Skip to Content

Cristabiopsie (Botboring)

Wat is een Cristabiopsie?

Cristabiopsie is de medische naam voor een botboring. Het onderzoek bestaat uit het wegnemen van beenmerg en een stukje bot uit het bekken of heupbot. Vanuit het verkregen beenmerg en/of stukje bot krijgt uw behandelend arts informatie die hij of zij nodig heeft voor uw verdere behandeling.

Hoe bereidt u zich voor?

Voorafgaand aan het onderzoek mag u gewoon eten en drinken, tenzij de arts anders met u heeft afgesproken.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen als acenocoumarol (Sintrom) of fenprocoumon (Marcoumar), dan kan de arts beslissen dat u hiermee enkele dagen voor het onderzoek moet stoppen:
Stoppen met de bloedverdunnende medicijnen op:
________________________________________________(datum)
Voor het opnieuw instellen van de bloedverdunnende medicijnen dient u een vervroegde afspraak te maken met de trombosedienst.

Overzicht medicijnen

Neem bij een opname of polibezoek altijd een overzicht mee van de medicijnen die u op dit moment gebruikt. Dit kunt u bij de apotheek halen. Als de arts medicatie wil voorschrijven, dan leest de arts in het overzicht welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed met elkaar samengaan.

Het overzicht van medicijnen die u op dit moment gebruikt wordt bij de apotheek een actueel medicatieoverzicht genoemd. Hier wordt ook de afkorting AMO voor gebruikt. Lees op deze pagina de veel gestelde vragen over het AMO.

Niet vergeten

Zorg er altijd voor dat u een geldig identiteitsbewijs bij u heeft!

Melden

Een kwartier vóór het afgesproken tijdstip meldt u zich op het Ambulant Centrum, route 140. Hierna haalt een medewerker van het laboratorium of de endoscopie-afdeling u op uit de wachtkamer. Afhankelijk van de tijd van uw afspraak starten we of eerst met het afnemen van bloed of eerst met de punctie.

Onderzoek

Voor het onderzoek wordt u verzocht om uw heupstreek vrij te maken van kleding en op uw linkerzij en met opgetrokken knieën plaats te nemen op de onderzoekstafel. Vervolgens krijgt u een plaatselijke verdoving en maakt de arts een klein sneetje in de huid.

Daarna wordt met een speciaal boortje beenmerg uit uw heup opgezogen. Ondanks de verdoving is dit onderzoek niet helemaal pijnloos en voelt u even een heftige, korte pijnsensatie.

Aansluitend neemt de arts met behulp van het boortje een stukje bot weg. Dit gebeurt met een draaiende (borende) beweging en kan een drukkend gevoel geven.

Op het sneetje zal de assistente een pleister en een drukverbandje aanleggen.

Hoe lang duurt dit onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 10-15 minuten.

Na het onderzoek

Als het wondje niet meer bloedt, mag u naar huis en kunt u uw normale activiteiten weer oppakken. U moet gedurende de dag nog wel af en toe het verband controleren om te zien of de wond niet alsnog gaat nabloeden. De kans hierop is overigens heel klein. 's Avonds mag u dit drukverband verwijderen. De volgende dag mag u ook de pleister verwijderen. Het is mogelijk dat u nog wel een paar dagen een beurs gevoel houdt op de plaats waar de punctie heeft plaatsgevonden.

Uitslag

De uitslag krijgt u van uw behandelend internist op de polikliniek te horen na 1 á 2 weken.

Zijn er risico's van het onderzoek bij dit onderzoek?

Nabloeding

Soms kan het wondje na gaan bloeden. Dat wil zeggen dat er bloed druppelt uit het verband. De bloeding kan meestal eenvoudig gestopt worden door met de duim ongeveer drie minuten stevig op het verband/wondje te drukken. Daarna kan het opnieuw verbonden worden.

U moet contact opnemen bij toenemende zwelling, bloeding of heftige pijn, dit komt zeer zelden voor. U kunt hiervoor contact opnemen met de scopiekamer. Deze is op werkdagen bereikbaar van 8.30-17.00 uur op telefoonnummer: 0413 - 40 23 25

Buiten kantooruren belt u met de receptie van Bernhoven, telefoonnummer: 0413 - 40 40 40. Op grond van uw vragen wordt beoordeeld welke actie verder nodig is.

Moet u onverhoopt naar de spoedeisende hulp van Bernhoven? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost Bernhoven'.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust aan de arts of de verpleegkundige. Ook kunt u bellen met de endoscopie afdeling.

  • Telefoonnummer: 0413 - 40 23 25