Skip to Content

Etanercept (Enbrel/Benepali)

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u wordt behandeld met het medicijn Etanercept. In deze folder vindt u onder andere informatie over de werking van Etanercept, de bijwerkingen en de verschillende toedieningsvormen van dit medicijn.

Hoe werkt Etanercept?

Etanercept behoort tot de nieuwe - zogenaamde biologische – antireumatica (biologicals). Hoewel de precieze oorzaak van reumatische aandoeningen niet bekend is, wordt bij patiënten met een reumatische aandoening een verhoogde hoeveelheid van het ontstekingseiwit Tumor Necrosis Factor (TNF) gevonden. Dit eiwit speelt een rol bij het ontstaan en onderhouden van gewrichtsontstekingen. Etanercept is een antilichaam tegen TNF dat gemaakt is van deels menselijke eiwitten. Etanercept blokkeert de effecten van TNF. Daardoor worden de gewrichtsontstekingen geremd en nemen de zwelling, pijn en stijfheid af. Doordat de gewrichtsontstekingen verminderen, neemt ook de kans op beschadigingen aan de gewrichten af. Ook voelt u zich minder moe en kunt u beter functioneren in het dagelijks leven. Het effect van Etanercept treedt over het algemeen op binnen enkele weken,maar kan in een enkel geval enkele maanden duren.

Hoe wordt Etanercept gebruikt?

Etanercept wordt toegediend via onderhuidse injecties. De dosering is 50 mg, eenmaal per week. Etanercept wordt bij voorkeur gecombineerd met Methotrexaat of een ander antireuma middel omdat de combinatie effectiever is.
De injecties worden toegediend door patiënten zelf of eventueel door hun partner. Tijdens de spuitinstructie wordt precies uitgelegd hoe u uzelf kunt spuiten. Hoewel dit misschien een eng idee is, blijkt in de praktijk dat zelf spuiten heel goed is te leren. U moet Etanercept altijd koel bewaren (in de koelkast tussen 2 en 8 º C).

Welke bijwerkingen kunnen optreden tijdens behandeling met Etanercept?

De meest voorkomende bijwerkingen: (>10 procent)

 • Voorbijgaande huiduitslag, jeuk of pijn op de plaats van de injecties. De uitslag is vrijwel altijd mild en in het beloop van de behandeling verdwijnen deze klachten bij de meeste patiënten.
 • Milde infecties zoals verkoudheid en griep.
 • Andere klachten zoals hoofdpijn, huiduitslag en/of buikklachten.

Af en toe voorkomende bijwerkingen: (1-10 procent)

 • Tijdens het gebruik van andere TNF blokkerende middelen is bij patiënten die lijden aan hartfalen (decompensatio cordis) verslechtering in de hartfunctie beschreven.

Zelden voorkomende bijwerkingen: (<0,01-0,1 procent)

 • Het onstaan van andere auto-immuunziekten ontstaan zoals multipele sclerose (MS) of systemische lupus erythematosus (SLE). Als u klachten bemerkt van tintelingen, krachtsverlies of slechter zien, meldt het dan aan uw arts.
 • Etanercept mag niet worden toegediend op het moment dat u een ernstige infectie heeft. Als u klachten of symptomen heeft die kunnen passen bij een infectie zoals onder andere hoge koorts (2 dagen boven 38,5º C), ernstige kortademingheid of hoesten, overleg dan met uw arts. Bij ernstige infecties kan de arts adviseren de injectie uit te stellen/over te slaan. Meestal zal de huisarts hiervoor dan antibiotica voorschrijven.

Wat u verder nog moet weten?

 • In het verleden is bij een klein aantal patiënten tijdens behandeling tuberculose ontstaan. Dit betrof vrijwel altijd het opnieuw opvlammen van een oude tuberculose. Daarom wordt bij alle patiënten die beginnen met behandeling met Etanercept gekeken of er een vroegere besmetting met tuberculose is geweest. Dit wordt gedaan via een huidtest (Mantoux reactie) en met een röntgenfoto van de longen. Daarnaast controleren we met een bloedonderzoek of u in aanraking bent geweest met hepatitis B en C. Als u eerder op deze aandoeningen bent gecontroleerd is het niet nodig dat u hierop opnieuw wordt gecontroleerd.
 • Het ontwikkelen van een huidtumor komt voor bij minder dan 0,7 procent van de patiënten. Daarom is het belangrijk dat u zelf ieder jaar de huid van uw armen, benen, hoofd en hals checkt. Als u een afwijking aan de huid bemerkt moet u dit melden bij uw huisarts.

Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen

Er bestaat bij het gebruik van Etanercept mogelijk een verhoogd risico op infecties na een operatie. Bespreek het met uw arts als u een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan. Informeer degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met Etanercept.

Andere geneesmiddelen

TNF blokkerende middelen kunnen zover bekend veilig worden gebruikt naast andere geneesmiddelen. Overleg bij twijfel met uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Etanercept kan veilig gebruikt worden tijdens de gehele zwangerschap en Etanercept kan veilig gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.

Vaccinaties

Als u Etanercept gebruikt mag u zich voor een aantal ziektes niet laten inenten. Dit zijn de levende vaccins zoals bof, mazelen, rode hond (BMR); gelekoorts; polio; tyfus of tuberculose.

Wel raden we u aan om jaarlijks de griepvaccinatie te halen bij uw huisarts.

Heeft u vragen?

Voor vragen of bijzonderheden kunt u contact opnemen met uw reumatoloog of verpleegkundig reumaconsulent via de polikliniek reumatologie (route 120)

 • Maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur op telefoonnummer: 0413 - 40 19 65
 • De RegioApotheek in Bernhoven 
 • Buiten kantooruren neemt u contact op met de huisarts/huisartsenpost