Skip to Content

Heup pijnblokkade (pericapsulaire zenuwgroep (PENG) blokkade van het heupgewricht)

Je bent vanwege pijn en bewegingsbeperking van de heup doorverwezen naar het Regionaal Pijn Centrum. De pijnspecialist heeft voorgesteld om bij jou een injectiebehandeling voor aanhoudende heuppijn te verrichten. In deze folder lees je hoe deze behandeling bij het Regionaal Pijn Centrum in Bernhoven verloopt en over andere zaken die hierbij van belang kunnen zijn. De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Een pijnspecialist of physician assistant voert de behandeling uit. Het kan zijn dat jouw behandelaar een enigszins andere werkwijze kiest, die beter aansluit bij jouw situatie.

Oorzaken van pijnklachten

Er kunnen verschillende oorzaken voor je heupklachten zijn, zoals een botbreuk van de kop of hals van het bovenbeen of slijtage (artrose) van de heup. Deze behandeling wordt toegepast ter overbrugging tot een operatie of wanneer een operatie niet mogelijk is.

Rondom de heup ligt een netwerk van zenuwen die via het ruggenmerg gevoelssignalen doorgeven aan de hersenen. Tijdens de behandeling brengen we met een lokale verdovende vloeistof of behandelen we de zenuwen met PRF stroom voor een blokkade aan in dit zenuwnetwerk van de heup. De soort behandeling, hangt af van het doel en de gewenste duur van de behandeling.

Soorten behandelingen

Er zijn 3 soorten behandelingen:

 1. Proefbehandeling door plaatselijke verdoving van de zenuw

Je krijgt op de plaats van de zenuw een injectie met een verdovingsvloeistof, vergelijkbaar met een tandartsverdoving. De verdovingsvloeistof werkt al na enkele minuten en kan 2 - 12 uur duren. Het doel van de proefbehandeling is om te ondervinden of dit de pijn voor het grootste deel vermindert en of definitieve pijnblokkade van deze zenuw zinvol kan zijn. In sommige gevallen geeft de proefbehandeling weinig of geen pijnvermindering (negatieve proef), wat kan betekenen dat de pijn een andere oorsprong heeft en dus ook anders moet worden behandeld.

Bij een positieve proef en dus een duidelijke pijnvermindering, kan er worden besloten tot een definitieve of langdurige pijnblokkade door middel van radiofrequente stroom.

 1. PRF (pulsed radiofrequente) stroom behandeling van de zenuw

De PRF stroom behandeling is vaak de vervolgbehandeling op de behandeling met lokale infiltratie. De zenuw wordt gedurende 4 - 8 minuten met een stroompje (45Volt) behandeld via een ingebrachte naald. Hierdoor wordt de pijngeleiding van de zenuw sterk afgeremd. Het kan echter 6 - 8 weken duren voordat het resultaat beoordeeld kan worden. De controleafspraak wordt dan ook na die periode gepland. Meestal is het resultaat langdurig (6 - 12 maanden).

 1. Definitieve behandeling (neurolyse)

Bij een definitieve behandeling van het zenuwnetwerk van de heup, worden pijnsignalen voor een langere tijd niet meer doorgegeven. Deze behandeling wordt vaak uitgevoerd als een operatie van de heup niet meer mogelijk is. Na enkele dagen tot 1 week is het resultaat volledig. Het effect van de behandeling kan maanden aanhouden. Door deze blokkade hoeven er minder pijnstillende medicijnen gegeven te worden.

In alle gevallen wordt de zenuw in beeld gebracht met behulp van een echo apparaat. Dit gebeurt met geluidsgolven en is pijnloos en onschadelijk. Het helpt om de juiste plek goed vast te stellen en de naald dicht bij de zenuw te plaatsen. Het kan zijn dat er tijdens de behandeling nog een röntgenfoto wordt gemaakt ter controle. 

Voorbereidingen

Vertel vooraf aan de arts:

 • als je een stoornis hebt van de bloedstolling of als je bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kunnen zo nodig passende maatregelen worden getroffen om deze medicijnen tijdelijk te staken voorafgaand aan de behandeling

 • als je zwanger bent of daar een vermoeden van hebt

 • als je allergisch bent voor: jodium, pleisters, röntgencontrastmiddel of plaatselijke verdovingsmiddelen

 • als je een pacemaker, interne defibrillator of een neurostimulator hebt

 

 • draag makkelijk zittende bovenkleding

 • sieraden en geld kun je het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal

 • je mag van tevoren eten en drinken, je hoeft niet nuchter te zijn

 • Na de behandeling mag je dezelfde dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat je na de behandeling naar huis wordt gebracht door een begeleider

 • Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor je eigen veiligheid

Gang van zaken tijdens behandeling

 • Je meldt je op de afgesproken tijd bij het ambulant centrum route 140 en neemt na melden bij de receptie plaats in de wachtkamer. Of de verpleegkundige van de afdeling waar je ligt opgenomen brengt jou naar de afgesproken locatie voor de behandeling (pijnbehandelkamers of op de voorbereidingsruimte van de OK).

 • In de pijnbehandelruimte worden je persoonsgegevens nog een keer gecontroleerd: naam en geboortedatum en voor welke behandeling aan welke lichaamszijde je komt. Ook wordt altijd gevraagd of je bloedverdunnende medicatie gebruikt en of je ergens allergisch of overgevoelig voor bent.

 • Zodra deze veiligheidscheck is voltooid, neem je plaats op de behandelstoel. De te behandelende plek moet worden ontbloot.

 • De juiste plaats voor de injectie wordt afgetekend op de huid, met ontsmettingsvloeistof ontsmet en je krijgt een huidverdoving.

 • Met behulp van het echo apparaat wordt de plek in beeld gebracht. Voorzichtig wordt een speciale stimulatienaald tot dicht bij de zenuw gebracht. Soms kan ter controle de zenuw gestimuleerd worden met een stroompje en wordt je gevraagd het direct te melden als je een druk of tinteling voelt. Dit geeft zekerheid over de juiste positie van de naald.

 • Hierna wordt de zenuw met verdovingsvloeistof verdoofd of met radiofrequente stroom behandeld.

 • Na enkele minuten is de behandeling klaar en wordt de naald verwijderd.

Je krijgt adviezen voor de nazorg, eventuele fysiotherapie en je krijgt een controle afspraak mee. Ook geeft de behandelaar je altijd een formulier mee waarop staat welke behandeling er precies is uitgevoerd, zodat je dit altijd aan een arts kunt tonen.

Na afloop wordt je begeleid naar het restaurant voor een kopje koffie of thee. Als je je goed voelt, mag je daarna spoedig naar huis met jouw begeleider.

Tijdsduur

De procedure op de operatiekamer duurt ongeveer 10 - 15 minuten. Alles bij elkaar moet je rekenen op een verblijf van maximaal 1 uur in het ziekenhuis. Wanneer behandeling wordt uitgevoerd bij een heupfractuur gebeurt dit in een korte klinische dag opname. Je ligt dan in een bed en de totale duur zal ongeveer 2 - 4 uur zijn.

Zijn er bijwerking en complicaties?

Ondanks dat de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, is er een kleine kans dat er bijwerkingen of complicaties optreden. Deze kunnen zijn:

 • Bloeduitstorting op de prikplek

 • Infectie (zeldzaam). Krijg je koorts, neem dan direct contact op met je pijnspecialist, medisch specialist of huisarts

 • Doof gevoel in een deel van het bovenbeen

 • Verminderde kracht in het been. In principe worden alleen de gevoelszenuwen uitgeschakeld, maar er is een kleine kans dat ook de krachtzenuwen uitgeschakeld worden (afhankelijk van de soort vloeistof is dit wel of niet tijdelijk)

 • Overgevoeligheid. Het is mogelijk dat je allergisch bent voor de verdovende vloeistof. Je kunt dan last krijgen van jeuk, huiduitslag en/of kortademigheid

 • Indien er een corticosteroïd wordt ingespoten, kun je last krijgen van opvliegers. Als je suikerziekte hebt en een corticosteroïd krijgt ingespoten, kunnen de glucosewaarden de eerste dagen na de behandeling verhoogd zijn.

Elke medische behandeling kan risico's met zich meebrengen. De proefblokkade of aanvullende behandeling leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De pijnspecialist overlegt met je als de behandeling voor jou bijzondere risico's met zich mee brengt. Als je de dagen na de behandeling koorts krijgt of je ziek voelt, neem dan contact op met het Regionaal Pijn Centrum.

Controle

Afhankelijk van het resultaat van de proefbehandeling wordt een aanvullende behandeling of een proefbehandeling op een ander niveau afgesproken. Soms wordt een telefonische controle afgesproken. Je krijgt een vervolgafspraak mee naar huis.

Heb je nog vragen?

Als je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebt, aarzel dan niet jouw vragen te stellen aan jouw behandelend arts.
Je kunt ook contact opnemen met het Regionaal Pijn Centrum.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 87