Skip to Content

Hormoononderzoek bij kinderen: TRH-test

Uw kind wordt binnenkort een dag opgenomen op de Kinder- en jongerenafdeling (routenummer 470) voor een schildklieronderzoek door middel van de TRH-test. In deze folder leest u hoe dit onderzoek in ziujn werk gaat. Algemene informatie over de opname leest u in de folder Kinderdagbehandeling, één dagje naar het ziekenhuis voor een onderzoek, behandeling of test.

Wat is een TRH-test?

Bij dit onderzoek kijkt de dokter of de hypofyse genoeg stofjes maakt om de schildklier van uw kind goed te laten werken. Het maakt hormonen die invloed hebben op onder meer de groei en de stofwisseling. De hypofyse is een heel klein orgaantje dat aan de onderkant van de hersenen zit.

Waarom een TRH-test?

Bij uw kind is mogelijk sprake van een te snel of te langzaam werkende schildklier. Om dit goed te kunnen beoordelen moet de aanmaak van schildklier stimulerende hormonen worden gecontroleerd. Dit kan o.a. door middel van de TRH-test (TRH staat voor ThyreotropinReleasing Hormon). De hoeveelheid schildklierhormoon is vervolgens te bepalen uit het bloed.

Wat doen hormonen?

De hypofyse maakt zelf verschillende hormonen aan en stuurt organen in het lichaam aan die hormonen produceren. Hormonen ‘regelen’ van alles in het lichaam. Het gaat hier o.a. om schildklierhormonen, groeihormonen, geslachtshormonen, en cortisol (het 'stresshormoon').

Hoe bereiden u en uw kind zich voor?

Niet nuchter

Uw kind mag voor en tijdens het onderzoek gewoon eten en drinken.

Emla of Rapydan pleister plakken

Tijdens het onderzoek moet uw kind geprikt worden. Om dit prikken minder pijnlijk voor uw kind te laten zijn heeft u een Emla of Rapydan pleister meegekregen. De pleister bevat een zalf die de huid verdoofd. Deze zalf werkt op zijn best na 1 uur (Emla) of na een half uur (Rapydan). U moet daarom de pleister voor vertrek naar het ziekenhuis plakken op de plek die de arts aangegeven heeft. Dit is of een bloedvat op de bovenkant van de hand of een bloedvat op de binnenkant van de elleboog. Als u geen pleister heeft meegekregen, dan wordt de pleister op de afdeling op de plaats geplakt.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek mag u bij uw kind blijven. Uw kind moet zolang het onderzoek duurt in bed blijven en mag alleen onder begeleiding naar het toilet.

Het infuus

Omdat meerdere keren bloed moet worden afgenomen, krijgt uw kind een infuus. Hiervoor krijgt uw kind een prik in de hand of arm. Na die prik blijft er een dun, plastic buisje in het bloedvat zitten. Dit is het infuus. Via dat buisje neemt de verpleegkundige bloed af, zodat uw kind niet telkens geprikt hoeft te worden. Ook wordt via het infuus het hormoon TRH toegediend.

Hoe gaat de TRH-test in zijn werk?

Nadat uw kind het infuus heeft gekregen, neemt de verpleegkundige na ongeveer 15 minuten hieruit bloed af. Daarna krijgt uw kind de TRH-vloeistof toegediend, dit kan een beetje koud aanvoelen. In totaal moet bij uw kind vijf keer bloed worden afgenomen via het infuus. Dit gebeurt met tussenpozen . Na het onderzoek haalt de verpleegkundige het infuus weg en als uw kind zich goed voelt, mag u weer naar huis.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Voor het onderzoek bent u ongeveer vier uur in het ziekenhuis. Het afnemen van het bloed duurt per keer slechts enkele minuten.

Zijn er bijwerkingen?

Na het inspuiten van de TRH-vloeistof kan uw kind wat last krijgen van misselijkheid, een vreemde smaak in de mond of het gevoel hebben naar de wc te moeten. Ook kan uw kind het gevoel hebben dat zijn/haar hart wat sneller gaat slaan. Dit is niet erg en is na een tot twee minuten weer over. Na afloop van de test voelt uw kind er verder niets meer van.

Uitslag

Het duurt ongeveer vier weken voordat de uitslagen van het onderzoek bekend zijn.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de kinderdagbehandeling van de kinder- en jongerenafdeling op telefoonnummer: 0413 - 40 34 92.