Skip to Content

Inbrengen marker onder echogeleide

Naar aanleiding van een eerdere mammografie en echografie van de borst krijgt u dit onderzoek. De radioloog heeft op de foto’s afwijkend weefsel gezien. De chirurg heeft met u besproken dat het afwijkende weefsel gemarkeerd moet worden ten behoeve van de chemo en de bestraling. Mocht het afwijkende weefsel hierdoor (gedeeltelijk) verdwijnen dan is het gebied terug te vinden. Dit markeren gebeurt op afdeling radiologie door een kleine metalen marker in het weefsel te brengen.

De informatie in deze folder is van algemene aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico’s en bijwerkingen zijn in algemene zin aangegeven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog (gespecialiseerd arts) en een radiologisch laborant.
Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Wat betekent onder echogeleide?

Onder echogeleide betekent dat het onderzoek met behulp van geluidsgolven plaatsvindt. In medische taal spreekt men van een echografie. Het is een manier om inwendige weefsels en organen zichtbaar te maken en het al eerder vastgestelde afwijkende weefsel op te sporen.
Bij een echografie worden niet hoorbaren geluidsgolven opgewekt met een transducer. De transducer is een apparaatje dat de geluidsgolven zendt en ontvangt. Door dit apparaatje tegen uw huid aan te houden worden geluidsgolven in uw lichaam gezonden. De organen in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven. Deze echo’s zorgen ervoor dat de weefsels en organen op het scherm zichtbaar worden.

Zijn er risico’s en bijwerkingen?

Een echografie is een volkomen pijnloos en onschadelijk onderzoek. Het inbrengen van de marker gebeurd onder lokale verdoving. Deze prik kan wat branderig aanvoelen.

Hoe bereidt u zich voor?

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u moet stoppen met bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.

Onderzoek

Waar moet u zich melden?

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040.

Hoe verloopt het onderzoek?

De laborant komt u uit de wachtruimte halen en vertelt u wat er gaat gebeuren. In het kamertje naast de onderzoekskamer moet u zich ontkleden, uw bovenlichaam moet ontbloot zijn. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Eerst wordt er een beetje gel op uw borst aangebracht. Deze gel is om de geluidsgolven over te brengen zodat de verschillende weefselstructuren zichtbaar worden. De radioloog tast met de transducer de borst af en zoekt de plaats waar de marker moet worden ingebracht. De huid van de borst wordt ontsmet met alcohol en daarna wordt steriele echogel aangebracht. Daarna wordt de verdoving toegediend met een dunne naald. Deze prik kan wat branderig aanvoelen. Dit moet even inwerken. Daarna wordt een klein sneetje in de huid gemaakt, hierdoorheen prikt de radioloog met een holle naald op de juiste plek. De marker wordt door deze naald in de borst geschoven. Na het inbrengen van de marker plakt de laborant een pleister. Er worden dan nog controle foto's gemaakt, om de ligging van de marker nogmaals te controleren. HIerna is het onderzoek klaar.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u kunt gaan.

Heeft u vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.
Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62