardioloog.

Behandelbeperkingen, wel of niet reanimeren?

Reanimeren

Bij opname in Bernhoven zal de arts vragen naar je wensen met betrekking tot reanimeren. Dit is een standaardvraag. Het betekent niet altijd dat je een verhoogd risico loopt op een levensbedreigende situatie. Als je aangeeft dat je niet gereanimeerd wilt worden, zal de arts nagaan of je de gevolgen van dit besluit goed overziet. Verder is het belangrijk om je naasten op de hoogte te brengen van je wensen.

Waarom niet reanimeren

Er zijn drie redenen om de afspraak tot niet - reanimeren te maken:

  1. Je hebt je behandelend arts te kennen gegeven niet gereanimeerd te willen worden.

  2. De behandelend arts vindt dat reanimatie geen kans van slagen heeft, omdat naar bestaande geneeskundige inzichten geen of slechts een minimale levensverlenging te bereiken is.

  3. De behandelend arts vindt na overleg met jou, een reanimatie ongewenst, omdat weliswaar de kans aanwezig is dat door reanimatie levensverlenging wordt bereikt, maar het niveau van lichamelijk en / of geestelijk functioneren na reanimatie niet jouw wil is. 

Actueel medicatieoverzicht

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen je gebruikt. Daarom verzoeken wij om je Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. Je kan deze AMO ophalen bij jouw eigen apotheek, zodat jouw AMO daar nog met je besproken kan worden en geactualiseerd. Neem bij voorkeur de medicatie die je thuis gebruikt in de originele verpakking mee. Wanneer je uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijg je een nieuwe AMO mee, Als het nodig is, krijg je daar ook nieuwe recepten bij. We spreken dan over een AMO - R. Met dit AMO - R ga je naar een apotheek. Je krijgt dan jouw nieuwe medicijnen mee.

Wat neem je mee naar het ziekenhuis?

Wil je bij opname het volgende meenemen:

  • Toiletartikelen (elektrisch scheerapparatuur verdient de voorkeur)
  • Medicijnen die thuis worden gebruikt, in de originele verpakking en mogelijke medicijnlijst (bv. schema trombosedienst)
  • Kleding
  • Slippers, pantoffels of schoenen

Wij raden je aan om waardevolle spullen thuis te laten.

Bezoek

Bezoektijden CCU

De bezoektijden op de intensive care zijn te vinden op de pagina bezoektijden
Daarbuiten is bezoek enkel in overleg toegestaan.

Bij de ingang van de afdeling, maak je gebruik van de groene intercom. De deur wordt dan zo snel mogelijk geopend.

In het belang van de patiënten zijn niet meer dan twee bezoekers per patiënt toegestaan, wanneer je met meer personen komt, wissel elkaar dan af. Bij de afdeling is een speciale wachtruimte voor bezoekers.

Stem het bezoek af op de situatie van de patiënt, te veel en te lang bezoek kan voor de patiënt belastend zijn.

Als de patiënt tijdens de bezoektijd een behandeling of verzorging nodig heeft is het mogelijk dat het bezoek gevraagd wordt (tijdelijk) de kamer te verlaten. Wij vragen hiervoor je begrip.

Wanneer iemand van het bezoek een infectie of flinke verkoudheid heeft, meldt dit dan aan de verpleegkundige zodat deze eventuele maatregelen kan treffen.

Privacy en contactpersonen

In verband met de privacy van de patiënt wordt informatie over ziekte en behandeling niet aan iedereen verstrekt. Daarover hebben wij alleen contact met één of twee contactpersonen. Deze contactpersonen worden in overleg met de patiënt aangewezen. Als de patiënt niet zelf zijn contactpersonen kan aanwijzen, zullen wij de echtgenoot of partner (en als die ontbreekt een ouder, kind, broer of zus) van de patiënt bij de besluitvorming betrekken. Het is de bedoeling dat alleen de contactpersonen naar de toestand van de patiënt informeren en dat zij desgewenst andere relaties op de hoogte stellen.

Ons telefoonnummer is: 0413 – 40 11 01

Wachtruimte

De CCU heeft bij de ingang een wachtruimte voor bezoekers. Dit is een gedeelde wachtruimte voor meerdere bezoekers. Ben je met veel bezoekers dan kun je ook gebruik maken van de centrale hal.

In de wachtruimte staat een koffieautomaat, je kan hier gebruik maken van koffie en thee.

Familiekamer

Als het gezien de situatie van de patiënt wenselijk is dat u in de buurt blijft, kunt u in overleg met de verpleegkundige gebruik maken van één van de twee familiekamers, waar de mogelijkheid bestaat om te overnachten.

Mobiele telefoon

Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan op de CCU.
Echter kunnen mobiele telefoons de functie van de elektronische bewakings - en behandelingsapparatuur verstoren. Het verdient de voorkeur om mobiele telefoons tenminste 1 meter uit de buurt te houden van elektronische apparatuur.
Het opladen van de mobiele telefoon mag enkel in het stopcontact naast de wastafel.
Patiënten kunnen ook gebruik maken van een telefoon van Bernhoven, deze kun je vragen aan de verpleegkundige die voor je zorgt.

Fotograferen en / of filmen in het ziekenhuis

Om de privacy van onze patiënten, diens naasten en medewerkers te bewaken, mag je niet zonder meer fotograferen of filmen in het ziekenhuis. Daarbij geldt dat je vooral anderen (patiënten, diens naasten en medewerkers in Bernhoven) niet mag fotograferen zonder dat zij daar toestemming voor geven.

Eten en drinken voor bezoekers

In de centrale hal bij de hoofdingang van het ziekenhuis bevindt zich de brasserie waar je als bezoeker warme en koude dranken, versnaperingen en (kleine) lunchgerechten kunt kopen. De brasserie is dagelijks geopend van 8.00 tot 19.00 uur. In het weekend is de brasserie geopend van 12.00 tot 19.00 uur. Je kunt hier zowel pinnen als contant betalen.

Voor de lunch kun je, van maandag tot vrijdag, gebruik maken van het uitgebreide assortiment in het restaurant, op de eerste etage boven de brasserie. De openingstijden zijn van 8.00 tot 14.00 uur. De warme keuken is open van 11.00 - 14.00 uur. Let op in het restaurant kun je alleen pinnen.

Wil je ’s avonds gebruik maken van een warme maaltijd dan kan je via de patiënten terminal een warme maaltijd bestellen. De gastvrouw brengt je de maaltijd op het afgesproken tijdstip.

Algemene informatie

Aansprakelijkheid voor eigendommen

Je bent zelf verantwoordelijk voor de eigendommen die je meeneemt naar Bernhoven. Omdat een ziekenhuis voor iedereen toegankelijk is, zijn diefstal, vermissing of beschadiging van jouw eigendommen niet altijd te voorkomen.

Wij raden je daarom af om veel geld, sieraden, dure kleding of andere kostbaarheden en voor jouw waardevolle bezittingen mee te nemen naar Bernhoven.
Bernhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van jouw eigendommen.

Schade

Wanneer je vindt dat jouw eigendommen zijn beschadigd of verdwenen door schuld of nalatigheid van Bernhoven, dan kun je Bernhoven hiervoor aansprakelijk stellen. Dit wil niet zeggen dat Bernhoven ook aansprakelijk is.

Je kunt je schade kenbaar maken door het invullen van een ‘schadeformulier’. Dit formulier is te verkrijgen via de verpleegkundige van de afdeling. Wanneer je het formulier volledig hebt ingevuld, kun je dit afgeven bij Patiënt Service of de receptie van Bernhoven. Je melding wordt in behandeling genomen door de juridisch beleidsmedewerker van het ziekenhuis.

Parkeren

Je kunt betaald parkeren op het ziekenhuisterrein.
Parkeren kost €1.25 per uur tot een maximum van €5,-

De betaalautomaten vind je bij de ingang van het ziekenhuis.

Kom je regelmatig naar Bernhoven dan kan je ook een parkeerabonnement kopen. Meer informatie hierover vind je op www.parkerenbernhoven.nl

Camerabewaking

Iedere patiëntenkamer op de IC / CCU beschikt over een bewakingscamera, deze wordt alleen ingezet voor de patiëntveiligheid. De camera wordt ingeschakeld wanneer de situatie van de patiënt vraagt om extra observatie. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld een acuut optredende verwardheid (delier). De beelden van de camera zijn altijd rechtstreeks en kunnen niet worden opgeslagen.

Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van de camera verzoeken wij je dit te bespreken met de verpleegkundige.

Bloemen en fruit

In verband met een verhoogd infectierisico kunnen we geen bloemen, planten en fruitschalen toestaan op de afdeling.

Gebruik radio en tv

Op de afdeling CCU kan je als patiënt kosteloos gebruik maken van de radio en televisie.

Fixatie door middel van vrijheidsbeperkende maatregelen

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO, art 450 en 453) staat beschreven dat als de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger niet in staat is om toestemming te geven, er toch direct handelend opgetreden mag worden. Dit houdt in dat verpleegkundigen en artsen in een noodsituatie alle handelingen mogen uitvoeren om de patiënt te beschermen.

Op de IC / CC afdeling kan het voorkomen dat we genoodzaakt zijn om vrijheidsbeperkende interventies in te zetten. Dit zijn maatregelen die genomen worden om een patiënt in zijn / haar bewegingsmogelijkheden te beperken omdat men vreest dat de patiënt zichzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen of om het verwijderen van medische hulpmiddelen te voorkomen.

Normaal gesproken wordt hiervoor altijd vooraf toestemming gevraagd. In acute situaties kan het echter gebeuren dat je hierover pas achteraf wordt ingelicht.

Vragen, opmerkingen, klachten

Wij streven ernaar dat de patiënt en zijn naasten tevreden zijn over de zorg en behandeling tijdens het verblijf op de CCU.

Eventuele suggesties voor verbetering horen wij graag. Hiervoor kun je terecht bij de verpleegkundige, afdelingshoofd of jouw behandelend arts. Indien nodig beschikt Bernhoven over een klachtenregeling. Maar we streven er naar dat die regeling niet nodig is.

In het kader van kwaliteitsbewaking worden er in Bernhoven data van patiënten verzameld en doorgestuurd naar een landelijke database. Bij het doorsturen van deze data zijn persoonlijke gegevens niet meer traceerbaar.

Wij wensen je een prettig verblijf op onze afdeling.