Skip to Content

Contactpersoon in het ziekenhuis

Inleiding

Iedere patiënt, opgenomen in Bernhoven, wordt gevraagd een contactpersoon aan te wijzen. In deze folder vertellen wij u wat dit inhoudt. Ook leest u wat er van een contactpersoon wordt verwacht.

Wat is een contactpersoon?

Een contactpersoon is iemand die de patiënt tijdens de opname in het ziekenhuis begeleidt en ondersteunt. De contactpersoon is aanspreekpunt voor zowel familie en naasten als ook voor de verpleging en de artsen. Het is belangrijk dat de contactpersoon op de hoogte is van de lichamelijke conditie, maar ook van de woon-, werk- en leefsituatie van de patiënt. De contactpersoon staat de patiënt bij in het contact met verschillende hulpverleners. De contactpersoon helpt de patiënt vooral in de dagelijkse praktische gang van zaken.
De contactpersoon hoeft in principe niet de wettelijk vertegenwoordiger te zijn.Voor alle te nemen beslissingen blijft de toestemming van de patiënt nodig, wanneer die daartoe in staat kan worden geacht. Van een wettelijk vertegenwoordiger is pas dan sprake wanneer een patiënt niet, of tijdelijk niet, zelf weloverwogen beslissingen kan nemen ten aanzien van de behandeling.
(Wilt u meer weten over de wettelijk vertegenwoordiger, dan verwijzen wij u naar de folder ‘Wie beslist’, verkrijgbaar bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie: www.npcf.nl of tel: 030 - 297 03 03.

Wie is de contactpersoon?

De contactpersoon is bijvoorbeeld een partner of familielid. Echter ook een goede vriend of buurvrouw kan contactpersoon zijn. De contactpersoon wordt door de patiënt zelf uitgekozen. Mocht de patiënt niet in staat zijn een contactpersoon aan te wijzen, dan wordt dit gevraagd aan familie of naasten.

Wat zijn de taken zijn van een contactpersoon?

Als contactpersoon bent u onder meer:

 • Aanspreekpunt  voor de verpleegkundige.
 • Aanwezig (in overleg met de patiënt) bij de gesprekken die de patiënt heeft met de arts en verpleegkundige (b.v opnamegesprek, ontslaggesprek).
 • Aanspreekpunt voor familie en andere relaties van de patiënt.
 • Geeft u informatie door aan familie/achterban van de patiënt.
 • Regelt u, indien nodig, de organisatie rond opname. Bijvoorbeeld:
  • het meebrengen van toiletartikelen/kleding. 
  • het meebrengen van de medicijnen die thuis in gebruik zijn.
  • het meebrengen van hulpmiddelen (rolstoel e.d.) van thuis. 
  • het coördineren van bezoek, zodat de patient niet te lang en te veel bezoek krijgt op één tijdstip (zie folder bezoekregeling). 
  • gaat u op verzoek mee naar een onderzoek.
 • Indien nodig, regelt u de gang van zaken rond ontslag:
  • als er aanvullende informatie nodig is voor het ontslag neemt de ontslagcoördinator contact op met de eerste contactpersoon.

Informatie over de patiënt

Om de privacy van de patiënt te bewaken, wordt informatie over ziekte en welbevinden van de patiënt alleen aan de contactpersoon gegeven. Van de contactpersoon wordt verwacht dat deze de informatie, indien nodig, doorgeeft aan overige familieleden en betrokkenen.
Een patiënt geeft de contactpersoon automatisch toestemming om informatie uit te wisselen tussen de contactpersoon en de hulpverleners. Voor informatie aan ‘derden’ is dus altijd toestemming van de patiënt vereist. Medische informatie wordt uitsluitend door de arts gegeven.
Als de aanwezigheid van de contactpersoon tijdens een artsenvisite gewenst is, wordt deze uitgenodigd door de verpleegkundige. De contactpersoon kan ook op verzoek van de patiënt aanwezig zijn tijdens de artsenvisite of een gesprek aanvragen met de behandelend arts.

Bereikbaarheid

Het is wenselijk dat de contactpersoon 24 uur per dag bereikbaar is. Wanneer dit moeilijk te realiseren is, raden wij u aan een tweede persoon aan te wijzen. Deze wordt  gebeld als de eerste contactpersoon niet bereikbaar is.

Vragen

Heeft u vragen, aarzel dan niet om deze te stellen aan de verpleegkundigen op de afdeling.

Het  telefoonnummer van afdeling ......................................  is .......................................................

De patiënt die in Bernhoven is opgenomen, is bereikbaar op:..............................................................................