Skip to Content

Echografie injectie medicatie

Uw behandelend arts heeft voor u een echo injectie medicatie aangevraagd. Doel van de behandeling is de genezing op gang brengen en/of pijnstilling te geven. De behandeling wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en/of radiologisch laborant.

Hoe bereidt u zich voor?

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig

Waar moet u zich melden?

Drie dagen voor je afspraak krijg je een sms van Bernhoven met een link. Via deze link meld je je digitaal aan voor je afspraak. Lukt het niet om jezelf thuis aan te melden? Meld je dan met je geldige legitimatiebewijs aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal van Bernhoven, routenummer 001. Deze aanmeldzuil print voor jou een dagticket met jouw afspraak of afspraken.

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor deze behandeling ontbloten we de plek van injectie. Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoektafel. De radioloog of laborant brengt het gebied in beeld met behulp van echografie. Dan wordt de plaats aangeprikt. Dit prikken kan even pijn doen. De radioloog of laborant prikt met een holle naald de plek aan. Er wordt een vloeistof ingespoten dat een mengsel is van een verdoving en een ontstekingsremmer. De ontstekingsremmer is het middel depo-medrol, het verdovingsmiddel is bupivacaïne. Op het prikgaatje wordt een pleister geplakt en de behandeling is klaar

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Zij er risico's/bijwerkingen?

Wanneer bij eerder onderzoek is gebleken dat u overgevoelig bent voor medicijnen, moet u dit doorgeven aan uw behandelend arts en de laborant die u ophaalt voor de behandeling.

Het is belangrijk om te weten dat de pijn na enige uren terug kan komen, soms heviger dan voorheen. Het verdovingsmiddel werkt namelijk een paar uur (net als een tandartsverdoving) en de onstekingsremmer gaat pas na een paar dagen werken. Het is daarom mogelijk dat er de eerste week niet veel veranderd en het gewenste effect pas na een week optreedt.

De meest voorkomende bijwerking van de injectie is een licht opgezet gezicht, soms met blosjes op de wangen. Dit trekt meestal weg na 24 tot 48 uur. Als het niet wegtrekt, neem dan contact op met uw huisarts.

Bent u diabetes patiënt?
Houdt u er dan rekening mee dat uw glucosewaarden de eerste week na de injectie (extra) verhoogd kunnen zijn. Omdat dit maar ongeveer een week duurt kan dit in principe geen kwaad. Eventueel kan de dosering van insuline tijdelijk worden verhoogd.

Wat gebeurt er na de behandeling?

Heeft u na het onderzoek nog pijn dan kunt u tegen deze pijn paracetamol gebruiken. Na de behandeling zijn er geen beperkingen.

Van wie krijgt u de uitslag?

Uw behandelend arts krijgt de uitslag van de radioloog. Uw arts bespreekt die uitslag met u.

De uitslag is ook in te zien via het patiëntenportaal MijnBernhoven. Kijk voor meer informatie over MijnBernhoven op patientenportaal MijnBernhoven.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.
Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62.