Skip to Content

Chirurgische kaakcorrectie

Je bent verwezen naar de polikliniek Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie van Bernhoven, voor een chirurgische kaakcorrectie. In deze folder lees je meer over de behandeling. De informatie is algemeen, hoe bij jou de behandeling verloopt hangt ook af van je persoonlijke situatie.

Waarom een kaakcorrectie?

Veel voorkomende afwijkingen van de kaak zijn:

 • Een te kleine onderkaak ten opzichte van de bovenkaak;
 • Een te grote onderkaak;
 • Een open beet: de mond kan niet goed sluiten, waardoor een spleet tussen de onder- en de bovenkaak ontstaat;
 • Een scheefstand van de kaak; een esthetisch (schoonheids)probleem in het gezicht.

Als de orthodontist met alleen een beugel niet het gewenste eindresultaat behaalt, kan het nodig zijn om een kaakcorrectie uit te voeren om de afwijking te verhelpen.

Hoe verloopt de behandeling?

Voor een goed eindresultaat is het zeer belangrijk dat de orthodontist en de mond-, kaak- en aangezichtschirurg met elkaar samenwerken. Soms betrekken we ook je tandarts bij de behandeling.

Beugel

Voordat de kaakcorrectie kan plaatsvinden, is het nodig om met een beugel je tanden en kiezen in de goede stand te zetten. Dat duurt over het algemeen tussen een en anderhalf jaar. De orthodontist informeert je hierover. Ook na de operatie is het meestal nodig om met een beugel de tanden en kiezen in de goede stand te zetten. Je moet dus rekening houden met een behandelperiode van ongeveer tweeëneenhalf jaar.

De operatie

De operatie gebeurt onder narcose. 
Op de dag van de operatie nemen we je op in Bernhoven. Afhankelijk van de ingreep en het herstel blijf je gemiddeld 1 tot 3 nachten in het ziekenhuis.

Spreekuur PPO

De verdoving voor de operatie krijg je van de anesthesioloog (specialist die voor de verdoving zorgt). Voordat een operatie onder verdoving kan plaatsvinden zijn enkele voorbereidingen nodig. Dat gebeurt tijdens het spreekuur Preoperatief Poliklinisch Onderzoek, afgekort PPO. Op het spreekuur PPO spreek je met een doktersassistente, verpleegkundige en anesthesioloog.

Actueel medicatieoverzicht (AMO)

Het actueel medicatieoverzicht is belangrijk voor de artsen in het ziekenhuis. Daarmee controleren zij of medicijnen die we in Bernhoven aan je willen voorschrijven goed samengaan met de medicijnen die je gebruikt. Een AMO haal je op bij je eigen apotheek en is altijd 3 maanden geldig. Lees hier de veel gestelde vragen over het AMO.

Na de operatie

 • De pijn na de operatie valt over het algemeen mee. Wel kun je last hebben van keelpijn door irritatie van de beademingsbuisjes. Sommige mensen voelen zich na de operatie wat misselijk.
 • Je gezicht is na de operatie erg gezwollen. Deze zwelling wordt de eerste dagen erger, maar daarna slinkt de zwelling weer. Het blijft nog wel enige tijd zichtbaar.
 • Na de operatie kan er wat bloed in je mond komen, dat is normaal. Het bloed lijkt wat meer omdat het vermengt wordt met speeksel. Bij operaties in de bovenkaak kan er ook wat bloed uit de neus komen.
 • De eerste dagen na de operatie kun je alleen vloeibaar eten. In overleg met de mond-, kaak- en aangezichtschirurg, wordt dit langzaam uitgebreid naar gemalen eten. Na ongeveer 6 weken kun je weer alles eten.
 • Het is belangrijk om je mond zo goed mogelijk schoon te houden, dus ook je tanden zo goed mogelijk poetsen. Om je daarbij te helpen, krijg je een desinfecterend spoelmiddel mee en ga je naar de mondhygiëniste.

Verschillende soorten kaakcorrectie

Welke operatie wordt uitgevoerd, hangt af van de stand van de kaken. Hieronder beschrijven we enkele van de meest voorkomende kaakcorrecties.

 1. Operatie bij een te kleine onderkaak

Bij een te kleine onderkaak plaatsen we de kaak naar voren door deze te verlengen. De onderkaak wordt gespleten, waarna deze naar voren kan schuiven.

Nadat de onder- en bovenkaak in de gewenste stand tegen elkaar zijn gezet, kunnen we de onderkaak vastzetten. Dat gebeurt door middel van drie schroefjes of een plaatje. De platen en schroeven zijn van titanium. De platen en schroeven hoeven in principe niet meer verwijderd te worden. Als er nog verstandskiezen in de onderkaak zitten, kan het nodig zijn deze voor de operatie te verwijderen. Dit moet dan minimaal zes maanden voor de operatie gebeuren.

Na de operatie

Na de operatie kan de mond gewoon open. Na ongeveer 6 weken is de kaak weer net zo sterk als voor de operatie.

In de onderkaak loopt de zenuw die de onderlip en de kin van gevoel voorziet. Doordat er tijdens de operatie wat rek op deze zenuw komt, kun je tijdelijk een dof tintelend gevoel in de onderlip en/of kin hebben. Dit gevoel herstelt meestal na enkele weken tot maanden. Een enkele keer blijft er ergens in de lip of kin een veranderd gevoel. Dit heeft verder geen invloed op de functie van de lip en is ook niet zichtbaar.

 1. Operatie bij een te grote onderkaak

Bij een correctie van een te grote onderkaak kunnen we vaak dezelfde techniek toepassen als bij de behandeling van een te kleine onderkaak. Nadat de kaak is gespleten, plaatsen we de onderkaak niet naar voren maar naar achter.

Soms kiezen we ervoor om een andere techniek toe te passen. Er wordt dan een verticale botsnede gemaakt voor het kaakgewricht. Het voorste deel van de kaak waar de tanden zitten, kunnen we nu naar achter verplaatsen.

Omdat het niet mogelijk is om de kaak vast te zetten met platen en schroeven, zetten we de tanden en kiezen 6 weken op elkaar. Tijdens deze 6 weken kunt u alleen vloeibaar eten.

Voor welke techniek we kiezen, hangt af van meerdere factoren. Dit kun je het beste bespreken met de mond-, kaak- en aangezichtschirurg en de orthodontist.

 1. Operatie in de bovenkaak

Bij een verplaatsing van de bovenkaak maken we een botsnede door de bovenkaak

Hierna kunnen we de bovenkaak in de gewenste stand zetten. De bovenkaak zetten we vast met plaatjes en schroeven. Daardoor kan de mond meestal gewoon open na de operatie. De aangebrachte plaatjes en schroeven kunnen in principe blijven zitten.

Na de operatie

Na de operatie kan tijdelijk het gevoel in het tandvlees van de bovenkaak veranderd zijn, en soms ook het gevoel van de bovenlip en neusvleugel. Dit trekt over het algemeen bij in een periode van enkele weken.

Doordat er een opening ontstaat naar de neusbijholtes kan er tot enkele weken na de operatie wat oud bloed uit de neus komen. Het is belangrijk dat je de eerste 3 weken niet de neus snuit. De neus ophalen mag wel. Vaak is het prettig om de eerste week wat neusdruppels te gebruiken om de neus goed open te houden.

Smalle bovenkaak

Is de bovenkaak te smal ten opzichte van de onderkaak? Dan is het soms nodig om deze te verbreden. Vaak kan dit met een beugel, maar soms is daarbij nog een operatie nodig. Hierbij maken we een botsnede aan de zijkant en in het midden van de kaak. De bovenkaak wordt daarmee verzwakt, waarna met een beugel de bovenkaak langzaam verbreed kan worden. Deze beugel brengt de orthodontist voor de operatie aan. De bovenkaak wordt verbreed door de beugel te draaien (zie afbeelding).

Na de behandeling kan er wat bloed uit de neus komen. Het verbreden van de bovenkaak gaat geleidelijk doordat je zelf de schroef uitdraait. Dit gebeurt in overleg met de orthodontist.

 1. Operatie aan de kin

Een operatie aan de kin kan alleen, of samen met een andere kaakcorrectie worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld om het profiel te verbeteren bij een terugliggende kin. Eerst maken we een botsnede in de kin. Daarna verplaatsen we deze naar voren en naar beneden. 

 

De kin wordt daarna weer vastgemaakt met behulp van draden of platen en schroeven. Deze blijven in principe zitten en worden dus niet verwijderd. Net als bij andere kaakcorrecties zijn er geen littekens zichtbaar buiten de mond.

Om de kin te ondersteunen krijg je een kinpleister dat 3 of 4 dagen moet blijven zitten. Hierna kun je deze pleister zelf onder de douche verwijderen.

Heb je nog vragen?

Je zult ongetwijfeld nog vragen hebben na het lezen van deze folder. Tijdens de gesprekken met de mond-, kaak- en aangezichtschirurg en de orthodontist krijg je alle gelegenheid om vragen te stellen, aarzel dus niet. Vaak helpt het als je je vragen vooraf opschrijft, dan vergeet je niks tijdens het gesprek.

We vinden het erg belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over de behandeling en wat je kunt verwachten. Dan kun je een weloverwogen beslissing nemen. Heb je verder nog vragen, neem dan gerust contact op met de polikliniek Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie: 0413 - 40 19 26. Route 150