Skip to Content

Dubbel-J katheter

Uw behandelend arts heeft met u afgesproken bij u een dubbel-J katheter te plaatsen. In deze folder vindt u algemene aanvullende informatie over deze ingreep. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dit het geval is, legt uw behandelend arts dit aan u uit.

 

Wat is een dubbel-J katheter?

Dit is een dun, hol en soepel slangetje, dat ervoor zorgt dat de urine, vanuit de nier, afloopt in de blaas.

Waarom een dubbel-J katheter inbrengen

Soms acht uw behandelend uroloog het noodzakelijk om een zogenaamde dubbel J-katheter in te brengen. Deze wordt door middel van een cystoscopie (=kijkoperatie in de blaas) op de operatie-afdeling ingebracht. Hoe de dubbel-J katheter ligt vanuit de nier naar de blaas kunt u in de tekening zien.

Deze behandeling wordt gedaan om de urineafvloed vanuit de nier via de urineleider naar de blaas te waarborgen.

Uw nieren produceren urine. De urine loopt via de urineleiders naar uw blaas. Soms kunnen de nieren de urine niet goed afvoeren. Dit kan stuwing van urine in uw nierbekken veroorzaken, waardoor u pijnklachten kunt krijgen dan wel op de langere duur verslechtering van de nierfunctie.

Om de urine toch af te voeren naar de blaas plaatsen we een dubbel-J katheter in uw urineleider. Dit is een dun slangetje met aan beide uiteinden een krul. In beide krullen zitten gaatjes om de urine af te voeren. Eén krul komt in uw nier te liggen, de andere krul ligt in uw blaas. Een dubbel-J katheter kan in één of beide urineleiders worden ingebracht. Het plaatsen van de dubbel J-katheter gebeurt met een lichte narcose of een roesje, tijdens een dagopname. Uw arts bespreekt dit met u.

Redenen voor het plaatsen van een dubbel-J katheter

 • Steen in de urineleider
  De nier kan zijn urine niet kwijt omdat een steen de urineleider afsluit en er stuwing ontstaat. De urineleiders kunnen bijvoorbeeld ook door een ontsteking of beschadiging te nauw worden.
  Hierdoor kan de nierfunctie verslechteren of u krijgt pijn in de zij. Een dubbel-J katheter is nodig om de nierfunctie te behouden en uw pijnklachten te behandelen. Er kan ook een steen in de nier liggen die de afvoer naar de urineleider belemmert, waardoor een dubbel-J katheter geplaatst kan worden.
 • Infectie
  Een steen in de urineleider kan een infectie veroorzaken, men krijgt een nierbekkenontsteking. Om de infectie te behandelen moet, naast het geven van antibiotica, ook de nierafvoer verbeterd worden. Dit wordt bereikt door het plaatsen van een dubbel-J katheter. Nadat de infectie tot rust is gekomen, kan de steen behandeld worden.
 • De urineleider(s) kunnen van buitenaf dichtgedrukt worden door bijvoorbeeld een gezwel in de onderbuik.
 • Soms wordt een dubbel J katheter ingebracht als voorbereiding op een operatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwijderen van stenen uit de nier of om het operatief behandelen van een vernauwing van het nierbekken naar de urineleider.
 • Het kan ook voorkomen dat iemand die bekend is met nierstenen, tijdens de zwangerschap problemen krijgt met de afvoer van de urine, en hierdoor een dubbel-J katheter krijgt om de nieren te ontlasten.
 • Na operatief behandeling van een steen in de urineleider, als er sprake is van zwelling dan wel oppervlakkige beschadiging van het slijmvlies en daardoor mogelijke afvloedbelemmering, kan post operatief een dubbel-J katheter achter gelaten worden welke enkele dagen tot weken blijft zitten.

Opname voor plaatsen van dubbel-J katheter

Als u bloedverdunners gebruikt, meldt dit dan altijd aan uw uroloog.

 • U wordt nuchter opgenomen via het ambulant centrum, route 140, (zie de folder Anesthesie en pijnbestrijding bij uw operatie).
 • Een uur vóór de ingreep krijgt u premedicatie zoals dat is afgesproken met de anesthesioloog. Dit zijn medicijnen die uw lichaam voorbereiden op de verdoving. Van de verpleegkundige krijgt u daarvoor één of meerdere tabletten, onder andere pijnstillers en medicijnen die u kalm of slaperig maken.
 • De verpleegkundige zal u vragen om nog even naar het toilet te gaan.
 • Vervolgens brengt de verpleging u naar de operatieafdeling; dat gebeurt zodra er gebeld is dat ze u verwachten.
 • U ligt op uw rug op de operatietafel, eventueel met uw benen in de beensteunen.
 • U krijgt een verdovende gel in uw plasbuis. Via uw plasbuis wordt een kijkinstrument, een cystoscoop, in uw blaas gebracht. De uroloog kan via een lens op het uiteinde van de cystoscoop uw blaas inspecteren.
 • Een dun plastiek draadje wordt via de inmonding van de urineleider naar de nier geleid. Over deze draad wordt de dubbel-J katheter ingebracht.
 • De positie van de dubbel-J katheter zal met een röntgenfoto worden gecontroleerd.

Als de dubbel-J katheter geplaatst moet worden omdat u een nierbekkenontsteking heeft, of omdat door de stuwing de nierfunctie verslechterd is, zult u na het plaatsen van de dubbel-J katheter opgenomen worden. Zo nodig krijgt u antibiotica op de afdeling. Uw bloeddruk, pols en temperatuur zullen gecontroleerd worden. Ook wordt uw bloed regelmatig gecontroleerd.

Na de ingreep

U kunt het eerste uur na de ingreep last hebben van een branderig gevoel bij het plassen of van een versterkte plasdrang. Bij sommige patiënten duurt dit enkele dagen. Wanneer de plasdrang te vervelend voor u is, kunt u contact opnemen met de polikliniek urologie. Eventueel kunnen hier medicijnen voor gegeven worden. Afhankelijk van hoe lang u de katheter draagt, kunt u last hebben van de volgende klachten:

 • U kunt tijdens het plassen een drukkend gevoel in de nierstreek voelen. Verder kunt u een sterker aandranggevoel ervaren en frequenter moeten plassen. Dit zijn blaaskrampen. Zo nodig kunt u hiervoor medicijnen krijgen.
 • Zolang de katheter in het lichaam zit, kan er wat bloed bij de urine zitten. Bij inspanning kunt u de katheter meer voelen.
 • Bij aanvang van het plassen, kan dit pijnlijk aanvoelen. De urine kan wat bloederig zijn. Dit is onschuldig en wordt snel minder.
 • De dubbel-J katheter heeft verder geen verzorging nodig. Wel is het belangrijk dat u voldoende drinkt zodat u de nier en de blaas op een natuurlijke manier spoelt. (tussen 1,5 en 2 liter vocht per dag).

Hoe lang kan dubbel-J katheter blijven zitten?

De dubbel-J katheter mag minimaal twee weken tot maximaal 3 maanden blijven zitten (dit wordt altijd door de uroloog bepaald).

Hoe gaat hij er weer uit?

De dubbel-J katheter wordt door middel van een cystoscopie verwijderd op de polikliniek urologie, of eventueel vervangen op de operatie-afdeling.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

 • Bij hevige pijn in uw flank ter hoogte van uw nierstreek;
 • Bij koorts boven de 38,5° C.;
 • Bij ernstige brandende pijn tijdens het plassen;
 • Er veel bloed of bloedstolsels in de urine zit en het bloedverlies niet vermindert;
 • U niet meer kunt plassen.

Ook wanneer u om andere redenen de situatie niet vertrouwt, kunt contact opnemen met Bernhoven.

Belangrijke telefoonnummers:

Algemeen nummer ziekenhuis: 0413 - 40 40 40
Polikliniek urologie: 0413 - 40 19 68, route 150

Controle

Uw uroloog bepaalt het verdere beleid. Dit kan heel wisselend zijn en is afhankelijk van de reden waarom u de dubbel-J katheter heeft gekregen.

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van de arts of verpleegkundige heeft ontvangen. Heeft u nog vragen over het onderzoek of uw behandeling, eventuele gevolgen en risico’s, of over andere behandelmogelijkheden, stelt u ze dan gerust.