Skip to Content

Het plaatsen van een dubbel-J katheter

In overleg met je arts wordt er binnenkort een dubbel-J katheter geplaatst. In deze folder lees je hoe deze behandeling in Bernhoven verloopt. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot het wijzigen van de behandeling. Dit wordt altijd door de uroloog met je besproken.

dubbel-J katheter

Wat is een dubbel-J katheter?

Een dubbel-J katheter wordt met een cystoscopie (kijkonderzoek van de blaas) op de operatieafdeling ingebracht.

Dit is een dun hol slangetje, dat ervoor zorgt dat de urine, vanuit de nier, afloopt in de blaas.

De nieren produceren urine. De urine loopt via de urineleiders naar de blaas. Soms kunnen de nieren de urine niet goed afvoeren. Dit kan stuwing van urine in het nierbekken veroorzaken, waardoor je pijnklachten kunt krijgen en op langere termijn een verslechtering van de nierfunctie.

Om de urine toch af te voeren naar de blaas wordt er een dubbel-J katheter geplaatst in de urineleider. Dit is een dun slangetje met aan beide kanten een krul. In beide krullen zitten gaatjes om de urine af te voeren. 1 krul komt in de nier te liggen, de andere krul ligt in de blaas. Een dubbel-J katheter kan in een of beide nierleiders worden ingebracht.

Waarom een dubbel-J katheter?

Er zijn meerdere redenen waarom het nodig kan zijn een dubbel-J katheter te plaatsen.

 • Steen in de urineleider of nier
  De nier kan zijn urine niet kwijt omdat een steen de urineleider afsluit en er stuwing ontstaat. De steen kan ook in de nier liggen waardoor deze de afvoer naar de urineleider belemmert. De nierfunctie kan hierdoor verslechteren en/of je krijgt pijn in de zij. Een dubbel-J katheter is nodig om de nierfunctie te behouden en de pijnklachten te behandelen.

 • Infectie
  Een steen in de urineleider kan een infectie veroorzaken, je krijgt een nierbekkenontsteking. Om de infectie te behandelen, moet naast het geven van antibiotica ook de nierafvloed verbeterd worden. Dit kan door het plaatsen van een dubbel-J katheter. Als de infectie tot rust is gekomen, kan de steen behandeld worden.

 • De urineleiders kunnen van buitenaf dichtgedrukt worden
  Bijvoorbeeld door een gezwel in de onderbuik.

 • Als voorbereiding voor een operatie
  Het gaat dan om bijvoorbeeld het verwijderen van stenen uit de nier of om het operatief behandelen van een vernauwing van het nierbekken naar de urineleider.

 • Tijdens de zwangerschap
  Als iemand al bekend is met nierstenen en in de zwangerschap problemen krijgt met de afvoer van urine. Dan wordt een dubbel-J katheter geplaatst om de nieren te ontlasten.

 • Na een operatie van de steen in de urineleider
  Als er nog zwelling of oppervlakkige beschadiging van het slijmvlies is en daardoor mogelijk afvloedbelemmering. De dubbel-J katheter blijft dan nog voor enkele dagen tot weken zitten.

Hoe bereid je je voor?

 • Actueel medicatieoverzicht (AMO) Neem naar de afspraken in het ziekenhuis een actueel medicatieoverzicht mee. Dit heeft de specialist nodig om te weten welke medicijnen hij eventueel kan voorschrijven in combinatie met de medicijnen die je op dit moment gebruikt. Een AMO haal je op bij je eigen apotheek en is maximaal 3 maanden geldig

 • Als je bloedverdunners gebruikt, vertel dit dan aan de uroloog. In overleg met de uroloog zal dit zo nodig tijdelijk gestopt worden

 • Het plaatsen van een dubbel-J katheter gebeurt op de operatiekamer. Voor deze ingreep word je enkele uren opgenomen op het ambulant centrum, afdeling dagbehandeling.

 • Als er met de uroloog afgesproken is dat je de ingreep onder narcose of met een ruggenprik ondergaat, wordt er een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Pre-operatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heb je een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de arts die voor de verdoving zorgt).

 • Als je een narcose of ruggenprik krijgt kom je nuchter naar het ziekenhuis. Dit betekent dat je vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken en niet mag roken. Op het spreekuur PPO krijg je te horen vanaf welk moment je nuchter moet zijn.

 • Zorg van te voren dat vervoer naar huis geregeld is. Het is na de ingreep niet verstandig om zelf auto te rijden, omdat je wat licht in het hoofd kunt zijn door de verdoving. Zorg er dus voor dat er iemand met je meegaat of dat je na de ingreep opgehaald wordt. Rijd je na een verdoving toch zelf, weet dan dat je niet verzekerd bent als je een ongeluk krijgt.

 • Als de dubbel-J katheter geplaatst wordt omdat je een nierbekkenontsteking hebt of omdat door stuwing de nierfunctie verslechterd is word je langer opgenomen. Zo nodig krijg je antibiotica op de afdeling.

Waar meld je je?

 • Je meld je op de afgesproken datum en tijd op het ambulant centrum bij de balie van de afdeling dagbehandeling (route 140, telefoonnummer 0413-40 36 00)

Hoe verloopt de ingreep?

Tijdens de ingreep lig je op je rug op de operatietafel eventueel met de benen in de beensteunen. Er wordt een verdovende gel ingebracht in de plasbuis. Via de plasbuis wordt een kijkinstrument,  een cystoscoop ingebracht. De uroloog kan via een lens op het uiteinde van de cystoscoop de blaas inspecteren. Een dun plastic draadje wordt via de inmonding van de urineleider naar de nier geleid. Over deze draad wordt de dubbel-J katheter ingebracht. De positie van de dubbel-J katheter zal met een röntgenfoto worden gecontroleerd.

Na de ingreep

 • De eerste uren of soms enkele dagen na de ingreep kun je last hebben van een branderig gevoel bij het plassen of van een versterkte plasdrang. Als de plasdrang te vervelend voor je is, kun je contact opnemen met de polikliniek urologie. Eventueel kunnen er medicijnen voor gegeven worden.

 • Je kan een drukkend gevoel in de nierstreek hebben tijdens het plassen.

 • Zolang de katheter in het lichaam zit kan er wat bloed bij de urine zitten. Bij inspanning kun je de katheter meer voelen.

 • Bij aanvang van het plassen kan dit pijnlijk aanvoelen. Dit is onschuldig en wordt snel minder.

 • De dubbel-J katheter heeft geen verzorging nodig. Wel is het belangrijk dat je 2 liter vocht per dag drinkt, zodat de blaas en nieren goed gespoeld worden.

 • De dubbel-J katheter blijft minimaal 2 weken tot maximaal 3 maanden zitten. Hoe lang deze katheter moet blijven zitten wordt door de uroloog bepaald.

 • De dubbel-J katheter wordt door middel van een cystoscopie (kijkonderzoek van de blaas) verwijderd op de polikliniek urologie, of eventueel vervangen op de operatie-afdeling.

Wat te doen bij problemen?

In onderstaande situaties is het verstandig contact op te nemen met de polikliniek urologie:

 • Bij hevige pijn in de flank ter hoogte van de nierstreek

 • Je krijgt koorts boven de 38,5 graden Celsius

 • Bij ernstige brandende pijn tijdens het plassen

 • Als er veel bloed of bloedstolsels bij de urine zitten en het bloedverlies niet vermindert

 • Als je niet meer kunt plassen

Controle

De uroloog bepaalt het verdere beleid. Dit is afhankelijk van de reden waarom je de dubbel-J katheter hebt gekregen.

Zijn er nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen dan kun je op werkdagen contact opnemen met de polikliniek urologie op telefoonnummer: 0413-40 19 68

Buiten kantooruren kun je bij vragen of problemen contact opnemen met de receptie van Bernhoven op telefoonnummer: 0413-40 40 40