Skip to Content

CCU-Hartbewaking-patiënten/bezoekersinformatie

Op de coronary care unit/hartbewaking (CCU) worden patiënten opgenomen met hartproblemen die extra zorg, speciale bewaking en eventueel ondersteuning van lichaamsfuncties nodig hebben. Op de afdeling is speciale medische apparatuur en opgeleid personeel aanwezig om ernstig zieke patiënten te behandelen.

Op hartbewaking bevindt zich op dezelfde locatie als de intensive care afdeling (IC) en de stroke care unit (SCU), namelijk op de 2e etage route 200. Om op bezoek te komen maakt u bij de ingang van de afdeling gebruik van de intercom. De deur wordt dan zo snel mogelijk voor u geopend.

De intensive care bevindt zich op de 2e etage route 200. Om op bezoek te komen maakt u bij de ingang van de afdeling gebruik van de intercom. De deur wordt dan zo snel mogelijk voor u geopend.

Het telefoonnummer van de intensive care is 0413 - 40 11 01.

De bezoektijden zijn dagelijks van 11.00 tot 20.00 uur.

Opname op hartbewaking / CCU

De hartbewaking /CCU

Op de CCU worden patiënten opgenomen met hartproblemen die extra zorg, speciale bewaking en eventueel ondersteuning van lichaamsfuncties nodig hebben. CCU staat voor 'coronary care unit' en wordt ook wel hartbewaking genoemd.

Een patiënt wordt opgenomen op de hartbewaking als deze speciale zorg nodig heeft bij hartklachten, bijvoorbeeld na een hartinfarct, pijn op de borstklachten, na een PCI (percutane coronaire interventie, dotterbehandeling) of bij hartritmestoornissen. Het is dan nodig om het hartritme en bloeddruk intensief te bewaken.

Als de patiënt opgenomen wordt, sluit de verpleegkundige de patiënt aan op de apparatuur en soms wordt de patiënt nagekeken door de cardioloog. Soms is het wenselijk dat familieleden/naasten gedurende die tijd wachten in de familiekamer. De IC/CC-verpleegkundige komt zo spoedig mogelijk de contactpersoon van de familie inlichten over de toestand van de patiënt.

Ons team

Op de CCU kunt u de volgende behandelaars en zorgverleners tegenkomen.

Cardioloog

De cardioloog is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van aandoeningen van het hart en de grote bloedvaten. Er wordt dagelijks visite gelopen door de dienstdoende cardioloog. Dit gebeurt niet op vaststaande tijden

Arts-assistent

De arts-assistent ondersteunt de intensivist. Dit zijn gediplomeerde artsen, (nog niet) in opleiding tot specialist.

IC verpleegkundigen (in opleiding)

De verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde IC- verpleegkundigen of IC- verpleegkundigen in opleiding.

Helpende

De helpenden op onze afdeling bieden ondersteuning aan de IC-verpleegkundige bij de zorg aan de patiënt en het aanvullen en klaarzetten van materialen en apparatuur.

Ondersteunende diensten

Ook zijn er op de afdeling een secretaresse, voedingsassistente, en medewerker schoonmaak en onderho

Andere specialisten

Medisch specialisten ondersteunen waar nodig de behandeling met hun expertise en zijn dagelijks aanwezig bij het multidisciplinair overleg.

Paramedische professionals

Fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten en anderen ondersteunen de patiënt zo nodig in hun vakgebied.

Geestelijke zorgverleners

De maatschappelijk werker en geestelijk verzorger/pastoraal werker ondersteunen op verzoek patiënten en hun naasten met vragen en emoties rond de opname op de IC.

Gesprekken

Als u als patiënt en/of naasten behoefte heeft aan een gesprek met de cardioloog, laat dit dan weten aan de verpleegkundige die voor de patiënt zorg. De verpleegkundige regelt dan een afspraak met de cardioloog.

Behandelbeperkingen, wel of niet reanimeren?

Reanimeren

Bij opname in Bernhoven zal de arts vragen naar uw wensen met betrekking tot reanimeren. Dit is een standaardvraag. Het betekent niet altijd dat u een verhoogd risico loopt op een levensbedreigende situatie. Als u aangeeft dat u niet gereanimeerd wilt worden, zal de arts nagaan of u de gevolgen van dit besluit goed overziet. Verder is het belangrijk om uw naasten op de hoogte te brengen van uw wensen.

Waarom niet reanimeren

Er zijn drie redenen om de afspraak tot niet-reanimeren te maken:

  1. U heeft uw behandelend arts te kennen gegeven niet gereanimeerd te willen worden.
  2. De behandelend arts vindt reanimatie bij voorbaat kansloos, omdat naar bestaande geneeskundige inzichten geen of slechts een minimale levensverlenging te bereiken is.
  3. De behandelend arts vindt na overleg met u reanimatie ongewenst, omdat weliswaar de kans aanwezig is dat door reanimatie levensverlenging wordt bereikt, maar het niveau van lichamelijk en/of geestelijk functioneren na reanimatie niet uw wil is.

Actueel medicatieoverzicht

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U kunt deze AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden en geactualiseerd. Neem bij voorkeur de medicatie die u thuis gebruikt in de originele verpakking mee. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuwe AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar ook nieuwe recepten bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek. U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

Wilt u bij opname het volgende meenemen:

  • Toiletartikelen (elektrisch scheerapparatuur verdient de voorkeur)
  • Medicijnen die thuis worden gebruikt, in de originele verpakking en mogelijke medicijnlijst (bv. schema trombosedienst)
  • Dieetlijst, indien van toepassing
  • Kleding
  • Slippers, pantoffels of schoenen

Wij raden u aan om waardevolle spullen thuis te laten.

Bezoek

Bezoektijden CCU

De bezoektijden op de intensive care zijn van 11.00 tot 20.00 uur

Bij de ingang van de afdeling, maakt u gebruik van de intercom. De deur wordt dan zo snel mogelijk voor u geopend.

U kunt uw familielid of naaste altijd bezoeken op de hartbewaking. In het belang van de patiënten zijn niet meer dan twee bezoekers per patiënt toegestaan, wanneer u met meer personen komt, wissel elkaar dan af. Bij de afdeling is een speciale wachtruimte voor bezoekers.

Stem het bezoek af op de situatie van de patiënt, te veel en te lang bezoek kan voor de patiënt belastend zijn.

Als de patiënt tijdens de bezoektijd een behandeling of verzorging nodig heeft is het mogelijk dat het bezoek gevraagd wordt (tijdelijk) de kamer te verlaten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wanneer iemand van het bezoek een infectie of flinke verkoudheid heeft, meldt dit dan alstublieft aan de verpleegkundige zodat deze eventuele maatregelen kan treffen.

Privacy en contactpersonen

In verband met de privacy van de patiënt wordt informatie over ziekte en behandeling niet aan iedereen verstrekt. Daarover hebben wij alleen contact met één of twee contactpersonen. Deze contactpersonen worden in overleg met de patiënt aangewezen. Als de patiënt niet zelf zijn contactpersonen kan aanwijzen, zullen wij de echtgenoot of partner (en als die ontbreekt een ouder, kind, broer of zus) van de patiënt bij de besluitvorming betrekken. Het is de bedoeling dat alleen de contactpersonen naar de toestand van de patiënt informeren en dat zij desgewenst andere relaties op de hoogte stellen.

Ons telefoonnummer is: 0413 – 40 11 01

Wachtruimte

De CCU heeft bij de ingang een wachtruimte voor bezoekers. Dit is een gedeelde wachtruimte voor meerdere bezoekers. Bent u met veel bezoekers dan kunt u ook gebruik maken van de centrale hal.

In de wachtruimte staat een koffieautomaat, u kunt hier gebruik maken van de koffie en thee.

Familiekamer

Als het gezien de situatie van de patiënt wenselijk is dat u in de buurt blijft, kunt u in overleg met de verpleegkundige gebruik maken van één van de twee familiekamers, waar de mogelijkheid bestaat om te overnachten.

Mobiele telefoon

Mobiele telefoons kunnen de functie van de elektronische bewakings- en behandelingsapparatuur verstoren. Daarom mag op de patiëntenkamers geen gebruik gemaakt worden van mobiele telefoons. De patiënt kan gebruik maken van de Bernhoven telefoon. Familie mag in de bezoekersruimte bellen met de mobiele telefoon. Op de patiëntenkamer graag de telefoon op de ‘vliegtuigmodus’ zetten. Wij verzoeken u vriendelijk om rekening te houden met de privacy en rust van de andere patiënten.

Fotograferen e/o filmen in het ziekenhuis

Om de privacy van onze patiënten, diens naasten en medewerkers te bewaken, mag u niet zonder meer fotograferen of filmen in het ziekenhuis. Daarbij geldt dat u vooral anderen (patiënten, diens naasten en medewerkers in Bernhoven) niet mag fotograferen zonder dat zij daar toestemming voor geven.

Eten en drinken voor bezoekers

In de centrale hal bij de hoofdingang van het ziekenhuis bevindt zich de brasserie waar u als bezoeker warme en koude dranken, versnaperingen en (kleine) lunchgerechten kunt kopen. De brasserie is dagelijks geopend van 8.00 tot 20.30 uur. U kunt hier zowel pinnen als contant betalen.

Voor de lunch kunt u, van maandag tot vrijdag, gebruik maken van het uitgebreide assortiment in het restaurant, op de eerste etage boven de brasserie. De openingstijden zijn van 8.00 tot 14.00 uur. De warme keuken is open van 11.00-14.00 uur. Let op in het restaurant kunt u alleen pinnen.

Wil u ’s avonds gebruik maken van een warme maaltijd dan kan u via de patiënten terminal een warme maaltijd bestellen. De gastvrouw brengt u de maaltijd op het afgesproken tijdstip, u kunt in de brasserie een bon kopen om deze maaltijd te betalen.

De maaltijden van de patiënten gaan voor, als er veel maaltijden besteld worden kan het zijn dat de gastvrouw u verwijst naar een lounge op de verpleegafdelingen in het B-gebouw.

Is de situatie van de patiënt dermate instabiel dat wij het niet verantwoord vinden dat u als naaste de afdeling verlaat, dan bestaat de mogelijkheid tot het verstrekken van een maaltijd.

Algemene informatie

Aansprakelijkheid voor eigendommen

U bent zelf verantwoordelijk voor de eigendommen die u meeneemt naar ziekenhuis Bernhoven. Omdat een ziekenhuis voor iedereen toegankelijk is, zijn diefstal, vermissing of beschadiging van uw eigendommen niet altijd te voorkomen.

Wij raden u daarom af om veel geld, sieraden, dure kleding of andere kostbaarheden en voor u waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis. Bernhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Schade

Wanneer u vindt dat uw eigendommen zijn beschadigd of verdwenen door schuld of nalatigheid van ziekenhuis Bernhoven, dan kunt u het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen. Dit wil niet zeggen dat het ziekenhuis ook aansprakelijk is.

U kunt uw schade kenbaar maken door het invullen van een ‘schadeformulier’. Dit formulier is te verkrijgen via de verpleegkundige van de afdeling. Wanneer u het formulier volledig heeft ingevuld, kunt u dit afgeven bij Patiënt Service of de receptie van het ziekenhuis. Uw melding wordt in behandeling genomen door de juridisch beleidsmedewerker van het ziekenhuis.

Parkeren

U kunt in Uden betaald parkeren op het ziekenhuisterrein. Parkeren kost €1,25 per uur. Vanaf 4 uur kost parkeren €5,00. (Let op: als u met uw auto het parkeerterrein verlaat, kunt u uw kaartje niet opnieuw gebruiken).

De betaalautomaten vindt u bij de ingang van het ziekenhuis.

Komt u regelmatig naar Bernhoven dan kunt ook een parkeerabonnement kopen. Meer informatie hierover vindt u op www.parkerenbernhoven.nl

Camerabewaking

Iedere patiëntenkamer op de IC beschikt over een bewakingscamera, deze wordt alleen ingezet voor de patiëntveiligheid. De camera wordt ingeschakeld wanneer de situatie van de patiënt vraagt om extra observatie, hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een acuut optredende verwardheid (delier).

Tijdens de verzorging en/ of behandeling wordt de camera uitgeschakeld. De beelden zijn altijd rechtstreeks en kunnen niet worden opgeslagen.

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van de camera verzoeken wij u dit te overleggen met de verpleegkundige.

Bloemen en fruit

In verband met een verhoogd infectierisico kunnen we geen bloemen, planten en fruitschalen toestaan op de afdeling.

Gebruik radio en tv

Op de afdeling CCU kunt u als patiënt kosteloos gebruik maken van de radio en televisie

Fixatie door middel van vrijheidsbeperkende maatregelen

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO, art. 450 en 453) staat beschreven dat als de patiënt/of zijn wettelijk vertegenwoordiger niet in staat is om toestemming te geven, er toch direct handelend opgetreden mag worden. Dit houdt in dat verpleegkundigen en artsen in een noodsituatie alle handelingen mogen uitvoeren om de patiënt te beschermen. Op de IC/CC afdeling kan het dus voorkomen dat we genoodzaakt zijn patiënten te fixeren. Normaal gesproken wordt hiervoor altijd vooraf toestemming gevraagd. In acute situaties kan het echter gebeuren dat u hierover pas achteraf wordt ingelicht.

Vragen, opmerkingen, klachten

Wij streven ernaar dat de patiënt en zijn naasten tevreden zijn over de zorg en behandeling tijdens het verblijf op de CCU.

Eventuele suggesties voor verbetering horen wij graag van u. Hiervoor kunt u terecht bij de verpleegkundige, afdelingshoofd of uw behandelend arts. Wij doen ons best om het u in alle opzichten naar de zin te maken, bent u onverhoopt ontevreden over ons en u komt er niet uit met de mensen op de afdeling dan kent Bernhoven een klachtenregeling. Maar we streven er naar dat die regeling niet nodig is. In het kader van kwaliteitsbewaking worden er in ons ziekenhuis data van patiënten verzameld en doorgestuurd naar een landelijke database. Bij het doorsturen van deze data zijn persoonlijke gegevens niet meer traceerbaar.