Skip to Content

Rechten en plichten

Als patiënt heb je een aantal wettelijke rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Wat zijn je rechten en plichten als je bij ons bent? En wat verwachten wij van je? Op deze pagina lees je daar meer over.

Rechten als patiënt

Informatie en toestemming

Onze zorgverleners geven je in begrijpelijke taal informatie over:

  • de ziekte of aandoening die je (mogelijk) hebt en de gevolgen daarvan;
  • de onderzoeken en behandelingen die mogelijk zijn;
  • de bijwerkingen en risico’s van het onderzoek of de behandeling;
  • eventuele andere behandelingsmogelijkheden.

Als de informatie die je krijgt niet duidelijk genoeg is, vraag dan gerust om extra uitleg. Je beslist altijd zelf of je behandeld wilt worden of niet.

Dossier

Je arts noteert de gegevens over de onderzoeken en behandeling in je medisch dossier. Je hebt het recht om je dossier te bekijken. Ook kun je een kopie van je dossier krijgen. Wanneer je denkt dat bepaalde gegevens onjuist zijn, kun je dit met de specialist bespreken en vragen om de gegevens aan te passen. Meer informatie vind je op de pagina 'Medisch dossier'.

Privacy

Je hebt recht op bescherming van je persoonlijke gegevens. Alleen de zorgverleners die betrokken zijn bij je behandeling, kunnen je gegevens bekijken. De zorgverleners gaan vertrouwelijk met deze gegevens om. Wanneer we je contactpersoon of familie over je gezondheidstoestand willen informeren, moet jij daarvoor eerst toestemming geven. Als we je medische gegevens willen delen met je zorgverzekeraar, vraagt de afdeling patiëntenregistratie of jouw verpleegafdeling je om schriftelijke toestemming. Meer informatie vind je op onze pagina over privacy.

Klachten

Je hebt het recht om een klacht in te dienen. Lees meer over de klachtenprocedure.

Plichten als patiënt

Je medewerking

Als een behandeling of onderzoek in overleg met jou is afgesproken, rekenen we op je medewerking.  Je bent daarnaast verplicht om je specialist duidelijk en volledig te informeren. Alleen dan kan de specialist een goede diagnose stellen en een juiste behandeling bieden.

Legitimatieplicht

Voor alle patiënten die naar Bernhoven komen geldt een wettelijke legitimatieplicht. Dit betekent dat je bij elk bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs moet kunnen laten zien. Dit kan zijn:

  • Paspoort
  • Identiteitskaart (ID)
  • Rijbewijs
  • Vreemdelingendocument

Let op de geldigheidsdatum van het document. Je document mag niet verlopen zijn. 

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. Breng bij je bezoek dus altijd een geldig legitimatiebewijs van het kind mee. Een legitimatiebewijs in een schermafbeelding op je telefoon of tablet is geen rechtsgeldig legitimatiebewijs.

Op je legitimatiebewijs staat je Burgerservicenummer (BSN). Iedereen in Nederland heeft een BSN. Nederlandse ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht van alle patiënten het BSN te registreren en te controleren. Dit zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van (medische) gegevens en het voorkomt fraude.

Plicht tot betalen

Je hebt als patiënt de plicht om de juiste gegevens van je zorgverzekering aan ons door te geven. En je hebt de plicht de rekening op tijd te betalen.