Skip to Content

Hartkatheterisatie

De cardioloog heeft met jou besproken dat je binnenkort wordt opgenomen voor het ondergaan van een hartkatheterisatie. (CAG Coronair angiografie). In deze folder kun je nog eens rustig nalezen wat je kunt verwachten bij dit onderzoek.

Het onderzoek vindt plaats op:

..............................................................................................20.................................

Op de dag van het onderzoek graag melden om:...........................................uur op route 140 van Bernhoven, Uden.

 • Word je op de dag van het onderzoek zelf opgenomen omdat je een infuus krijgt, dan graag melden om ...................................uur op het Ambulant Centrum, route 140.

 • Ben je onder controle bij de Trombosedienst dan wordt de INR waarde vooraf geprikt op het Ambulant Centrum route 140.

 • Gebruik je NOAC's (antistollingsmedicatie):....................................................................stop dan ..............................................................dag(en) vóór de hartkatheterisatie met het gebruik ervan. Je mag ........................................dag(en)/uur na de ingreep de medicatie weer gaan innemen.

Heb je vragen, stel deze dan aan je arts op de polikliniek of verpleegkundige bij de opname.

Hoe bereid je je voor?

 • Je mag normaal ontbijten of lunchen op de dag van de ingreep.

 • Je medicatie kun je blijven gebruiken, tenzij de arts iets anders met jou heeft afgesproken.

 • Neem de medicijnen die je gebruikt mee naar het ziekenhuis.

 • Als je diabetespatiënt bent, neem dan ook het zelfcontroleapparaatje mee.

 • Je kunt gewoon je medicijnen gebruiken en eten volgens jouw dieet tenzij de arts anders voorschrijft. Vergeet niet om plastabletten in te nemen als je die gebruikt, tenzij de arts anders aangeeft.

 • Gebruik Metformine: doorgaan / stoppen op de dag van de CAG en twee dagen erna. Dit is afhankelijk van de uitslag van het bloedonderzoek.

 • Draag geen sieraden. Bij katheterisatie via de pols is er kans dat vocht ophoopt in de hand en dat zou problemen kunnen geven als je ringen draagt.

 • Draag makkelijke ruim zittende kleding. (bijvoorbeeld een joggingsbroek in plaats van een spijkerbroek met riem, of een shirt in plaats van een blouse met knopen).

 • Neem nachtkleding en toiletspullen mee. Na het onderzoek blijf je enkele uren in het ziekenhuis, soms moet je zelfs een nachtje blijven.

 • Na de ingreep mag je NIET zelf autorijden. Als je weer naar huis kunt, zorg dan dat je wordt opgehaald.

Er kunnen een aantal redenen zijn waarom je een hartkatheterisatie krijgt:

 • je hebt pijn op de borst

 • je hebt een probleem met uw hartklep

 • je hebt een hartinfarct gehad

Overzicht medicijnen

Neem bij een opname of polibezoek altijd een overzicht mee van de medicijnen die je op dit moment gebruikt. Dit kunt je bij de apotheek halen. Als de arts medicatie wilt voorschrijven, dan leest de arts in het overzicht welke medicijnen je al gebruikt. Zo voorkomen we dat je medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed met elkaar samengaan.

Het overzicht van medicijnen die je op dit moment gebruikt wordt bij de apotheek een actueel medicatieoverzicht genoemd. Hier wordt ook de afkorting AMO voor gebruikt. Lees op deze pagina de veelgestelde vragen over het AMO.

Opname

Op de afgesproken dag en tijdstip meld je je op het ambulant centrum van het ziekenhuis, volg daarvoor route 140.
Na kennismaking met de verpleegkundige wordt bloeddruk en pols gecontroleerd. Je krijgt een OK-jasje aan en er wordt een infuusnaaldje geprikt. Dit doen we om ervoor te zorgen dat er altijd een ingang is om medicijnen toe te dienen als de cardioloog dat nodig vindt.

Het exacte tijdstip van het onderzoek kunnen we nog niet vertellen, omdat het regelmatig gebeurt dat de planning moet worden aangepast of dat er iemand met spoed tussenkomt. Wel wordt geprobeerd je te helpen op het afgesproken dagdeel.

Waarom dit onderzoek?

Je krijgt dit onderzoek - hartkatheterisatie - om vast te stellen of er vernauwingen of afsluitingen in de kransslagader(en) zijn. Kransslagaderen zijn de bloedvaten die rondom het hart lopen en het hart van voeding en zuurstof voorzien. Bij het onderzoek worden röntgenopnames gemaakt met behulp van röntgenstralen en contrastvloeistof. Deze vloeistof zorgt er voor dat de kransslagaders zichtbaar zijn op de röntgenbeelden.

Hoe verloopt het onderzoek?

 • Je wordt in je bed naar de hartkatheterisatiekamer gebracht.

 • Hier ga je op een smalle behandeltafel liggen en daarna word je toegedekt met steriele doeken.

 • Boven deze tafel hangt röntgenapparatuur.

 • Om het hartritme tijdens het onderzoek te bewaken word je aangesloten aan de monitor.

 • De plaats in de lies of pols waar het hulsje in de slagader wordt gebracht, wordt eerst geschoren en gedesinfecteerd en daarna verdoofd. Dan wordt het hulsje geplaatst. Door dit hulsje krijg je medicijnen toegediend die nodig zijn voor het onderzoek.

 • Vervolgens wordt door het hulsje, via de grote lichaamsslagader, een katheter geschoven tot aan het begin van de kransslagader. Van het opvoeren van de katheters voel je niets. Dit komt omdat de bloedvaten zelf gevoelloos zijn, er zitten geen zenuwen in. Indien je wel pijn voelt moet je dat direct melden aan de cardioloog of aan zijn/haar assistent(e).

 • Als de katheter de kransslagader heeft bereikt, wordt er contrastvloeistof ingespoten.

 • Vervolgens worden er röntgenopnames gemaakt. Deze opnames vinden telkens onder een andere hoek plaats om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van de kransslagaders.

 • De röntgenapparatuur boven je beweegt hierbij, terwijl je rustig blijft liggen.

 • Tijdens het onderzoek wordt regelmatig aan je gevraagd in te ademen, vervolgens de adem vast te houden en na enkele seconden weer uit te ademen.

 • Als er een röntgenopname van de linkerhartkamer wordt gemaakt wordt er in korte tijd veel contrastvloeistof ingespoten. Hierdoor kun je het erg warm krijgen en kun je het gevoel krijgen dat je moet plassen. Dit gevoel duurt 10 tot 15 seconden.

Na het onderzoek

 • Na een Polsprocedure wordt het hulsje uit de pols verwijderd en komt er een speciaal bandje om je pols dat ongeveer vier uur moet blijven zitten. Na het onderzoek hoef je niet in bed te blijven. Vijf uur na het einde van de katheterisatie mag je weer naar huis. Om de arm volledige rust te geven, moet je de arm 24 uur in een mitella dragen.

Na een Liesprocedure wordt het hulsje in de lies verwijderd en er wordt een plugje ingebracht op de aanprikplaats. Dit plugje zorgt ervoor dat het aanprikgaatje weer wordt gesloten. Het plugje wordt binnen 90 dagen door het lichaam afgebroken. Na het plaatsen van het plugje heb je nog 1 uur bedrust, hierbij mag je het been aan de aangeprikte zijde zo min mogelijk bewegen. Een verpleegkundige controleert of de verdoving voldoende is uitgewerkt, hierna mag je onder begeleiding uit bed komen en rondlopen. Meestal mag je ongeveer twee uur na het plaatsen van het plugje weer naar huis. Het 'patiëntenkaartje' van het plugje moet je gedurende 90 dagen bij je dragen.

 • Er wordt een drukverband aangelegd wanneer men geen plug heeft kunnen plaatsen. De aangeprikte plaats wordt dan geruime tijd dichtgedrukt waarna het drukverband wordt aangelegd. Je krijgt dan 6 uur bedrust waarvan je de eerste 4 uur plat moet blijven liggen. Hierbij mag je het been aan de aangeprikte zijde zo min mogelijk bewegen. Meestal mag je ongeveer zeven uur na het einde van de katheterisatie weer naar huis. Je mag dan nog geen autorijden. Wanneer het drukverband laat in de middag is aangelegd, moet je een nacht in het ziekenhuis blijven.

 • Na het onderzoek kun je gewoon eten en drinken. Het is belangrijk dat je goed drinkt, om de contrastvloeistof uit het lichaam te verwijderen.

Uitslag

Je hoort direct na het onderzoek van de cardioloog wat de eerste bevindingen zijn. Uit het onderzoek blijkt of er vernauwing(en) of afsluiting(en) van de kransslagaders aanwezig zijn. Afhankelijk van het aantal en de ernst van de vernauwingen en van eventuele andere bevindingen wordt de keuze voor een behandeling bepaald met de volgende mogelijkheden;

 • Geen behandeling

 • Behandeling met medicijnen

 • PCI (Dotteren)

 • CABG (een hartoperatie waarbij omleidingen worden geplaatst (ook wel bypassoperatie)

  Dit wordt met een speciaal hartteam besproken in het CZE en JBZ

 • 2 tot 3 weken na de behandeling word je terug verwacht op de polikliniek cardiologie, waar de behandelend arts de uitslag met je bespreekt en, indien nodig een liescontrole doet. Deze afspraak krijg je mee wanneer je naar huis gaat

Adviezen voor thuis

Om bloedingen te voorkomen kun je beter de eerste dagen niet zwaar tillen, fietsen, autorijden of sporten. Je mag douchen, maar je mag 3 tot 4 dagen niet in bad, wacht daarmee totdat de huid genezen is. De pleister aangebracht in de lies of de pols mag je na 2 dagen zelf verwijderen. Je kunt een kleine zwelling en/of lichte gevoeligheid in de pols of lies hebben. Een blauwe plek is niet ongewoon. Als je een mitella hebt meegekregen, draag deze dan de eerste 24 uur.

Als je problemen hebt met je lies of arm zoals: een nabloeding of een zwelling, gevoelloosheid of pijn in het been of arm na bewegen, koorts boven 38,5 graden dan kun je contact opnemen met de cardioloog of polikliniek cardiologie. De telefoonnummers staan aan het eind van deze folder.

Problemen

Bij een hartkatheterisatie kunnen kleine, maar soms ook ernstige risico's voorkomen. Meestal verloopt het onderzoek zonder problemen.

Tijdelijke problemen:

 • Bloeduitstorting op de aanprikplaats

 • Afwijkingen van het hartritme

 • Overgevoeligheidsreactie door de contrastvloeistof

 • Kramp van de kransslagader

Ernstige problemen die bijna nooit voor komen:

 • Vorming van een bloedstolsel die een hartinfarct of een herseninfarct kan veroorzaken

 • De hoeveelheid toegediende contrastvloeistof kan aanleiding geven tot overbelasting van de bloedsomloop en kan tot kortademigheid leiden

 • Beschadiging van het bloedvat, hierdoor kun je bloedingen in het lichaam krijgen

In het algemeen hangt de ernst van en de kans op problemen samen met de ernst van de hartziekte.
Het team dat het onderzoek uitvoert, is gespecialiseerd in het vroegtijdig herkennen, voorkomen en behandelen van dergelijke problemen. Door de cardioloog wordt altijd de geringe kans op dergelijke problemen, afgewogen tegen de voordelen van de belangrijke informatie die door de hartkatheterisatie wordt verkregen.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, stel deze dan gerust aan de cardioloog of
de polikliniek cardiologie, route 120.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 23 (tijdens kantooruren), Telefoonnummer na kantoortijden en in het weekend: 0413 - 40 40 40.