Skip to Content

Echogeleide pijnbehandeling

Een echogeleide triggerpoint of zenuwbehandeling. Pijnpunten (triggerpoints) worden veroorzaakt door een overgevoelige of een overprikkelde zenuw, zoals bijvoorbeeld bij Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES) of een drukpijnlijke plek in een spier of pees. De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Een pijnspecialist of physician assistant voert de behandeling uit. Het kan zijn dat jouw behandelaar een enigszins andere werkwijze kiest, die beter aansluit bij jouw situatie.

Oorzaken van pijnklachten

Deze pijnpunten kunnen over het hele lichaam verspreid zijn. De pijn kan worden uitgelokt door aanraking, lichte druk of het aanspannen van de spieren.

Op verzoek van jouw behandelaar wijs je de plek aan waar je de pijn voelt. Nadat de huid is gedesinfecteerd, zoekt de behandelaar de zenuw of pijnlijke spier op middels echografie. Door gebruik van echografie kan de pijnspecialist de naald goed zien als deze naar het pijngebied gaat, wat het risico op complicaties verlaagt. Als de naald op de juiste plaats staat, wordt ofwel een lokaal verdovend middel, eventueel met een ontstekingsremmer (corticosteroïd), ingespoten of een stroombehandeling gegeven. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Er zijn twee soorten behandelingen:

 1. Behandeling met een lokaal verdovend middel, eventueel met een ontstekingsremmer (corticosteroïd)

Je krijgt op de plaats van de zenuw een injectie met een verdovingsvloeistof, vergelijkbaar met een tandartsverdoving. De verdovingsvloeistof werkt al na enkele minuten en kan 2-12 uur duren. Het effect van de ontstekingsremmer duurt 4-6 weken. Bij een positief resultaat, maar een tijdelijke pijnvermindering, kan er worden besloten tot een definitieve of langdurige pijnblokkade door middel van radiofrequente stroom.

 1. Radiofrequente stroombehandeling van de zenuw

De radiofrequente stroombehandeling is vaak de vervolgbehandeling op de behandeling met lokale infiltratie. De zenuw wordt gedurende 4-5 minuten behandeld via een ingebrachte naald. Hierdoor wordt de pijngeleiding van de zenuw sterk afgeremd. Het kan echter 4-6 weken duren voordat het resultaat beoordeeld kan worden. De controleafspraak wordt dan ook na die periode gepland. Meestal is het resultaat langdurig.

In alle gevallen wordt de zenuw in beeld gebracht met behulp van een echo apparaat. Dit gebeurt met geluidsgolven en is pijnloos en onschadelijk. Het helpt om de juiste plek goed vast te stellen en de naald dicht bij de zenuw te plaatsen. Het kan zijn dat er tijdens de behandeling nog een röntgenfoto wordt gemaakt ter controle. 

Voorbereidingen

Vertel vooraf aan de arts :

 • als je een stoornis hebt van de bloedstolling of als je bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kunnen zo nodig passende maatregelen worden getroffen om deze medicijnen tijdelijk te staken voorafgaand aan de behandeling

 • als je zwanger bent of daar een vermoeden van hebt

 • als je allergisch bent voor: jodium, pleisters, röntgencontrastmiddel of plaatselijke verdovingsmiddelen

 • als je een pacemaker, interne defibrillator of een neurostimulator hebt

 

 • draag makkelijk zittende bovenkleding

 • sieraden en geld kun je het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal

 • je mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn

 • Na de behandeling mag je dezelfde dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat je na de behandeling naar huis wordt gebracht door een begeleider

 • Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor je eigen veiligheid

Gang van zaken tijdens behandeling

 • Je meldt je op de afgesproken tijd bij het ambulant centrum route 140 en neemt na melden bij de receptie plaats in de wachtkamer.

 • In de pijnbehandelruimte worden jouw persoonsgegevens nog een keer gecontroleerd: naam en geboortedatum en voor welke behandeling aan welke lichaamszijde je komt. Ook wordt altijd gevraagd of je bloedverdunnende medicatie gebruikt en of ergens allergisch of overgevoelig voor bent.

 • Zodra deze veiligheidscheck is voltooid, neem je plaats op de behandelstoel. De te behandelende plek moet worden ontbloot.

 • De juiste plaats voor de injectie wordt afgetekend op de huid, dan met een ontsmettingsvloeistof ontsmet en daarna krijg je een huidverdoving.

 • Met behulp van het echoapparaat wordt de plek in beeld gebracht. Voorzichtig wordt een speciale stimulatienaald tot dicht bij de zenuw gebracht. Soms kan ter controle de zenuw of triggerpoint gestimuleerd worden met een stroompje en wordt je gevraagd om direct te melden als je een druk of tinteling voelt. Dit geeft zekerheid over de juiste positie van de naald.

 • Hierna wordt de zenuw of triggerpoint met verdovingsvloeistof verdoofd of met radiofrequente stroom behandeld.

 • Na enkele minuten is de behandeling klaar en wordt de naald verwijderd.

Je krijgt adviezen voor de nazorg, eventuele fysiotherapie en een controle afspraak mee. Ook geeft de behandelaar je altijd een formulier mee waarop staat welke behandeling er precies is uitgevoerd, zodat je dit altijd aan een arts kunt tonen.

Na afloop wordt je begeleid naar het restaurant voor een kopje koffie of thee. Als je jezelf goed voelt, mag je daarna spoedig naar huis met jouw begeleider.

Tijdsduur

De procedure op de pijnbehandelkamer duurt ongeveer 15 minuten. Alles bij elkaar moet je rekenen op een verblijf van maximaal 1 uur in het ziekenhuis.

Zijn er bijwerking en complicaties?

Ondanks dat de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, is er een kleine kans dat er bijwerkingen of complicaties optreden. Deze kunnen zijn:

 • Je kunt last krijgen van napijn op de plaats waar geprikt is. Die kan soms enkele weken aanhouden. Je kunt in dat geval in overleg met jouw huisarts of pijnarts een pijnstiller nemen.

 • Als je diabetes hebt en een corticosteroïd krijgt ingespoten, kunnen de glucosewaarden de eerste dagen na de behandeling verhoogd zijn.

 • Lokale ontstekingsreactie (dit is zeldzaam).

 • Langdurige zenuwpijn (dit is uiterst zeldzaam).

 • Blauwe plek of bloeding ter plaatse van waar geprikt is; doordat een triggerpunt behandeling vaak een oppervlakkige behandeling is, kun je deze met verband afdrukken of je kunt ijs op de prikplaats leggen.

Elke medische behandeling kan risico's met zich meebrengen. De proefblokkade of aanvullende behandeling leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De pijnspecialist overlegt met je als de behandeling voor jou bijzondere risico's met zich mee brengt. Als je de dagen na de behandeling koorts krijgt of jezelf ziek voelt, neem je contact op met het Regionaal Pijn Centrum.

Controle

Afhankelijk van het resultaat van de proefbehandeling wordt een aanvullende behandeling of een proefbehandeling op een ander niveau afgesproken. Soms wordt een telefonische controle afgesproken. Je krijgt een vervolgafspraak mee naar huis.

Heb je nog vragen?

Als je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebt, aarzel dan niet jouw vragen te stellen aan jouw behandelend arts. Je kunt ook contact opnemen met het Regionaal Pijn Centrum.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 87