Skip to Content

Medisch dossier

Je medisch dossier bevat gegevens met betrekking tot onderzoek, behandeling en doorverwijzing. Alle gegevens in je dossier worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn kunnen de gegevens opvragen. Artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners zijn tot geheimhouding verplicht over alle zaken die zij in hun beroep tegenkomen.

Wat zit er in het dossier?

In het dossier vind je:

  • Jouw persoonlijke gegevens;
  • Aantekeningen over je gezondheidstoestand;
  • Gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen;
  • Bevindingen van je behandelend arts;
  • Bevindingen van overige betrokken artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners;
  • Operatieverslagen, onderzoekuitslagen;
  • Correspondentie (met onder meer je huisarts).

In het dossier vind je dus geen radiologische beelden. Ben je hier naar op zoek? Vraag hier radiologische beelden aan.

Inzage in het medisch dossier aanvragen

Je hebt recht op inzage in je dossier. MijnBernhoven is het patiëntenportaal van Bernhoven. Hierin kun je gedeeltes van je medische dossier inzien, je persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen en zien wanneer er afspraken gepland staan.

Wil je geen gebruikmaken van MijnBernhoven? Of wil je gegevens opvragen die niet in MijnBernhoven staan? Vraag dan inzage in je medisch dossier aan. Je behandelend arts wordt altijd op de hoogte gesteld van je verzoek om inzage. Ook als je niet meer in het ziekenhuis ligt, maar wel onder behandeling bent of bent geweest kun je inzage in je dossier aanvragen. Dit kan als volgt:

De kopie van (een deel van) je medisch dossier wordt via een beveiligde mail naar je toegestuurd.

Inzage door derden

Familieleden hebben alleen recht op inzage van uw dossier als je daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Kinderen

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot twaalf jaar hebben recht op directe inzage in het dossier van het kind tenzij de arts van mening is dat inzage door de ouders niet in het belang van het kind is. Kinderen tussen twaalf en zestien jaar moeten persoonlijk instemming geven voor het opvragen van gegevens. Wie ouder dan zestien jaar is, kan zelf om inzage vragen.

Wilsonbekwame patiënten

De wettelijk vertegenwoordiger is bevoegd tot inzage.

Nabestaanden

De wet kent geen inzagerecht voor nabestaanden. De privacy van de patiënt blijft ook na de dood beschermd. Wanneer nabestaanden na het overlijden van een familielid met vragen of twijfels achterblijven, kunnen zij contact opnemen met de verpleegkundige of de behandelend arts.

Wijzigingen in het medisch dossier

Je kunt de gegevens in het dossier laten wijzigen. Dit kan alleen als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn. Denk hierbij aan fouten in jouw naam of geboortedatum. Ben je het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van jouw zorgverlener? Dan kun je deze niet laten wijzigen. Je kunt in dat geval wel altijd jouw schriftelijk commentaar aan het medisch dossier laten toevoegen.