Skip to Content

Kinderdagbehandeling: een dagje naar het ziekenhuis voor een operatie

In verband met een operatie wordt uw kind enkele uren tot één dag opgenomen op de kinderdagbehandeling van Bernhoven. Het verblijf op de kinderdagbehandeling is altijd kort. De kinderen blijven er niet slapen, aan het einde van de dag gaan ze weer naar huis. In deze folder leest u hoe een operatiedag in grote lijnen verloopt en krijgt u praktische tips over hoe u uw kind kunt voorbereiden op deze dag. Specifieke informatie over de ingreep zelf ontvangt u van de behandelend arts.

Dagopname: hoe gaat dat?

Uw kind staat ingeschreven bij opname planning. Van hen hoort u ongeveer een week van tevoren op welke dag uw kind verwacht wordt. U hoort dan ook op welke afdeling uw kind wordt opgenomen, dit hangt af van de ingreep die uw kind krijgt.

Een werkdag voor de opname belt u zelf tussen 14.00 uur – 15.00 uur naar opname planning op 0413 – 40 19 18 om te horen hoe laat u en uw kind precies in het ziekenhuis moeten zijn.

Vragenlijst en actueel medicatieoverzicht (AMO) opsturen naar de PPO

Zodra duidelijk is dat uw kind geopereerd gaat worden krijgt u een vragenlijst en antwoordenvelop mee van uw behandelend arts. Deze vragenlijst gaat over de gezondheid van uw kind. De vragenlijst vult u thuis in en stuurt u vervolgens met de bijgevoegde envelop terug naar het ziekenhuis. Een postzegel is hiervoor niet nodig.

Een AMO is een overzicht van medicijnen die uw kind op dat moment gebruikt. Wanneer uw kind onder behandeling is bij een arts, is het voor de arts belangrijk om te weten welke medicijnen uw kind gebruikt. Vooral als uw kind meerdere medicijnen tegelijk gebruikt. Daarom verzoeken wij u om een AMO op te halen bij de apotheek waar u aangesloten bent.

Controleer of de naam en geboorte datum van uw kind op beide documenten juist staan vermeld. De vragenlijst en de AMO stopt u samen in de bijgevoegde envelop terug naar het ziekenhuis. Een postzegel is hiervoor niet nodig.

Spreekuur PPO: wat is dat?

De operatie van uw kind gebeurt onder algehele verdoving die door de anesthesioloog gegeven wordt. Daarom wordt u (eventueel in het bijzijn van uw kind) voor de opnamedag eerst gebeld door het spreekuur PPO (preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Als uw kind tussen de 12 en 16 jaar is, mag het meebeslissen over de narcose en moet hij/ zij ook akkoord geven voor de narcose, het is dan dus wel noodzakelijk dat uw kind ook deelneemt aan het gesprek. Een afspraak hiervoor krijgt u van opname planning.

Tijdens deze telefonische afspraak krijgt u een gesprek met de anesthesioloog. Om veilig een narcose te kunnen geven moet een anesthesioloog alles weten over de gezondheid van uw kind. Ook bespreekt de anesthesioloog hoe hij uw kind wil gaan verdoven. Uw kind kan met behulp van een kapje met narcosegas in slaap worden gebracht of via een prik (infuus) met verdovende vloeistof. De keuze voor een kapje of infuus hangt vooral af van de leeftijd en het gewicht van uw kind.

Een enkele keer is het toch handiger om een fysieke afspraak op de poli in te plannen, bijvoorbeeld als de operatie al binnen 2-3 dagen plaats gaat vinden.

Narcose via een kapje

Over het algemeen gaan kinderen onder de tien jaar (lichaamsgewicht tot 30kg) met een kapje onder narcose. Het kapje wordt over de mond en de neus geplaatst. Door het inademen van het narcosegas dat zich in het kapje bevindt, valt uw kind in slaap. Het narcosegas vinden de meeste kinderen vies ruiken. Wanneer uw kind slaapt, wordt zo nodig een infuus in de arm ingebracht. De naald wordt meteen verwijderd en een soort plastic hulsje blijft zitten. Via dit infuus wordt tijdens de operatie vocht en medicijnen gegeven.

Om uw kind voor te bereiden kunt u samen onderstaande video bekijken.

Narcose via een infuus

Tieners (kinderen met een gewicht boven 30kg) gaan via het toedienen van verdovende medicijnen via een infuusnaald in de arm (op de hand of in de elleboog) onder narcose. Deze infuusnaald wordt op de voorbereidingsruimte van de operatiekamer ingebracht. Via dit infuus kunnen zo nodig ook extra medicijnen worden gegeven. De plaats waar het kind een prik voor de infuusnaald krijgt, wordt vooraf met een pleister verdoofd, zodat de prik minder pijnlijk is voor uw kind. De naald wordt direct verwijderd en een soort plastic hulsje blijft zitten.

Ernstige complicaties komen na een verdoving bijna niet voor. Wel kunnen bijwerkingen optreden. Bij kinderen zijn de meest voorkomende bijwerkingen na de narcose vooral misselijkheid, braken en keelpijn. Deze verschijnselen verdwijnen meestal binnen enkele dagen.

Heeft u vragen over de narcose, stel ze dat gerust tijdens het telefonische gesprek met de anesthesioloog op de PPO, zodat u goed geïnformeerd bent. De anesthesioloog waar u telefonisch mee heeft gesproken is niet altijd de anesthesioloog die uw kind tijdens de operatie verdooft.

Om uw kind voor te bereiden kunt u samen onderstaande video bekijken.

Belangrijk om te weten voor de operatie

Wat neemt u mee?

U kunt het volgende meenemen naar het ziekenhuis:

 • Een schone pyjama of een schoon shirt (we adviseren om een extra pyjama en ondergoed mee te nemen).
 • Eventueel de knuffel van uw kind.
 • Pantoffels of slippers.
 • Medicijnen die uw kind gebruikt in de originele verpakking. Ook medicijnen die uw kind af en toe gebruikt en de eventuele toedieningsmaterialen, denk bijvoorbeeld aan inhalatie medicijnen.
 • Eventueel iets te lezen en/ of eten en drinken voor u zelf. Tegen betaling kunt u iets te drinken of te eten kopen in de lounge op de kinder- en jongerenafdeling en de brasserie van Bernhoven.

Ziekte

Neem op de ochtend van de opname contact op met de desbetreffende afdeling (bereikbaar vanaf 7.00 uur) als:

 • Uw kind braakt, koorts (boven de 38 graden Celsius) of diarree heeft.
 • Uw kind verkouden is.
 • Uw kind in de afgelopen drie weken in contact is geweest met kinderziekten in het gezin, op school of in de omgeving.

Ambulant centrum (dagbehandeling route 140): 0413 – 40 36 09

Kinder- en jongerenafdeling (route 470): 0413 – 40 34 17

Medicijnen

 • In de twee weken voor de operatie mag uw kind geen aspirine (bijvoorbeeld Acetylsalicylzuur) gebruiken. Deze medicijnen verhogen namelijk de kans op een nabloeding.
 • Wanneer uw kind astma of bronchitis heeft en hiervoor inhalatiemedicijnen gebruikt, moet u uw kind deze medicijnen ook op de operatiedag gewoon geven. Neem deze medicijnen ook mee naar het ziekenhuis.
 • Zorg dat u paracetamol voor uw kind in huis heeft. Dit is een goede pijnstiller voor na de operatie. Als het nodig is om naast paracetamol extra pijnmedicatie te geven, dan heeft u hiervoor een recept toegestuurd gekregen van de anesthesioloog.

Inentingen

Een eventuele inenting van uw kind kunt u het beste uitstellen tot uw kind na de operatie weer is opgeknapt (laat uw kind minimaal één week na de operatie pas weer inenten). Dit vanwege de kans op koorts door de inenting.

Hoe bereidt u uw kind voor op de operatie?

Een opname in het ziekenhuis en een operatie onder algehele verdoving (narcose) is veelal een ingrijpende gebeurtenis voor een kind, en soms ook voor de ouders. Vooraf is moeilijk te bepalen hoe kinderen op een verblijf in het ziekenhuis reageren. De opname is vooral voor jonge kinderen vaak moeilijk te verwerken. Door hun fantasie kunnen angsten ontstaan. Door een goede voorbereiding vooraf en goede begeleiding tijdens de opname zal uw kind de ingreep rustiger ondergaan en beter verwerken. Helaas geeft een goede voorbereiding nooit de garantie dat uw kind niet meer angstig is.

Hierbij enkele tips om uw kind voor te bereiden:

 • Het tijdstip waarop u met de voorbereiding kunt beginnen hangt onder andere af van de leeftijd. Bij kinderen tot vier jaar adviseren we om dit een dag voor de opname te doen. Bij een ouder kind kunt u hiermee eerder beginnen.
 • Ervaringen leren dat een kind zich prettiger voelt als hij of zij weet wat er gaat gebeuren. Vertel de dingen eerlijk en duidelijk. Vertel vooral wat hij of zij zal zien, horen, voelen en ruiken maar praat ook over de minder leuke kanten; pijn, verdriet en honger. Alleen de dingen die het kind bewust meemaakt, zijn van belang te vertellen.
 • Kleine kinderen kunt u het beste spelenderwijs voorbereiden door bijvoorbeeld samen te tekenen, spelen, een platenboek te bekijken of de eigen tas in te pakken die uw kind mee naar het ziekenhuis neemt. Download op onze website het Voorlees- en kleurboekje van Bernhoven!
 • Daarnaast biedt Bernhoven verschillende mogelijkheden om u en uw kind voor te bereiden:
  • Op de Kinder- en jongerenafdeling kunt u een week lang een voorlichtingstas lenen. De inhoud van de voorbereidingstas ondersteunt u bij de voorbereiding. In deze tas zitten materialen die bij de operatie gebruikt worden. Deze tas is geschikt voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Wilt u de tas lenen, bel dan met de pedagogische medewerker via 0413 - 40 34 95.
  • Voor de operatie laat de verpleegkundige of de pedagogisch medewerker het slaapkapje zien en ruiken. Ze legt uit hoe het slaapkapje werkt en vraagt aan uw kind of hij/zij wil oefenen.

De opnamedag

Voorbereidingen thuis

Na het telefoongesprek met de anesthesioloog op de PPO heeft u een instructiefolder (en eventueel een recept) opgestuurd gekregen naar uw woonadres. Lees deze goed door.

Beide ouders mogen de hele dag bij hun kind blijven. Op de operatiekamer kan slechts één ouder mee. Volg hierbij onderstaande adviezen en instructies op voordat u met uw kind naar het ziekenhuis komt.

Hygiëne en veiligheid

In verband met hygiënische omstandigheden die in de operatiekamer verplicht zijn, is het belangrijk dat u:

 • Eventuele sieraden van u en uw kind thuis laat,
 • Uw kind thuis gebadderd of gedoucht heeft,
 • Eventuele nagellak en make up bij uw kind verwijdert.

Nuchter

Kinderen die een algehele verdoving krijgen moeten nuchter komen. Dat wil zeggen dat zij vanaf een bepaald tijdstip voor de opname niet meer mogen eten of drinken (met de opnametijd wordt het tijdstip bedoeld waarop u zich meldt op de afdeling en dus niet het tijdstip van de operatie). Als uw kind kort voor de opname toch gegeten of gedronken heeft, kan geen narcose gegeven worden in verband met gevaar voor verslikken. De operatie moet dan uitgesteld worden.

Nuchter bij baby's van 0 t/m 5 maanden

 • Uw kind mag tot 6 uur voor de OPNAME eten en drinken.
 • Uw kind mag tot 4 uur voor de OPNAME borstvoeding krijgen.
 • Uw kind mag tot 1 uur voor de OPNAME alleen nog water of ranja drinken (géén melkproducten, géén roosvicee en géén sinaasappelsap).

Nuchter bij kinderen van 6 maanden en ouder

 • Uw kind mag tot 6 uur voor de OPNAME eten en drinken.
 • Uw kind mag tot 2 uur voor de OPNAME alleen nog water, thee met suiker of ranja drinken (géén melkproducten, géén roosvicee, géén sinaasappelsap en géén koolzuurhoudende dranken).
 • Bij opname krijgt uw kind nog een klein beetje limonade (hoeveelheid afhankelijk van het gewicht van het kind) om eventuele medicatie mee in te nemen.

Waar meldt u zich?

Op de dag van opname melden u en uw kind zich op het afgesproken tijdstip of:

 • bij de balie van de Kinderdagbehandeling op het Ambulant centrum, routenummer 140
 • of op de Kinder- en jongerenafdeling, routenummer 470.

De secretaresse brengt u en uw kind naar de kamer.

Opname

De verpleegkundige neemt de gang van zaken met u door, stelt u nog een paar vragen over het nuchter zijn en het medicijngebruik van uw kind. Als u nog vragen heeft, stel ze dan gerust. De pedagogisch medewerker of verpleegkundige geeft nog korte informatie over de manier waarop uw kind de anesthesie (narcose) krijgt toegediend. Hierna trekt uw kind een schone pyjama, t-shirt of operatiehemd aan en krijgt uw kind een naambandje om. De operatie kan pijnlijk zijn. Uw kind krijgt daarom al voor de operatie paracetamol (zetpil, drankje, smelttablet of tablet) als pijnstilling. In sommige gevallen krijgt uw kind nog een andere pijnstiller voor de operatie. De anesthesioloog kan daarnaast ook een rustgevend medicijn voorschrijven. De verpleegkundige en de pedagogisch medewerker brengen samen met u, na ongeveer een uur, uw kind naar de operatiekamer. De exacte tijd van de operatie is meestal moeilijk aan te geven. Eén van de ouders mag mee naar de operatiekamer. U krijgt speciale overkleding aan voordat u de operatiekamer binnen mag.

Bezoek

Op de dag van de behandeling is het niet goed als uw kind veel bezoek krijgt. Hoe goed bedoeld ook. Deze dag dus ook geen bezoek van broertjes en zusjes, uitgezonderd in de borstvoedingsperiode. Na overleg mag het kind dat borstvoeding nodig heeft wel meegenomen worden.

De operatie: hoe verloopt die?

 • Aanwezigheid ouder op operatiekamer

Eén van de ouders mag aanwezig zijn tijdens het in slaap brengen van het kind. Een accent op 'mag', u bent niet verplicht om mee te gaan. Als u niet meegaat, is er altijd begeleiding van het ziekenhuis aanwezig. Op de dag van de operatie hoeft u dit pas te beslissen. De pedagogisch medewerker of verpleegkundige informeert u dan over de praktische gang van zaken. Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon op stil staat. Een verpleegkundige brengt u en uw kind naar de operatieafdeling. In de voorbereidingsruimte mag één van de ouders bij het kind blijven totdat hij of zij aan de beurt is. In deze ruimte zullen ook andere patiënten aanwezig zijn.

Als u aanwezig bent bij het inleiden van de narcose krijgt u ter plekke verdere instructies. In de operatiekamer ziet u dat alle mensen operatiekleding aan hebben, een muts en soms een mondmasker dragen. Ook staat er de nodige apparatuur.

Als u aanwezig wilt zijn bij het in slaap brengen van uw kind, is het volgende belangrijk:

 • Op de operatieafdeling mag u in verband met hygiënevoorschriften geen sieraden dragen (ook het meenemen van uw tas is niet mogelijk, dus laat waardevolle bezittingen zoveel als mogelijk thuis).
 • De operatieafdeling is een steriele ruimte. Daarom krijgt u hier van ons een ‘overall’ aan (deze kunt u over uw eigen kleding aantrekken).
 • Ga bij voorkeur niet met een lege maag naar de operatieafdeling. De ervaring heeft geleerd dat door de spanning gecombineerd met een lege maag, de kans op flauwvallen groot is.
 • Het is begrijpelijk dat u zich onzeker voelt of misschien bang bent. Laat dit echter niet aan uw kind merken, u bent degene waarop uw kind steunt en vertrouwt.
 • Stel uw kind gerust, bijvoorbeeld door zacht tegen uw kind te praten of de arm/hand van uw kind vast te houden.
 • Als uw kind tegenstribbelt, overtuig uw kind dan dat het echt even moet.
 • De anesthesioloog kan u altijd verzoeken de operatiekamer te verlaten.

Uw kind wordt meestal liggend in slaap gebracht. Gemiddeld duurt dit ongeveer een minuut. Als uw kind in slaap valt, kunnen de volgende verschijnselen optreden:

 • Wit wegtrekken.
 • Tranende ogen.
 • Scheel kijken of wegdraaien van de ogen.
 • Knipperen van de oogleden.
 • ‘slap’ of juist onrustig worden.
 • Plotselinge schokbewegingen van de armen en/of benen.

Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken; dit zijn normale reacties!

Op het moment dat uw kind diep genoeg slaapt, vraagt de anesthesioloog u de operatiekamer te verlaten. De ogen van uw kind zijn soms nog open, terwijl uw kind toch in diepe slaap is.

De pedagogisch medewerker brengt u naar een ruimte waar u kunt wachten totdat de operatie klaar is. Bij kleine (korte) operaties wacht u in de wachtruimte bij de operatiekamer. Bij langdurige operaties kunt u op de afdeling wachten. De verpleegkundige wordt gebeld als u naar de uitslaapkamer mag komen. Vervolgens brengt de verpleegkundige u naar de uitslaapkamer.

Na de operatie

Na de operatie gaat uw kind naar de uitslaapkamer en wordt daar langzaam wakker. Eén ouder/verzorger mag daarbij zijn zodra de situatie op de uitslaapkamer het toelaat. Als uw kind goed wakker is mag hij of zij weer naar de afdeling. Op de afdeling verblijft uw kind nog enige tijd afhankelijk van de ingreep, ter observatie. Van de verpleegkundige hoort u wanneer uw kind weer mag eten, drinken of bijvoorbeeld uit bed mag. Meestal is uw kind door de verdoving nog wat slaperig en/of misselijk. De pijnklachten zijn over het algemeen klein. Het wondgebied kan na de operatie rood worden en wat opzwellen. Ook is een beetje bloedverlies mogelijk.

Weer naar huis

Voordat u met uw kind naar huis gaat, geeft de verpleegkundige uitleg over wat u thuis kunt doen om uw kind te helpen zo spoedig mogelijk te herstellen.

Wanneer?

Wanneer uw kind weer naar huis mag, hangt af van de soort ingreep. Soms kan de behandeling tegenvallen. Uw kind wordt dan alsnog voor één of meerdere nachten opgenomen op de Kinder- en jongerenafdeling. Bij ontslag is, in verband met eventuele misselijkheid en kans op spugen van uw kind, het prettiger als u met eigen vervoer of taxi naar huis gaat en niet met het openbaar vervoer.

Pijnstilling

Afhankelijk van de operatie die uw kind ondergaat, krijgt u een recept mee met pijnstillers voor na de operatie. Wij verzoeken u dit medicijn tijdig bij uw apotheek op te halen. Zorg ook voor voldoende paracetamol in huis. Het is belangrijk dat u uw kind de pijnstilling op tijd geeft en niet wacht tot hij of zij pijn krijgt, dan loopt u namelijk achter de feiten aan en is het moeilijk om de pijn weer onder controle te krijgen. Wij geven u advies over de pijnstilling thuis (hoe lang pijnstilling toedienen en hoe kunt u het beste de pijnstilling afbouwen)

Controle

Wanneer nodig krijgt u een afspraak voor controle op de polikliniek of het telefoonnummer om een afspraak te maken.

Problemen thuis

Voor ontslag legt de verpleegkundige uit wat u moet doen bij problemen of complicaties. Bij complicaties binnen 24 uur na de operatie, kunt u het beste direct contact opnemen binnen kantooruren met de desbetreffende polikliniek. Buiten kantooruren kunt u de eerste 24 uur na de operatie contact opnemen met met het centrale telefoonnummer van Bernhoven: 0413 - 40 40 40. Op grond van uw vragen wordt beoordeeld welke actie verder nodig is.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de gang van zaken, stel deze gerust op de dag van de behandeling. Specifieke informatie over de operatieve ingreep staat meestal in een aparte folder beschreven. Bekijk op de website www.bernhoven.nl/folders. Klik op patiënten folders, kies voor filteren op specialisme: kindergeneeskunde. U krijgt dan alle folders die door Bernhoven zijn geschreven over kindergeneeskunde.

Ook kunt u bellen met desbetreffende afdeling:

 • Ambulant Centrum op telefoonnummer: 0413 – 403609
 • Kinder- en jongerenafdeling op telefoonnummer: 0413 – 403417

Algemene informatie

Parkeren bij Bernhoven

U kunt in Uden betaald parkeren op het ziekenhuisterrein. Parkeren kost € 1,25 per uur. Vanaf 4 uur kost parkeren € 5,00. (Let op: als u met uw auto het parkeerterrein verlaat, kunt u uw kaartje niet opnieuw gebruiken). De betaalautomaten vindt u bij de ingang van het ziekenhuis. U kunt betalen met contant geld, pinpas en chipknip.

Niet roken

Bernhoven is een openbare ruimte en daarom is het ziekenhuis rookvrij. Dit rookverbod geldt ook voor de elektronische sigaret.

Fotograferen en/of filmen

In het ziekenhuis mag u als verzorger foto's en video opnames maken van uw eigen kind. Als u de verpleegkundige die uw kind verzorgt ook wilt fotograferen of filmen, moet u aan die persoon eerst toestemming vragen. Dit geldt voor alle medewerkers/specialisten die in Bernhoven werken.

Regioapotheek

Wanneer u een recept mee krijgt voor medicijnen kunt u die bij uw eigen apotheek ophalen of bij de RegioApotheek in Bernhoven, naast de hoofdingang. 

Informatieplicht

De behandelaar en u (en/of uw kind) hebben de plicht elkaar duidelijk en volledig te informeren. De behandelaar stelt mede op basis van uw informatie een goede diagnose en geeft een deskundige behandeling. U (en/of uw kind) moet op basis van de informatie van de behandelaar toestemming geven voor de behandeling van uw kind. De behandelaar moet u daarom in begrijpelijke taal informeren over:

 • de ziekte of aandoening van uw kind;
 • de mogelijke onderzoeken en behandelingen;
 • de bijwerkingen en risico's van het onderzoek of de behandeling;
 • eventuele andere behandelingsmogelijkheden.

Als u of uw kind de informatie niet goed begrijpt, geef dit dan aan of stel vragen.

Naast het duidelijk en volledig informeren van de behandelaar vragen wij u als patiënt om de adviezen van de behandelaar zo goed mogelijk op te volgen.

Drie goede vragen

Als hulpmiddel om de juiste informatie te krijgen en een goed besluit te kunnen nemen is het gebruik van de zogenaamde 3 goede vragentechniek handig. Deze vragen kunt u bijvoorbeeld stellen tijdens een artsenvisite, maar ook tijdens een opnamegesprek of het gesprek voor uw kind met ontslag gaat.

De drie vragen luiden:

 • Wat zijn de mogelijkheden voor mijn kind?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 • Wat betekent dat in de situatie van mijn kind?

Doel van dit alles is dat uw kind de behandeling krijgt die het best past bij de situatie van uw kind.

Toestemmingsplicht

U moet toestemming geven voor de behandeling van uw kind. Wanneer sprake is van een ingrijpende behandeling zal de zorgverlener uitdrukkelijk uw toestemming vragen. In de overige gevallen gaan zorgverleners ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit uw gedrag. In acute situaties mag zonder uw toestemming gehandeld worden.

Inzage in het dossier

In het ziekenhuis worden gegevens over de behandeling van uw kind in het medisch dossier vastgelegd. Elke ouder heeft recht op inzage in en recht op een afschrift van dit dossier. Ook jongeren van twaalf tot zestien jaar hebben dit recht. Als u wilt weten wat er in het dossier van uw kind staat of een afschrift wenst, dan kunt u dit vragen aan de desbetreffende zorgverlener. Voor meer informatie zie de folder: Omgaan met u persoonsgegevens en medisch dossier.

Geheimhouding persoonlijke gegevens

In het ziekenhuis worden allerlei persoonlijke gegevens van uw kind vastgelegd. Deze gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk en beroepsmatig gebruikt. Gegevens over opname en ontslag worden doorgestuurd naar uw huisarts en naar de zorgverzekeraar in verband met betalingen. Andere gegevens komen in het dossier.

Rechten en plichten

Als patiënt heeft u een aantal wettelijke rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Wat zijn uw rechten en plichten als u bij ons bent? En wat verwachten wij van u? Lees meer over uw rechten en plichten op onze website.

Rechten voor kind en ouders bij medische zorg

De overheid beschermt de positie van de patiënt met wetten. In het normale dagelijkse leven zijn de ouders de wettelijke vertegenwoordigers van het kind dat nog geen 18 jaar is. Dit betekent dat een kind tot die leeftijd onder het gezag van de ouders staat en dat de ouders voor het kind beslissen. Dat ligt anders wanneer het gaat om medische zorg. Lees meer op onze website over deze rechten.

Klachten

In de gezondheidszorg heeft u het recht om een klacht in te dienen, ook in Bernhoven. Het kan voorkomen dat u over sommige onderdelen van het verblijf niet zo tevreden bent. Uw problemen kunt u het beste zo snel mogelijk bespreken met degene die uw kind behandelt of met degene die naar uw mening de klacht heeft veroorzaakt. Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Daarom kunt u altijd een beroep doen op de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie over de klachtenbehandeling leest u in de ziekenhuisfolder Klachtenprocedure Bernhoven, te verkrijgen via de website van het ziekenhuis.