Skip to Content

Kinderdagbehandeling: een dagje naar het ziekenhuis voor een onderzoek, behandeling of test

Vanwege een behandeling, onderzoek of test nemen we je kind voor 1 dag op op de kinderdagbehandeling van de Kinder- en jongerenafdeling. Het gaat altijd om een kort verblijf, je kind blijft niet bij ons slapen maar gaat aan het eind van de dag weer naar huis. In deze folder vertellen we hoe een dag bij ons globaal verloopt. We geven tips om je kind voor te bereiden. Specifieke informatie over de behandeling, het onderzoek of de test krijg je van de behandelend arts.

Hoe verloopt een dagopname?

De afdeling Opname Planning informeert je ongeveer een week van tevoren, wanneer we je kind verwachten voor de dagopname.  Daarvoor krijg je telefonisch of schriftelijk een uitnodiging.  

Belangrijk om te weten voor de opname!

Wat neem je mee?

Je kunt het volgende meenemen naar het ziekenhuis:

 • eventueel een knuffel,
 • pantoffels of slippers,
 • eventueel medicijnen die je kind gebruikt, in de originele verpakking,
 • eventueel iets te lezen en/of eten/drinken voor jezelf (tegen betaling is drinken en eten verkrijgbaar op de Kinder- en jongerenafdeling),
 • een geldig identiteitsbewijs

Medicijnen

Als je kind astma of bronchitis heeft en hiervoor inhalatiemedicijnen gebruikt kun je die gewoon geven. Neem deze medicijnen ook mee naar het ziekenhuis.  

Denk aan het Actueel Medicijn Overzicht

Wanneer je voorafgaande aan een onderzoek onder narcose een bezoek brengt aan de anesthesioloog  neem dan het AMO (Actueel Medicijn Overzicht) van je kind mee. Dit haal je op bij je apotheker.

Wat doe je als je kind ziek is?

Neem op de ochtend van de opname contact op met de Kinder- en jongeren afdeling via telefoonnummer 0413 - 40 34 17 als:

 • je kind braakt, koorts of diarree heeft;
 • je kind in de afgelopen 3 weken in contact is geweest met kinderziekten in het gezin, op school of in de omgeving
 • je kind last heeft van heftig eczeem
 • je kind astma heeft en daarbij benauwdheidklachten heeft.

Hoe bereidt je je kind voor op het onderzoek, de behandeling of de test?

Algemene adviezen

Een opname in het ziekenhuis is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor een kind, en soms ook voor de ouders. Vooraf is moeilijk te bepalen hoe kinderen op een verblijf in het ziekenhuis reageren. De opname is vooral voor jonge kinderen vaak moeilijk te verwerken. Door hun fantasie kunnen angsten ontstaan. Door een goede voorbereiding vooraf en goede begeleiding tijdens de opname zal je kind het onderzoek, behandeling of test rustiger ondergaan en beter verwerken. Helaas geeft een goede voorbereiding nooit de garantie dat je kind niet meer angstig is.

Hierbij enkele tips om je kind voor te bereiden:

 • Wanneer je met de voorbereiding begint, hangt o.a. af van de leeftijd. Bij kinderen tot vier jaar doe je dit kort voor de opname. Bij een ouder kind kun je hiermee eerder beginnen.
 • Ervaringen leren dat ook een kind zich prettiger voelt als hij of zij weet wat er gaat gebeuren. Vertel de dingen eerlijk en duidelijk. Vertel vooral wat hij of zij zal zien, horen, voelen en ruiken maar praat ook over de minder leuke kanten; pijn, verdriet en honger. Alleen de dingen die het kind bewust meemaakt, zijn van belang te vertellen.
 • Kleine kinderen kun je het beste spelenderwijs voorbereiden of door bijvoorbeeld samen te tekenen, spelen, een platenboek te bekijken of de eigen tas in te pakken die je kind meeneemt naar het ziekenhuis neemt.
 • Mocht je kind behoefte hebben, kan hij/zij vooraf een kijkje komen nemen op de Kinder- en jongerenafdeling. Hiervoor maak je afspraak via 0413 – 40 34 17.
 • Specifieke informatie over het onderzoek/behandeling die je kind krijgt, staat in een aparte folder beschreven. Bekijk op de website of er een folder beschikbaar is. Je hoort dit van de behandelend arts.

De opnamedag

Voorbereidingen thuis

Onderstaande instructies en adviezen moet je goed opvolgen voor je met je kind naar het ziekenhuis komt. Niet alle adviezen zijn bij alle onderzoeken, behandelingen en testen van toepassing. De arts informeert jou op de polikliniek wat voor jullie van toepassing is.

Nuchter

Voor sommige onderzoeken of testen moet het kind nuchter zijn (niets meer eten vanaf 00.00 uur), voor anderen mag het bijvoorbeeld wel water of thee drinken zonder suiker. Neem de informatie die je krijgt over het specifieke onderzoek of test goed door. Zo voorkom je dat een onderzoek of test uitgesteld moet worden.

Melden

Op de dag van opname melden jullie je op de Kinder- en jongerenafdeling (Routenummer 470).  Beide ouders/verzorgers mogen de hele dag bij hun kind blijven. Meestal logeert je kind op een 3-persoonskamer.

Opname

De verpleegkundige neemt de gang van zaken met je door.  Heb je nog vragen heeft, stel ze dan gerust. (Tip: als je vragen hebt is het handig ze vooraf op te schrijven zodat je niets vergeet).

Bezoek

Op deze dag is het niet goed als je kind veel bezoek krijgt. Hoe goed bedoeld ook. Je mag daarom als ouders/verzorgers met maximaal 2 personen aanwezig zijn. Deze dag dus verder geen bezoek, ook niet van broertjes en zusjes; opa’s en oma’s.

Het onderzoek, behandeling of de test

Het onderzoek

In Bernhoven worden diverse onderzoeken bij kinderen uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan röntgenonderzoek, kijkoperaties onder algehele narcose maar ook aan hormoononderzoeken.

De behandeling

Op de Kinder- en jongerenafdeling komen diverse kinderen voor een behandeling. Bijvoorbeeld voor het toedienen van immunoglobulines, speciale medicatie en bloedtransfusies. Ook behandelen we kinderen met immunotherapie tegen bijvoorbeeld hooikoorts.

De test

Diverse provocatietesten worden op de Kinder- en jongerenafdeling uitgevoerd. Bij een provocatietest willen we aantonen of juist uitsluiten of het kind ergens allergisch voor is door het opzettelijk toedienen van een bepaald middel. Meer hierover lees je in de folder Provocatietest bij kinderen. 

Weer naar huis

Voordat je kind naar huis gaat, geeft de verpleegkundige indien van toepassing, de nodige uitleg en/of adviezen voor thuis.

Wanneer?

Het tijdstip waarop uw kind weer naar huis mag, hangt af van het soort onderzoek, behandeling of test. Dit kan variëren van enkele uren tot een hele dag.

Controle

Als dat nodig is krijg je een afspraak mee voor controle op de polikliniek.

Heb je nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze gerust op de dag van de behandeling. Je kunt ook bellen met de Kinderdagbehandeling op telefoonnummer: 0413 - 40 34 17.

Algemene aanvullende informatie

Kinderen en hun ouders hebben er recht op dat de zorgverleners begrijpelijke informatie geven over:

 • De ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan;
 • De onderzoeken en behandelingen;
 • De mogelijke bijwerkingen en risico's van het onderzoek of de behandeling;
 • Eventuele andere behandelmogelijkheden. Als de informatie niet duidelijk is, vraag dan gerust om nadere uitleg.

Toestemming

De arts mag een patiënt alleen onderzoeken en behandelen als deze patiënt daarvoor toestemming geeft. Voor kinderen jonger dan twaalf jaar is de toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers noodzakelijk. Bij kinderen tussen de twaalf en zestien jaar is zowel toestemming van de ouders nodig als toestemming van het kind. Wanneer een kind tussen de twaalf en zestien jaar een andere mening heeft dan de ouders, dan geeft (na intensief overleg) de mening van het kind de doorslag. Kinderen vanaf zestien jaar worden als volwassen patiënt gezien, zij beslissen zelf.
Wanneer sprake is van een ingrijpende behandeling zal de zorgverlener uitdrukkelijk toestemming vragen. In acute situaties en situaties waarbij het nalaten van de behandeling ernstig nadeel voor het kind met zich meebrengt, mag zonder toestemming gehandeld worden. Wil je meer weten over het geven van toestemming? Zie onze folder:Naar de dokter, wat zijn mijn rechten?  

Kijk voor meer informatie op de website www.jadokterneedokter.nl

Privacy en inzage

In het ziekenhuis worden allerlei persoonlijke gegevens van je kind vastgelegd in een dossier. Je hebt recht op inzage in dit dossier. Alleen de zorgverleners die direct bij de behandeling van jouw kind betrokken zijn, mogen deze gegevens inzien. In sommige gevallen worden gegevens gebruikt voor landelijke kwaliteitsprojecten. Als je hier bezwaar tegen hebt, zeg dit dan tegen de behandelend specialist. In het privacyreglement van Bernhoven staat precies beschreven hoe ziekenhuismedewerkers moeten omgaan met persoonlijke gegevens.

Ouders hebben ook recht het dossier in te zien. Dat geldt ook voor jongeren van twaalf tot zestien jaar. Als je wilt weten wat er in het dossier van je kind staat of een afschrift wenst, dan kunt je dit vragen aan de desbetreffende zorgverlener. Voor meer informatie zie de folder: Omgaan met uw persoonsgegevens en medisch dossier

Geheimhouding persoonlijke gegevens

De vastgelegde persoonlijke gegevens van je kind worden alleen vertrouwelijk en beroepsmatig gebruikt. Gegevens over opname en ontslag sturen we door naar je huisarts en naar de zorgverzekeraar in verband met betalingen. Andere gegevens komen in het dossier.

Plichten

Als een behandeling of onderzoek in overleg met jou en je kind is afgesproken, rekenen we op je medewerking. Je hebt de plicht om de arts duidelijk en volledig te informeren, zodat deze goed bij je kind kan vaststellen wat er aan de hand is en de juiste behandeling kan bieden.

Drie goede vragen

Als hulpmiddel om de juiste informatie te krijgen en een goed besluit te kunnen nemen gebruiken we de 3 goede vragentechniek. Deze vragen kun je bijvoorbeeld stellen tijdens een artsenvisite, maar ook tijdens een opnamegesprek of het gesprek voordat je kind weer naar huis gaat.

De drie vragen luiden:

 1. Wat zijn de mogelijkheden voor mijn kind?
 2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 3. Wat betekent dat in de situatie van mijn kind?

Doel van dit alles is dat je kind de behandeling krijgt die het best past bij zijn of haar situatie.

Wettelijke identificatieplicht

In Nederland geldt voor iedereen van 14 jaar en ouder een wettelijke identificatieplicht. Geldig ID-bewijs is Nederlandse identiteitskaard of reisdocument voor vreemdelingen of vluchtelingen. Het ziekenhuis is verplicht de identiteit van je kind vast te stellen met behulp van een van de genoemde documenten vanaf de geboorte. Dit betekent dat u bij een polikliniekbezoek een ID kaart van uw kind nodig heeft.

Klachten

In de gezondheidszorg heb je het recht om een klacht in te dienen, ook in Bernhoven. Het kan voorkomen dat je over sommige onderdelen van het verblijf niet zo tevreden bent. De algemeen geldende weg is om je klacht/vraag op opmerking zo snel mogelijk te bespreken met de persoon die het betreft. Dat gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Daarom kun je altijd een beroep doen op de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie over de klachtenbehandeling lees je in de folder Klachtenprocedure Bernhoven