Skip to Content

Contactpersoon in het ziekenhuis

Als je bent opgenomen in Bernhoven, vragen we je om een contactpersoon aan te wijzen. In deze folder vertellen we je wat dit betekent. Ook lees je wat we van een contactpersoon verwachten.

Wat is een contactpersoon?

Een contactpersoon is iemand die je tijdens je opname in het ziekenhuis begeleidt en ondersteunt. De contactpersoon is het aanspreekpunt voor zowel je familie en naasten als de verpleging en de artsen. Het is belangrijk dat de contactpersoon op de hoogte is van je lichamelijke conditie, maar ook van je woon-, werk- en leefsituatie. De contactpersoon staat je bij in het contact met verschillende hulpverleners en helpt je in de dagelijkse praktische gang van zaken.

Je contactpersoon hoeft niet je wettelijk vertegenwoordiger te zijn. Voor alle te nemen beslissingen blijft je toestemming nodig, wanneer je daartoe in staat kan worden geacht. Van een wettelijk vertegenwoordiger is pas sprake wanneer je niet, of tijdelijk niet, zelf weloverwogen beslissingen kan nemen ten aanzien van je behandeling.

Als je meer wilt weten over de wettelijk vertegenwoordiger, dan verwijzen we je naar de folder ‘Wie beslist’, verkrijgbaar bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie: www.npcf.nl.

Wie is de contactpersoon?

De contactpersoon kan bijvoorbeeld een partner of familielid zijn. Maar ook een goede vriend of buurvrouw. Je kiest zelf wie je contactpersoon wordt. Mocht je niet in staat zijn een contactpersoon aan te wijzen, dan vragen we dit aan je familie of naasten.

Wat zijn de taken zijn van je contactpersoon?

Als contactpersoon ben je:

 • Aanspreekpunt voor de verpleegkundige.
 • Aanwezig (in overleg met jou) bij de gesprekken die je hebt met de arts en verpleegkundige, zoals het opname- en ontslaggesprek.
 • Aanspreekpunt voor familie en andere relaties van jou.
 • Geef je informatie door aan familie/achterban.
 • Regel je, indien nodig, de organisatie rond opname. Bijvoorbeeld:
  • Het meebrengen van toiletartikelen/kleding.
  • Het meebrengen van de medicijnen die thuis in gebruik zijn.
  • Het meebrengen van hulpmiddelen (rolstoel, etc.) van thuis.
  • Het coördineren van bezoek, zodat je niet te lang en te veel bezoek krijgt op één tijdstip.
  • Ga je op verzoek mee naar een onderzoek.
 • Indien nodig, regel je de gang van zaken rond ontslag:
  • Als er aanvullende informatie nodig is voor het ontslag, neemt de ontslagcoördinator contact op met de eerste contactpersoon.

Informatie over de patiënt

Om je privacy te bewaken, geven we informatie over je ziekte en welbevinden alleen aan je contactpersoon. We verwachten van de contactpersoon dat deze de informatie, indien nodig, doorgeeft aan overige familieleden en betrokkenen.

Je geeft de contactpersoon automatisch toestemming om informatie uit te wisselen tussen de contactpersoon en de hulpverleners. Voor informatie aan ‘derden’ is dus altijd toestemming van jou vereist. Medische informatie wordt uitsluitend door de arts gegeven.

Als de aanwezigheid van de contactpersoon tijdens een artsenvisite gewenst is, wordt deze uitgenodigd door de verpleegkundige. De contactpersoon kan ook op verzoek van jou aanwezig zijn tijdens de artsenvisite of een gesprek aanvragen met de behandelend arts.

Bereikbaarheid

Het is wenselijk dat de contactpersoon 24 uur per dag bereikbaar is. Wanneer dit moeilijk te realiseren is, raden we je aan een tweede persoon aan te wijzen. Deze wordt gebeld als de eerste contactpersoon niet bereikbaar is.

Vragen?

Heb je nog vragen na het lezen van deze folder? Stel ze gerust aan de verpleegkundige op de afdeling. Het heeft onze voorkeur om je vragen persoonlijk te beantwoorden tijdens het bezoekuur.

Afdeling

Routenummer

Telefoonnummer

B1 oost 170 0413 - 40 31 54
B1 west 160 0413 - 40 31 16
B2 oost 270 0413 - 40 32 54
B2 west 260 0413 - 40 32 16
B3 oost 370 0413 - 40 33 54
B3 west 360 0413 - 40 33 16