Skip to Content

Implantatie van een hartritme monitor (LOOP recorder)

Uw cardioloog heeft voor u een implantatie van een LOOP recorder aangevraagd. Een LOOP recorder is een implanteerbare hartritmemonitor. Dit is een apparaatje dat uw hartritme voortdurend analyseert en indien nodig registreert.

Waarom wordt een LOOP recorder geïmplanteerd?

U heeft de afgelopen tijd soms klachten gehad, zoals duizeligheid of een wegraking, die mogelijk samenhangen met verstoringen van het hartritme. Het is bij u lastig om een dergelijke verstoring vast te leggen. Met een LOOP recorder wordt het hartritme over een langere termijn in de gaten te gehouden. Zo hebben we de mogelijkheid om het hartritme te registreren tijdens klachten.

Hoe werkt een LOOP recorder?

De LOOP recorder wordt zo geprogrammeerd dat uw hartritmestoornis automatisch wordt geregistreerd, ook al merkt u dit zelf niet. De recorder staat in een stand-by stand en schakelt zichzelf in wanneer er hartritmestoornissen zijn. Daarnaast kunt u bij klachten zelf zorgen dat uw hartritme wordt opgeslagen Hiervoor krijgt u een apparaatje mee, een activator genoemd. Met behulp van de activator kunt u een episode vastleggen en deze wordt verzonden door de homemonitor. De batterij van het apparaatje gaat twee tot drie jaar mee.

Hoe werkt de activator?

Houd de activator boven de LOOP recorder en druk op de recordknop. Bij een goed contact krijgt u een signaal. (eerst gaat het groene lampje branden en daarna het blauwe en er komt dan een pieptoon) Wanneer dit niet gebeurt, probeert u het nog een keer. De LOOP recorder houdt het hartritme vanaf 6.5 vóór de activatie tot 1 minuut erna automatisch vast.

U krijgt ook een homemonitor mee naar huis. Hierover krijgt u uitleg na de implantatie procedure. Deze zend een afwijkend hartritme, of bij activatie kunt u een handmatige zending doen. Het opgenomen ritme kan worden uitgelezen op de Pacemakerpoli. Het is bewaking op afstand.

Wanneer gebruikt u de activator?

Gebruik de activator als u klachten heeft zoals hartkloppingen, duizeligheid of flauwvallen. Zorg ervoor dat u de activator altijd bij u heeft, zodat u hem kunt gebruiken als het nodig is. Ook als de klachten voorbij zijn, kunt u de LOOP recorder nog activeren. U moet dit dan wel zo snel mogelijk doen. Het hartritme blijft opgeslagen

Hoe wordt de LOOP recorder ingebracht?

Het inbrengen van een LOOP recorder is een eenvoudige poliklinische ingreep, die ongeveer vijftien tot twintig minuten duurt. De ingreep vindt plaats op de hartkatheterisatiekamer, onder plaatselijke verdoving

  • Eerst krijgt u via een infuusnaald op de afdeling en voor de ingreep wordt antibiotica toegediend.
  • Daarna wordt het apparaatje via een klein sneetje boven in de linker borst vlak onder de huid geplaatst.
  • Nadat het wondje is gesloten gaat u terug naar de afdeling. Er wordt met u een afspraak gepland voor het uitlezen van de LOOP recorder.
  • Na de ingreep mag u direct naar huis

Uitlezen van de LOOP recorder

Dit gebeurt door een technicus van de afdeling Pacemaker controle van het ziekenhuis. Na een activatie maakt u een afspraak op de pacemakerkamer om een zending te doen via de homemonitor of de LOOP recorder uit te laten lezen. Afhankelijk van de bevindingen en uw klachten worden nieuwe afspraken gemaakt voor uitlezen.

 

Melden

U moet zich melden op _______________ (datum) om _______________ uur op het ambulant centrum / dagbehandeling routenummer 140 in Bernhoven.

 

Voorbereiding

U mag normaal ontbijten of lunchen. Als u bloedverdunners gebruikt zoals acenocoumarol of fenprocoumon, krijgt u van uw cardioloog het advies om dit te melden bij de trombosedienst zodat uw INR waarde op de dag van de ingreep niet hoger dan 3 is. Heeft u vragen, stel deze dan aan de behandeld arts of verpleegkundige. Bij gebruik van een NOAC zal de cardioloog uit vertellen hoe veel tijd voor de ingreep deze medicatie te stoppen.

Neem uw actueel medicatieoverzicht (AMO) mee voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptiepil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is mijn AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw te worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Voor uw apotheek is het ook belangrijk te weten welke medicatie gewijzigd is, ook wanneer de medicatie gestopt is.

Heeft u nog vragen?

Hebt u verder nog vragen of zijn er onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen:

Pacemaker/ ICD polikliniek, route 110 telefoonnummer: 0413 - 40 24 64 (tijdens kantooruren)