Skip to Content

Dotterbehandeling van het hart

Een dotterbehandeling van het hart is een methode om een dreigende afsluiting in de slagaderen te verhelpen.

U staat op de wachtlijst voor een dotterbehandeling van het hart. Andere namen voor dotterbehandeling zijn PTCA, PCI of ballondilatatie. De cardioloog heeft u verteld wat deze behandeling inhoudt en heeft u de brochure 'Dotter- of stentbehandeling' van de Nederlandse Hartstichting meegegeven.
In deze folder leest u hoe de praktische gang van zaken rondom deze behandeling verloopt.
De dotterbehandeling vindt meestal plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in den Bosch of in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Heel soms komt het voor dat u naar het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein gaat. Bijvoorbeeld als u daar al als patiënt bekend bent. De voorbereiding voor deze behandeling en het herstellen daarna gebeurt in Bernhoven.

Bijgesloten vindt u een vragenlijst. U wordt verzocht deze vragenlijst in te vullen en op de dag van de behandeling mee te nemen naar het ofwel het JBZ of het Catharinaziekenhuis.

Hoe bereidt u zich voor?

 • Belangrijk

Het is belangrijk dat één familielid of naaste van u meegaat naar Den Bosch of Eindhoven (of soms Nieuwegein). Hij / zij kan u begeleiden en het aanspreekpunt zijn voor de hulpverleners in een van de ziekenhuizen.

 • Neem op de dag van de behandeling uw medicijnen mee, en een geldig legitimatiebewijs.

Neem uw actueel medicatieoverzicht (AMO) mee voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptiepil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is mijn AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw te worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Vervoer

Er zijn twee mogelijkheden voor de heenreis naar Den Bosch, Eindhoven dan wel Nieuwegein: met eigen vervoer of met de taxi. Als u met uw eigen vervoer wilt gaan, is het raadzaam om rekening te houden met eventuele files.
Voor taxivervoer is het met de huidige regelgeving erg moeilijk geworden de taxirit vergoed te krijgen. Houdt u daar rekening mee.
De terugreis naar Bernhoven is altijd met de ambulance. In de ambulance is nog één plaats vrij voor uw familielid/ naaste die u begeleidt.

Nuchter

Op de ochtend van de behandeling mag u een normaal ontbijt gebruiken. Vanaf één uur voor de behandeling moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf dit tijdstip niets meer mag eten en drinken. Uw medicijnen kunt u gewoon volgens recept innemen.

Dag van de behandeling

Melden

U moet zich melden in het ziekenhuis waar voor u een afspraak mee is gemaakt, het JBZ of het Catharinaziekenhuis. Dit wordt vooraf met u besproken.

Wachten

Het kan zijn dat u in moet wachten voordat u aan de beurt bent. De oorzaak hiervan kan zijn, dat de behandeling die vóór u gestart is, uitloopt of dat er een spoedgeval tussen is gekomen. Het is dan prettig dat u iets heeft ter afleiding, bijvoorbeeld een boek of tijdschrift.

Hoe lang duurt de behandeling?

De behandeling duurt ongeveer één uur. Na de behandeling blijft u nog 2 tot 3 uur voor nacontrole in het ziekenhuis waar u behandeld bent. In die tijd worden er ECG´s gemaakt. Het eventuele infuus met medicijnen wordt verminderd en daarna gestopt.

Uw familie / naaste mag u dan al bezoeken. De cardioloog bespreekt met u het resultaat van de behandeling en geeft aan wanneer u weer met de ambulance terug naar Bernhoven mag.

Nazorg

Wanneer u weer in Bernhoven bent, wordt u voor één nacht opgenomen op de verpleegafdeling. Op deze afdeling wordt een eventueel drukverband, dat in het ziekenhuis waar u behandeld bent is aangelegd, verwijderd. Na het verwijderen van het drukverband vertelt de verpleegkundige u wanneer u uit bed mag, u weer mag lopen en eventueel douchen.

Dag na de behandeling

De dag na de behandeling wordt er bloed geprikt om de hartenzymen te bepalen. Ook wordt er nog één ECG gemaakt. Wanneer de uitslagen van het ECG, het bloedonderzoek en de wond in de lies goed zijn, mag u aan het eind van de ochtend, na overleg met de cardioloog, naar huis.

Leefadviezen na het plaatsen van een angioseal in de lies na een dotterbehandeling

Bij u in de lies is een angioseal geplaatst na een dotterbehandeling. Een angioseal is een plugje dat ervoor zorgt dat het aanprikgaatje wordt afgesloten. De angioseal wordt binnen negentig dagen door het lichaam afgebroken. Om eventuele complicaties te voorkomen, informeren we u over enkele leefregels.

Adviezen voor thuis

 • u mag douchen;
 • vermijdt een bad gedurende drie-vier dagen of totdat de huid genezen is;
 • er wordt een verbandje met een doorzichtige pleister aangebracht in de lies welke u na drie dagen zelf mag verwijderen. U mag de lies dan wassen met een milde zeep en daarna goed afdrogen. Eventueel kunt u nog een gewone pleister gebruiken tot de insteekopening goed dicht is;
 • u kunt een kleine zwelling en/of lichte gevoeligheid in de lies hebben;
 • pas uw dagelijkse activiteiten aan gedurende 48-72 uur: niet persen en niet zwaarder tillen dan vijf kilo;
 • u mag geen autorijden op de dag van ontslag;
 • u moet uw 'patiëntenkaart' gedurende negentig dagen bij zich dragen.

Wat te doen bij problemen thuis?

Heeft u na uw thuiskomst uit het ziekenhuis klachten van welke aard dan ook en u vertrouwt het niet? U kunt hierbij onder meer denken aan:

 • koorts boven 38.5 graden;
 • bloedingen in de lies;
 • gevoeligheid of zwelling in de lies;
 • rode verkleuring of warmtegevoel;
 • gevoelloosheid of pijn in het been na bewegen;
 • huiduitslag;
 • n.b: een blauwe plek is niet ongewoon.

Neem dan contact op met:

 • Polikliniek cardiologie - 0413 - 40 19 23 route 120 (tijdens kantooruren)
 • Geen spoed? Bel dan naar de receptie van Bernhoven buiten kantooruren: 0413 - 40 40 40
 • Bij spoed: Spoedeisende hulp - 0413 - 40 10 00 route 070 (buiten kantooruren)

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u naar de spoedeisende hulp van Bernhoven komt? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

Controle

Twee tot drie weken na de behandeling wordt u terug verwacht op de polikliniek cardiologie, waar uw behandelend arts de uitslag met u bespreekt en een liescontrole doet. Deze afspraak krijgt u mee wanneer u naar huis gaat.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel deze dan gerust aan polikliniek cardiologie (route 120), telefoon 0413 - 40 19 23. Eventueel kunt u uw vragen van tevoren opschrijven, om zeker niets te vergeten.