Skip to Content

Echografie en punctie schildklier

Uw behandelend arts heeft voor u een punctie van de schildklier onder echogeleide aangevraagd. Bij dit onderzoek wordt een stukje weefsel en/of vloeistof weggenomen en in het laboratorium nader bekeken op eventuele afwijkingen. Onder echogeleide betekent dat met behulp van een echografie de juiste plaats wordt bepaald waar het stukje weefsel of vloeistof weggehaald wordt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Wat is echografie?

Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Het is een manier om inwendige organen en lichaamsdelen zichtbaar te maken. Een andere naam voor dit onderzoek is ultrageluidonderzoek of verkort echo-onderzoek. Bij een echografie worden er geluidsgolven opgewekt door een transducer. Deze geluidsgolven zijn niet hoorbaar. De transducer is een apparaatje dat de geluidsgolven zendt en ontvangt. Door deze transducer tegen uw huid aan te houden, worden geluidsgolven in uw lichaam gezonden. De organen in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven. Deze echo's worden op een beeldscherm weergegeven en worden ook op foto vastgelegd. Een echografie is een volkomen pijnloos en onschadelijk onderzoek.

Wat is een punctie?

Bij een punctie wordt met behulp van een naald vocht of weefsel uit een lichaamsdeel opgezogen zodat dit in een laboratorium onderzocht kan worden. De juiste plaats voor de punctie wordt in deze situatie met behulp van echografie bepaald.

Zijn er risico's of bijwerkingen?

Een echografie is een onderzoek zonder nadelige effecten of bijwerkingen. De kans bestaat dat er door het prikken tijdens de punctie een blauwe plek ontstaat.

Hoe bereidt u zich voor?

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u moet stoppen met bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.

Hoe verloopt het onderzoek?

Waar meldt u zich?

Drie dagen voor je afspraak krijg je een sms van Bernhoven met een link. Via deze link meld je je digitaal aan voor je afspraak. Lukt het niet om jezelf thuis aan te melden? Meld je dan met je geldige legitimatiebewijs aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal van Bernhoven, routenummer 001. Deze aanmeldzuil print voor jou een dagticket met jouw afspraak of afspraken.

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040.

Echografie en punctie

Voor dit onderzoek moet uw bovenlichaam ontbloot worden. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Eerst wordt er een beetje gel op de hals aangebracht. Deze gel is om de geluidsgolven over te brengen zodat de schildklier in beeld kan komen. Daarna tast de radioloog met een transducer de schildklier af en zoekt de juiste plaats waar het weefsel weggenomen moet worden. Dan neemt de radioloog met een dunne naald een stukje weefsel of beetje vloeistof weg. Alleen het prikken doet even pijn. Het weefsel en/of de vloeistof wordt nader onderzocht in een medisch laboratorium.

De schildklier is een heel goed doorbloed orgaan, door het prikken ontstaat er een bloeduitstorting. We prikken met een hele dunne naald om zo min mogelijk schade te veroorzaken. Het kan helaas voorkomen dat er toch teveel bloedbijmenging is in het weggenomen weefsel. De arts in het medisch laboratorium kan het weefsel dan helaas niet goed beoordelen. In dit geval krijgt u bericht en zal de punctie moeten worden herhaald.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u kunt gaan. U kunt uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.

Uitslag

De bevindingen van het laboratoriumonderzoek verneemt u van uw behandelend arts. De uitslag is ook in te zien via het patiëntenportaal MijnBernhoven. Kijk voor meer informatie over MijnBernhoven op patientenportaal MijnBernhoven.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62