Skip to Content

Epidurale injectie

Jouw behandelend arts heeft voorgesteld om je een epidurale injectie te geven vanwege je pijnklachten. In deze folder lees je hoe deze behandeling in het Regionaal Pijn Centrum in Bernhoven verloopt en over andere zaken die hierbij van belang kunnen zijn.

Wat is een epidurale injectie?

De epidurale ruimte ligt in het wervelkanaal en wordt begrensd door de wervels en het hersenvlies. In de epidurale ruimte bevinden zich onder andere de uit het ruggenmerg tredende zenuwen. Het kan nodig zijn om in deze ruimte medicijnen, bijvoorbeeld verdoving of ontstekingsremmende geneesmiddelen in te spuiten. Hierdoor wordt irritatie van zenuwen en daarmee ook de pijn, verminderd. De injectie kan verlichting geven bijvoorbeeld bij een hernia, bij vernauwing van het wervelkanaal en bij lage rugpijn.

De epidurale ruimte verloopt vanaf de onderkant van de schedel tot aan de stuit; de injectie
kan in het gehele traject van de wervelkolom plaatsvinden. De plaats van je pijnklachten bepaalt waar de injectie gegeven wordt:

  • ter hoogte van de nek (in medische taal: cervicaal niveau),
  • ter hoogte van de borstkas (thoracaal niveau),
  • ter hoogte van de lage rug (lumbaal niveau),
  • ter hoogte van het heiligbeen (caudaal niveau).

epidurale injectie

Opname

Voor deze behandeling nemen we je ± 1 uur op in het ambulant centrum, route 140. Voor deze behandeling kom je in een bed en krijg je een operatiehemd aan. De afspraak voor deze behandeling is gemaakt op de polikliniek van het Regionaal Pijn  Centrum. Een anesthesioloog voert de behandeling uit.

Hoe bereid je je voor?

Onderstaande voorbereidingen zijn belangrijk voor een goed verloop van de behandeling.

  • Voor deze behandeling hoef je niet nuchter te zijn.
  • Als je een stoornis van de bloedstolling hebt of bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet je dit op voorhand melden, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden. Met enkele bloedverdunners, o.a. acenocoumarol, fenprocoumon en plavix, moet je enige dagen te stoppen in overleg met de anesthesioloog. Voorafgaand aan de behandeling controleren we soms je bloed (INR waarde). Is de stollingswaarde niet in orde dan stellen we de behandeling uit naar een andere datum.
  • Als je zwanger bent of denkt het te kunnen zijn, overleg dan vooraf met de anesthesioloog of de behandeling kan doorgaan.
  • Als je overgevoelig of allergisch bent voor jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, moet je dit vóór de start van de behandeling melden.
  • Laat sieraden en geld thuis in verband met verlies en/of diefstal.
  • Na de behandeling mag je dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. Zorg daarom ervoor dat er iemand is die jou na de behandeling naar huis brengt.

Actueel medicatieoverzicht (AMO)

Het actueel medicatieoverzicht (AMO) hebben we nodig om te weten welke medicijnen je gebruikt en welke medicijnen we veilig kunnen voorschrijven. Een AMO haal je op bij je eigen apotheek en is 3 maanden geldig.

Behandeling

Op de afgesproken dag en tijdstip meld je je bij de balie van het ambulant centrum, route 140. 

Een van onze vrijwilligers brengt je naar de behandelruimte. De meeste patiënten krijgen een epidurale injectie in liggende houding, echter soms kan hij worden uitgevoerd in zittende houding.

Op de plaats waar je de epidurale injectie krijgt, desinfecteren we de huid, dekken de plaats af met steriele doeken en geven een plaatselijke verdoving. Daarna zoekt de arts met een speciale naald de epidurale ruimte op. Als de naald de juiste positie heeft bereikt, worden de geneesmiddelen ingespoten, meestal verdovingsvloeistof en prednison.

Hierna ga je terug naar de afdeling op het Ambulant Centrum. Als alles naar verwachting verloopt, mag je weer naar huis.

Hoe lang duurt het?

De procedure op de behandelkamer duurt ongeveer 10-15 minuten. Alles bij elkaar moet je rekenen op een verblijf van ± 1 uur in het ziekenhuis.

Resultaat

Een afname van de pijn is meestal pas na 3-7 dagen merkbaar. Het resultaat kan tijdelijk zijn, maar kan ook langdurig verbetering geven. Het kan zijn dat de pijn meerdere oorzaken heeft, waardoor een epidurale injectie niet altijd voldoende is. In dat geval is een herhaling of een aanvullende behandeling nodig, wanneer daar aanleiding voor is.

Na de behandeling

De eerste uren na de injectie kun je last hebben van tijdelijke vermindering van gevoel en kracht in arm of been.
Enige bijwerkingen van tijdelijke aard: Als bij vrouwen prednison is toegediend, kunnen zij last krijgen van opvliegers of kan de menstruatie korte tijd verstoord raken. Mensen met suikerziekte merken soms dat hun bloedsuikerwaarden een aantal dagen hoger zijn dan normaal.

Complicaties

Het kan, in uitzonderingsgevallen gebeuren dat het ruggenmergsvlies wordt aangeprikt. Dit kan aanleiding geven tot hoofdpijnklachten. In een enkel geval kan het gebied van de insteekplaats tekenen van infectie gaan vertonen (roodheid, pijn of vochtafscheiding).
Als je hoofdpijn, koorts of infectie van de insteekopening bemerkt, neem dan contact op met je behandelend arts. Ondanks alle voorzorgen treedt in zeldzame gevallen een infectie op die kan leiden tot een hersenvliesontsteking (meningitis) of een abces in de epidurale ruimte. Dit moet meestal door middel van een operatie ontlast worden.

Controle

Na ongeveer 6 weken krijg je een telefonische controleafspraak met je behandelend arts. 

Heb je vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, aarzel dan niet om deze te stellen aan je behandelend arts. Je kunt ook bellen met het Regionaal Pijn Centrum, telefoonnummer: 0413 - 40 19 87.