Skip to Content

COPD-net Bernhoven

Onderzoek klachten COPD

Inleiding

Binnenkort verwachten wij u op de polikliniek Longgeneeskunde van Bernhoven omdat u klachten heeft die waarschijnlijk het gevolg zijn van COPD. Om de oorzaak van de klachten te achterhalen en om u een goed behandeladvies te geven, is het nodig een aantal onderzoeken uit te voeren. We maken daarnaast ook gebruik van een aantal vragenlijsten. In deze folder leest u meer over deze onderzoeken.

Om te voorkomen dat u onnodig vaak naar het ziekenhuis moet komen voor deze onderzoeken en gesprekken met de longarts en longverpleegkundige, zijn deze afspraken voor u ingepland op twee dagdelen, met een tussenperiode van één week. Dit noemen we het COPDnet.
De volgorde van de afspraken is niet voor iedereen hetzelfde, u vindt de tijden en de routes op uw afspraakkaartje.
Omdat er veel tijd voor u gereserveerd is moeten we u vragen om alleen wanneer u echt met dringende redenen verhinderd bent de afspraak af te zeggen, en dan liefst zo lang mogelijk van te voren.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Hoe zien de dagdelen eruit?

Dagdeel 1

  • Gesprek met en lichamelijk onderzoek door de longarts
  • Gesprek met de longverpleegkundige
  • Onderzoeken: Longfunctieonderzoek , hartfilmpje*, bio-impedantiemeting, 6-minuten looptest en beweegmonitor
  • Overig onderzoek: longfoto*, bloedonderzoek
  • Het hartfilmpje en de longfoto worden alleen gemaakt bij mensen ouder dan 40 jaar, tenzij de longarts anders aangeeft. Een longfoto wordt niet gemaakt wanneer dit kort geleden gedaan is (maximaal 6 maanden geleden)

Dagdeel 2

  • Inleveren beweegmonitor
  • Gesprek met de longarts over de uitslagen van de medische onderzoeken
  • Gesprek met de longverpleegkundige over de vragenlijsten en de uitslag van de beweegmonitor

Hoe verlopen de afspraken op dagdeel 1?

1. Gesprek en lichamelijk onderzoek longarts

Tijdens dit gesprek neemt de longarts de door u thuis ingevulde vragenlijst met u door en bekijkt hij uw medicatieoverzicht dat u eerder bij uw apotheek heeft opgehaald. Ook doet de longarts een lichamelijk onderzoek en luistert hij/zij naar uw longen.

Het gesprek met de longarts duurt ongeveer 30 minuten en vindt plaats op de polikliniek longgeneeskunde (route 120)

2. Gesprek longverpleegkundige

De longverpleegkundige praat met u over de gevolgen van uw klachten en de beperkingen op uw leven. Zij stelt vragen over de manier waarop u met uw aandoening omgaat. De manier waarop mensen omgaan met de gevolgen van de longaandoening bepaalt mede de last er van.

Het gesprek met de longverpleegkundige duurt ongeveer 45 minuten en vindt plaats op de polikliniek longgeneeskunde (route 120)

3. Longfunctieonderzoek

Longfunctieonderzoek wordt gedaan om informatie te krijgen over de werking van de longen en luchtwegen op dat moment. De meeste onderzoeken worden gedaan met behulp van longfunctie-meetapparatuur. Ze worden uitgevoerd door een longfunctieanalist die hier speciaal voor is opgeleid. De longfunctieanalist vraagt u om een aantal ademtesten te doen. U krijgt een medicijn toegediend. De meeste onderzoeken doen geen pijn en zijn niet belastend, wel vragen de analisten uw maximale medewerking om tot een goed en betrouwbaar resultaat te komen.

Het longfunctieonderzoek duurt ongeveer 30 minuten en vindt plaats op de functieafdeling (route 110)

Hoe bereidt u zich voor op het longfunctieonderzoek?

Voor het onderzoek is het belangrijk dat u van te voren stopt met uw luchtwegmedicatie.
Vanaf 24 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken: Anoro, Atimos, Duaklir, Eklira, Flutiform, Foradil, Formoterol, Foster, Onbrez, , Oxis, Relvar, Respimat, Seebri, Seretide, Serevent, Spiriva, Striverdi, Symbicort, Tiotropium, Ultibro.
Vanaf 8 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken: Aerobec, Aerolin, Airomir, Atrovent, Berodual, Berotec, Brycanyl, Ipatropium, Salbutamol, Terbutaline, Ventolin

Bent u van mening dat u niet buiten de bovengenoemde medicijnen kunt dan mag u ze innemen maar meldt dit dan aan het begin van het onderzoek. Als uw longmedicijn hierboven niet vermeldt is, neemt u dan contact op met de polikliniek longgeneeskunde.
Het is raadzaam dat u 4 uur voor het longfunctieonderzoek niet rookt
Eventueel foto longfunctie Bernhoven?

4. Hartfilmpje

Een hartfilmpje wordt alleen gemaakt bij mensen ouder dan 40 jaar tenzij de longarts anders aangeeft. Met een hartfilmpje, ook wel ECG (elektrocardiogram) genoemd, wordt de elektrische activiteit van de hartspier in beeld gebracht. Mogelijke afwijkingen kunnen hierbij worden opgespoord.

Het maken van het hartfilmpje duurt ongeveer 10-15 minuten en vindt plaats tijdens het longfunctieonderzoek.

5. Bio-impedantie meting

Met een bio-impedantiemeting beoordelen we wat uw spiermassa op dit moment is. Voor dit onderzoek neemt u plaats op een onderzoekstafel en worden er 2 elektrodes op uw hand en voet geplakt, hierdoor worden kleine stroompjes geleid. U voelt hier niets van. Het is van belang dat u tijdens dit onderzoek geen metalen sieraden draagt.

Deze meting duurt ongeveer 10-15 minuten en vindt plaats tijdens het longfunctieonderzoek.

6. 6-minutenlooptest

Om het uithoudingsvermogen te bepalen wordt uw loopafstand gemeten gedurende een 6 minuten looptest, waarbij u tussen twee pionnen op en neer moet lopen. Deze looptest wordt afgenomen door de fysiotherapeut van Bernhoven maar wordt niet als fysiotherapeutische behandeling apart bij u in rekening gebracht. Het is voor deze looptest belangrijk dat u gemakkelijk zittende schoenen draagt waar u goed op kunt lopen.
De wandeltest duurt ongeveer 30 minuten en vindt plaats op de functieafdeling (route 110)

7. Beweegmonitor

Om uw dagelijkse lichaamsbeweging vast te stellen, draagt u een week lang een beweegmonitor. De beweegmonitor is een klein kastje dat meet hoeveel en hoe intensief u beweegt. Tijdens het eerste bezoek krijgt u de het apparaatje uitgereikt door de fysiotherapeut. U draagt een week lang de beweegmonitor op uw onderrug. Het apparaatje kan niet tegen water. Daarom moet u het af doen bij het douchen, in bad gaan en zwemmen. Van de fysiotherapeut ontvangt u uitleg over het gebruik. Ook krijgt u een instructiekaart mee. U draagt de beweegmonitor tot de vervolgafspraak de week erna. U levert de beweegmonitor dan weer in bij de longfunctieafdeling.

De instructies voor de beweegmonitor duren ongeveer 10 minuten en worden gegeven door de fysiotherapeut die de 6-minutenlooptest bij u afneemt.

Beweegmonitor

8. Invullen vragenlijst op de computer

In aanvulling op de schriftelijke vragenlijst die u thuis kreeg, vult u ook een vragenlijst in op de computer. Als u een computer heeft met internet en e-mail, kunt u dit thuis doen. U krijgt dan een e-mail thuis met daarin een link. Door daar op te klikken, komt u automatisch in de vragenlijst. Het is belangrijk dat u de vragenlijst uiterlijk drie dagen na dagdeel 1 heeft ingevuld. Anders is de uitslag niet op tijd beschikbaar voor het gesprek met de longverpleegkundige op dagdeel 2.

Heeft u thuis geen computer met internetaansluiting dan vult u tijdens uw eerste bezoek de vragenlijst in op de poli longgeneeskunde. Daar is ook iemand aanwezig om u zo nodig te helpen.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten.

9. Longfoto

Een longfoto wordt alleen gemaakt bij mensen ouder dan 40 jaar, tenzij de longarts anders aangeeft. Met een longfoto kunnen afwijkingen van de longen zichtbaar worden gemaakt.
Het maken van de longfoto duurt ongeveer 10 minuten en vindt plaats op de afdeling radiologie (route 40).
Eventueel eigen foto Bernhoven?

10. Bloedonderzoek

Om een aantal bloedwaarden bij u te kunnen bepalen wordt er een buisje bloed afgenomen uit de arm. Ook wordt er een buisje bloed afgenomen uit de vinger.

Het bloedonderzoek duurt ongeveer 10 minuten en vindt plaats op het laboratorium (route 10)

Hoe verlopen de afspraken op dagdeel 2?

Tijdens het tweede dagdeel levert u de beweegmonitor in en krijgt u van de longarts en de longverpleegkundige de uitslagen van de onderzoeken.

1. Inleveren beweegmonitor

U levert als eerste de beweegmonitor in op de longfunctieafdeling (route 110). Dit moet minimaal een half uur voor de afspraak met de longarts gebeuren. De gegevens worden dan uit het apparaatje gelezen en geanalyseerd.

Het inleveren van de beweegmonitor neemt ongeveer vijf minuten in beslag

2. Gesprek longarts

De longarts geeft u uitleg over de uitslagen van de onderzoeken. Het is mogelijk dat hij/zij een voorstel doet voor aanvullend onderzoek zoals een extra longfunctieonderzoek of inspanningstest. De longarts geeft uitleg over de behandelmogelijkheden en geeft een medicatieadvies.

Het gesprek met de longarts duurt ongeveer 30 minuten en vindt plaats op de polikliniek longgeneeskunde (route 120)

3. Gesprek longverpleegkundige

De longverpleegkundige neemt de uitslagen van de vragenlijsten en de beweegmonitor met u door. Ook worden met u de opties besproken wat u zelf zou kunnen doen om de last van uw longaandoening te verminderen, in aanvulling op het medicatiegebruik. Bijvoorbeeld stoppen met roken, meer bewegen of een ander voedingspatroon. Tijdens dit gesprek worden ook de vervolgstappen bepaald.

Het gesprek met de longverpleegkundige duurt ongeveer 45 minuten en vindt plaats op de polikliniek longgeneeskunde (route 120)

Wat gebeurt er na het tweede dagdeel?

Het vervolg na de tweede dag verschilt van persoon tot persoon en is helemaal afhankelijk van uw situatie. Het kan zijn dat met de onderzoeken en de gesprekken uw vragen zijn beantwoord. In dat geval wordt u voor verdere begeleiding terugverwezen naar uw huisarts. Het kan ook voorkomen dat u na het gesprek met de longverpleegkundige wilt nadenken over de opties. Dan komt u na een aantal weken terug bij de longverpleegkundige op de polikliniek. Als er aanvullend onderzoek is aangevraagd, komt u terug bij de longarts om de uitslag hiervan te bespreken. Hoe het vervolg er voor u ook uit ziet, er wordt altijd een brief naar uw huisarts gestuurd met de conclusies.

Neem uw partner mee

Uw partner of een andere naaste is van harte uitgenodigd om mee te komen. U ontvangt tijdens de onderzoeken en afspraken mogelijk veel nieuwe informatie waarover u met die persoon op een later tijdstip nog eens kunt praten. Daarbij is het handig wanneer u allebei alle informatie heeft gehoord.

Follow-up met vragenlijst

Wij streven altijd naar een maximale verbetering van de gezondheidstoestand van onze patiënten. Hiervoor is het belangrijk dat wij de resultaten van onze behandelingen meten, ook van het COPDnet. Daarom sturen wij u ruim een half jaar na afronding van het programma een vragenlijst toe via de post of de e-mail. We verzoeken u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden geven ons informatie over onze behandeling en uw input nemen we graag mee in de vormgeving en voortdurende ontwikkeling van ons COPDnet. We stellen uw medewerking dan ook zeer op prijs!

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. De polikliniek Longziekten is op werkdagen van 8.45 uur tot 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer:
0413 - 40 19 50.