Skip to Content

Haarnestcyste

In deze folder vind je algemene informatie over de oorzaak, de klachten en de behandelingsmogelijkheden van een haarnestcyste.

Wat is een haarnestcyste?

Een haarnestcyste (sinus pilonidalis) is doorgaans gelegen in de bilspleet. Het is een holte onder de huid, die door de huid heen een verbinding heeft naar buiten. Deze verbinding is te zien als een klein gaatje of een kleine intrekking in de huid. In de haarnestcyste bevinden zich meestal haren en er kan gemakkelijk een ontsteking in ontstaan.

Oorzaak

Hoe de aandoening ontstaat is nog niet geheel duidelijk. Wel is het verstandig het gebied te ontharen en goede hygiëne toe te passen. Deze maatregelen zijn nodig om uitbreiding en herhaling (recidief) van de aandoening te voorkomen. Wanneer de haarnestcyste rustig is en er geen of nagenoeg geen klachten zijn, kan met regelmatig scheren en goede hygiëne het gebied rustig gehouden worden. Herhalingen ontstaan meestal binnen de 3 jaar. Boven het 40e levensjaar komt de aandoening bijna niet meer voor.

Klachten

Behalve ontstekingen kan een haarnestcyste ook pijn veroorzaken en afscheiding van vocht en/of bloed geven. Afhankelijk van de klachten kan de cyste chirurgisch worden behandeld.

Spreekuur PPO

De verdoving voor je operatie wordt toegediend door de anesthesioloog (specialist die voor de verdoving zorgt). Voordat een operatie onder anesthesie (verdoving of narcose) kan plaatsvinden zijn enkele voorbereidingen noodzakelijk. Deze voorbereidingen vinden plaats tijdens het spreekuur Preoperatief Poliklinisch Onderzoek, afgekort PPO. Op het spreekuur PPO spreek je een doktersassistente, verpleegkundige en anesthesioloog.

Overzicht medicijnen

Neem bij een opname of polibezoek altijd een overzicht mee van de medicijnen die je op dit moment gebruikt. Dit kun je bij de apotheek halen. Als de arts medicatie wil voorschrijven, dan leest de arts in het overzicht welke medicijnen je al gebruikt. Zo voorkomen we dat je medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed met elkaar samengaan.

Het overzicht van medicijnen dat je op dit moment gebruikt wordt bij de apotheek een actueel medicatieoverzicht genoemd. Hier wordt ook de afkorting AMO voor gebruikt. Lees op deze pagina de veelgestelde vragen over het AMO.

De operatie

Bij hinderlijke klachten kan worden besloten tot het operatief verwijderen van de haarnestcyste. De ingreep kan plaatsvinden onder algehele narcose als niet zeker is hoe groot de haarnestcyste is. Een kleine haarnestcyste wordt onder plaatselijke verdoving verwijderd. Dat kan op de poliklinische behandelkamer. Voor de behandeling word je een dag opgenomen op afdeling Dagverpleging. De operatie duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

De operatiewond

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de aandoening en de mate van ontsteking zal de arts besluiten hoe de operatiewond moet worden verzorgd. De wond kan geheel opengelaten worden, dan wel gedeeltelijk of soms geheel worden gesloten. In alle gevallen moet je voor controle van de wondgenezing regelmatig naar de polikliniek. Door het openlaten van de wond worden wondinfecties voorkomen. Wel kan de wondgenezing traag verlopen door de vorming van ‘wild vlees’.

Na de behandeling

Vanaf de dag na de operatie moet je de wond 2 tot 3 keer per dag onder de douche uitspoelen. Je dept de wond met een gaasje droog. Vervolgens bedek je de wond met gazen en plak je deze met pleisters vast. Van de verpleegkundige krijg je duidelijke instructies hoe je dat moet doen. Het gebied ontharen en zorgen voor een goede hygiëne is zeer belangrijk. Daarmee moet je beginnen vanaf de start van de behandeling tot zeker na de wondgenezing. Doe dit bij voorkeur langer. Zo voorkom je een herhaling. In Bernhoven wordt op de afdeling dermatologie laserontharing aangeboden. Zodra je hersteld bent van de operatie kun je een gratis vrijblijvende afspraak maken voor een intake via de assistente van de polikliniek Bernekliniek door te bellen naar 0413 - 40 14 28.

Zitten en op de rug liggen zal de eerste dagen na de operatie pijn veroorzaken. Milde pijnstillers (bijvoorbeeld Paracetamol 500 mg volgens de bijsluiter) kunnen de pijn verlichten. Geleidelijk zullen de pijnklachten verdwijnen.

Ontslag

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijg je een afspraak voor controle op de polikliniek. Daarnaast krijg je een recept mee voor de aanschaf van verbandmiddelen.

Werkhervatting

Wat de gevolgen van je aandoening en/of de behandeling voor je werk zijn, kun je met je specialist overleggen. De specialist kan je bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om je privacy te beschermen is je toestemming nodig voor overleg tussen je specialist en je bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die je begeleidt bij de terugkeer naar je werk. Daarom is het belangrijk dat je bedrijfsarts op de hoogte is van je aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijker om tot goede afspraken met je bedrijfsarts te komen.

Complicaties

Bij alle operaties kunnen complicaties optreden. Zo zijn er ook bij deze ingreep de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals nabloeding, trombose, longontsteking en wondinfectie. Gelukkig komen deze weinig voor. In een aantal gevallen komt de haarnestcyste weer terug. Omdat de wond vaak wordt opengelaten, kan de wond wat bloed nalekken.

Wat te doen bij problemen thuis?

Heb je na je thuiskomst uit het ziekenhuis klachten en je vertrouwt het niet? Neem dan contact op met:

  • Polikliniek chirurgie via 0413 - 40 19 59, route 041 (tijdens kantooruren)
  • Buiten kantooruren bel je de receptie van het ziekenhuis: 0413 - 40 40 40

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat je naar de spoedeisende hulp van Bernhoven komt? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

Vragen

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, aarzel dan niet deze te stellen aan je behandelend arts of aan de verpleegkundige.

Wachtlijstbemiddeling

Als je klachten erger worden terwijl je al op de wachtlijst staat, bel dan met de polikliniek waar je onder behandeling bent. Je behandelend arts kan dan overleggen en besluiten of je al dan niet eerder moet worden geopereerd.