Skip to Content

Hormoononderzoek bij kinderen: synacthentest

Uw kind wordt binnenkort een dag opgenomen op de kinder- en jongerenafdeling (routenummer 470), in verband met een bijnieronderzoek door middel van de Synacthentest. In deze folder leest u hoe dit onderzoek uitgevoerd wordt. Algemene informatie over de opname leest u in de folder Kinderdagbehandeling, één dagje naar het ziekenhuis voor een onderzoek, behandeling of test.

Wat is een Synacthentest?

Dat is een test waarbij in het bloed gemeten wordt hoe de bijnier functioneert. De bijnieren liggen als kapjes boven op de nieren. De buitenste laag van de bijnier, de bijnierschors, maakt verschillende hormonen waaronder het hormoon cortisol (bijnierschorshormoon).

Waarom een Synacthentest?

Met een Synacthentest wil de dokter onderzoeken of de bijnier goed werkt. Cortisol is een belangrijk hormoon dat ervoor zorgt dat de stofwisseling goed verloopt. Bijvoorbeeld het op peil houden van het bloedsuikergehalte en belangrijke lichaamsfuncties zoals het regelen van de bloeddruk.
ACTH (=Synachten) is een hormoon dat door de hypofyse (een klein orgaantje in de hersenen) gemaakt wordt. ACTH stimuleert de bijnieren tot het maken van cortisol en andere bijnierhormonen. Door Synachten toe te dienen wordt de bijnier tijdelijk aangezet tot het afgeven van extra cortisol. Door na toediening op verschillende tijden bloed af te nemen en uit dit bloed de hoeveelheid cortisol te meten kan bepaalt worden of de bijnier voldoende werkt..

Hoe bereiden u en uw kind zich voor?

Niet nuchter

Uw kind hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek en mag gewoon tijdens het onderzoek eten en drinken.

Emla of Rapydan pleister plakken

Tijdens het onderzoek moet uw kind geprikt worden. Om dit prikken minder pijnlijk voor uw kind te laten zijn heeft u een Emla of Rapydan pleister meegekregen. De pleister bevat een zalf die de huid verdoofd. Deze zalf werkt helemaal goed na 1 uur (Emlapleister) of na een half uur (Rapydanpleister). U moet daarom de pleister voor vertrek naar het ziekenhuis plakken op de plek die de arts aangegeven heeft. Dit is of een bloedvat op de bovenkant van de hand of een bloedvat op de binnenkant van de elleboog. Als u geen pleister heeft meegekregen, dan wordt de pleister op de hand of elleboog geplakt als uw kind op de afdeling is.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek mag u bij uw kind blijven. Uw kind moet tijdens het onderzoek in bed blijven en mag alleen onder begeleiding naar de wc.

Het infuus

Omdat meerdere keren bloed moet worden afgenomen, krijgt uw kind een infuus. Hiervoor krijgt uw kind een prik in de hand of arm. Na die prik blijft er een dun, plastic buisje in het bloedvat zitten. Dit is het infuus. Via dat buisje neemt de verpleegkundige bloed af, zodat uw kind niet telkens geprikt hoeft te worden. Ook wordt via het infuus het hormoon Synacthen toegediend.

Hoe gaat de Synachtentest in zijn werk?

Nadat uw kind het infuus heeft gekregen, neemt de verpleegkundige na ongeveer 15 minuten hieruit bloed af (hier voelt uw kind niets meer van). Daarna krijgt uw kind de Synachtenvloeistof via het infuus, dit kan een beetje koud aanvoelen. In totaal moet er bij uw kind drie keer bloed worden afgenomen via het infuus met tussenpozen van een half uur.
Na het onderzoek verwijdert de verpleegkundige het infuus en mag uw kind weer naar huis.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Voor het onderzoek zijn u en uw kind ongeveer drie uur in het ziekenhuis. Het afnemen van het bloed duurt per keer slechts enkele minuten.

Zijn er bijwerkingen?

Synachten heeft meestal geen bijwerkingen..

Uitslag

Het duurt ongeveer twee tot drie weken voordat de uitslagen van het onderzoek bekend zijn. Op het eerstvolgende poliklinisch bezoek aan de kinderarts wordt met u de uitslag besproken.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de Kinderdagbehandeling op de kinder- en jongerenafdeling op telefoonnummer: 0413 - 40 34 92.