Skip to Content

Electrocoagulatie van het neusslijmvlies bij kinderen

Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis voor een operatie voor het dichtbranden van het neusslijmvlies omdat uw kind veel last heeft van bloedneuzen (ook wel neusbloeding of epistaxis genoemd). In medische taal noemen we dit electrocoagulatie. In deze folder leest u meer informatie over deze operatie en de nazorg. Algemene informatie over de opname leest u in de folder Kinderdagbehandeling, één dagje naar het ziekenhuis voor een operatie.

Wat is electrocoagulatie?

Electrocoagulatie is een behandelmethode waarbij in dit specifieke geval het neusslijmvlies door middel van elektrische stroom wordt dicht gebrand. De bedoeling is dat uw kind dan niet veel last meer heeft van bloedneuzen.

Wat gebeurt er bij de operatie?

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Tijdens de operatie brandt de KNO-arts de bepaalde plekken van het neusslijmvlies dicht. De wond wordt niet gehecht. Deze ingreep duurt meestal 15 minuten.

Na de operatie

Algemeen

Na de operatie kan uw kind wat last hebben van hoofdpijn en/of misselijkheid. Deze klachten kunnen optreden door de slaapmedicatie die is toegediend, de klachten verdwijnen vrij snel (binnen enkele uren tot soms enkele dagen). Ook kan uw kind last hebben van wat keelpijn, dit is van de tube die tijdens de operatie is ingebracht in de keel van uw kind.

Let op

Voor de genezing van de wond mag uw kind niet in de neus peuteren.

Wat zijn de risico's?

Complicaties komen bij deze ingreep bijna nooit voor. Een nabloeding kan als complicatie voorkomen, echter dit is zelden. En de grootste kans op het optreden van een nabloeding is dan 2 tot 3 weken na de operatie als de korst van de wond loslaat.

De opname

Uw kind wordt voor deze ingreep enkele uren opgenomen. De afdeling Opnameplanning informeert u, ongeveer een week van te voren, over de dag en het tijdstip dat uw kind in Bernhoven wordt verwacht voor de ingreep. De wachttijd kan sterk variëren.

Op de dag van de operatie mag u bij uw kind blijven, ook bij de inleiding van de operatie (niet bij de operatie zelf). Na de operatie worden geen complicaties verwacht, zodat uw kind thuis kan herstellen.

Naar huis

Als alles goed verloopt, kan uw kind na enkele uren na de operatie naar huis. Voor het ontslag komt de KNO-arts niet meer bij uw kind langs. Voordat u met uw kind naar huis gaat, geeft de verpleegkundige uitleg wat u thuis kunt doen om uw kind te helpen zo spoedig mogelijk te herstellen. In verband met eventuele misselijkheid en kans op spugen, is het voor uw kind prettiger met eigen vervoer of de taxi naar huis te gaan en niet met het openbaar vervoer. Het is handig om een spuugbakje in de auto te hebben liggen.

 • Belangrijk: Zorg dat u de pijnstilling (paracetamol) in huis heeft voordat de operatie plaats vindt.

Adviezen en instructies voor thuis.

Eten en drinken

 • Bij thuiskomst mag uw kind de dag van de operatie normaal eten en drinken.

Temperatuur

 • Het is mogelijk dat uw kind de eerste dagen na de ingreep wat verhoging of koorts heeft. Dit is een normaal verschijnsel.

Pijnstilling

 • Geef uw kind de eerste 48 uur na de operatie zonodig iedere 8 uur paracetamol voor de pijn. De hoeveelheid paracetamol die uw kind per keer mag, hangt af van het gewicht van uw kind. De verpleegkundige informeert u hierover.

Als de arts Bactoban neuszalf heeft voorgeschreven, smeer deze 2x per dag aan de binnenzijde van de buitenkant van de neus, dus de neusvleugels, maar niet het neustussenschot.

Douchen en (wond)verzorging

 • Uw kind mag op de dag van de operatie niet te warm baden of onder de douche. Daarna mag uw kind gewoon baden en douchen.
 • Bij jeuk in de neus, kunt u vaseline aan de binnen- en buitenzijde (neusschelpen) smeren.
 • Soms kan er na het loslaten van de wondkortsje tot twee à drie weken na de ingreep nog wat bloedverlies optreden.
 • Uw kind mag tot 2 weken na de operatie niet de neus snuiten. De neus ophalen (optrekken) mag wel.

Naar school

 • Meestal kan uw kind de volgende dag weer naar school als hij/zij zich goed voelt en pijnvrij is. Kinderen geven over het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet kunnen.

Naar buiten, sporten, fietsen en zwemmen

 • Uw kind mag de eerste week na de operatie niet sporten of zwemmen.

Controle afspraak

 • U krijgt in principe geen afspraak mee voor een poliklinische nacontrole, eventueel kunt u zelf telefonisch een afspraak maken.

Wat te doen bij problemen?

 • Bel bij acute problemen het centrale telefoonnummer van Bernhoven: 0413 - 40 40 40. Op grond van uw vragen wordt beoordeeld welke actie verder nodig is.
 • Moet u onverhoopt naar de SEH van Bernhoven? Volg bij het ziekenhuis de borden ‘Spoedpost Bernhoven’.
 • Bel bij problemen (aanhoudend braken, veel pijn en onvoldoende baat bij pijnstillers) die ontstaan binnen 24 uur na de operatie binnen kantooruren de polikliniek KNO-heelkunde (0413 - 40 19 44) en buiten kantooruren het centrale telefoonnummer van Bernhoven (0413 - 40 40 40).
 • Bel bij problemen (veel pijn en onvoldoende baat bij pijnstillers of na drie dagen nog koorts) die ontstaan na 24 uur na de operatie de polikliniek KNO-heelkunde of uw huisarts.

Heeft nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over deze behandeling, stel deze gerust op de dag van de behandeling. Ook kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met de polikliniek KNO op telefoonnummer: 0413 - 40 19 47, route 020.