Skip to Content

Intensive Care - patiënten / bezoekersinformatie

Op de intensive care nemen we patiënten op die extra zorg, speciale bewaking en eventueel ondersteuning van belangrijke lichaamsfuncties nodig hebben. Op de afdeling is speciale medische apparatuur en opgeleid personeel aanwezig om ernstig zieke patiënten te behandelen.

Naast de intensive Care vind je op deze afdeling ook de afdeling Hartbewaking. Deze wordt aangeduid als CC: dit staat voor coronary care.

Je vindt de intensive care op de 2e etage. Route 200. Wanneer je op bezoek komt, meld je je via de groene intercom bij de ingang. Wij openen dan de deur voor je.

Het telefoonnummer van de intensive care is: 0413 - 40 11 01

Een IC verpleegkundige is gedurende zijn / haar dienst toegewezen aan een of meerdere patiënten. Deze verpleegkundige is voor de patiënt en zijn contactpersoon het vaste aanspreekpunt, zij kunnen veel vragen beantwoorden.

Ons team

Op de IC kun je de volgende behandelaars en zorgverleners tegenkomen.

Intensivist
De hoofdbehandelaar van patiënten op de IC is de intensivist. Dat is een specialist op het gebied van intensive care zorg. De intensivist is de medisch eindverantwoordelijke arts voor de patiënt. Ook zorgt de intensivist voor overleg en afstemming van beleid met de (vele) medebehandelaars.

IC verpleegkundigen (in opleiding)
De verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door IC - verpleegkundigen of IC - verpleegkundigen in opleiding.

Helpende
De helpenden op onze afdeling bieden ondersteuning aan de IC - verpleegkundige bij de zorg aan de patiënt en het aanvullen en klaarzetten van materialen en apparatuur.

Ondersteunende diensten
Ook werken op de afdeling een secretaresse, gastvrouw, en medewerker schoonmaak en onderhoud.

Paramedische professionals
Fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten ondersteunen de patiënt zo nodig in hun vakgebied.

Maatschappelijke zorgverleners
De maatschappelijk werker en geestelijk verzorger / pastoraal werker ondersteunen op verzoek patiënten en hun naasten met vragen en emoties rond de opname op de IC / CCU Mocht je hier behoefte aan hebben mag je dit altijd bespreken met de verpleegkundige die voor je zorgt.

Multidisciplinair overleg

Bij de behandeling van een patiënt op de afdeling Intensive Care zijn meestal meerdere specialismen betrokken, zoals bijvoorbeeld chirurgie, longziekten, inwendige geneeskunde, neurologie, cardiologie, microbiologie, radiologie, apotheek en overige disciplines. Elke dag komen de betrokken artsen bijeen in een gezamenlijke patiëntenbespreking: het multidisciplinaire overleg (MDO). Dit gebeurt iedere dag om 12:15 uur.

Gesprekken

De contactpersoon wordt door de dienstdoende intensivist, arts-assistent en / of IC verpleegkundige op de hoogte gehouden over de gang van zaken rondom de patiënt. De familiegesprekken vinden plaats tussen 14.00 en 15.00 uur. Afhankelijk van de (in)stabiliteit van de patiënt varieert dit van een dagelijks gesprek tot 1 à 2 keer per week. Zowel de patiënt als de contactpersoon kan met zijn of haar vragen bij de verpleegkundige terecht. Als je graag een gesprek wilt, geef dit dan door aan de verpleegkundige.

Behandelbeperkingen, wel of niet reanimeren?

Reanimeren

Bij opname in Bernhoven vraagt de arts naar jouw wensen met betrekking tot reanimeren. Dit is een standaardvraag. Het betekent niet altijd dat je een verhoogd risico loopt op een levensbedreigende situatie. Als je aangeeft dat je niet gereanimeerd wilt worden, gaat de arts altijd na of je de gevolgen van dit besluit goed overziet. Verder is het belangrijk dat je je naasten vertelt wat jij in bepaalde situaties wenst.

Waarom niet reanimeren

Er zijn 3 redenen om de afspraak tot niet - reanimeren te maken:

 1. Jij hebt je behandelend arts verteld niet gereanimeerd te willen worden.

 2. De behandelend arts vindt dat reanimatie geen kans van slagen heeft, omdat naar bestaande geneeskundige inzichten geen of slechts een minimale levensverlenging te bereiken is.

 3. De behandelend arts vindt na overleg met jou reanimatie ongewenst, omdat weliswaar de kans aanwezig is dat door reanimatie levensverlenging wordt bereikt, maar het niveau van lichamelijk en / of geestelijk functioneren na reanimatie niet jouw wil is.

Neem je actueel medicatieoverzicht (AMO) mee

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen je gebruikt. Neem daarom een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee naar het ziekenhuis. Dit AMO haal je op bij je eigen apotheek. Neem bij voorkeur de medicatie die je thuis gebruikt in de originele verpakking mee. Wanneer je uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijg je een nieuwe AMO mee.

Wat neem je mee naar het ziekenhuis?

 • Toiletartikelen (elektrische scheerapparatuur verdient de voorkeur)

 • Medicijnen die je thuis gebruikt, in de originele verpakking en mogelijke medicijnlijst (bv. schema trombosedienst)

 • Dieetlijst indien van toepassing

 • Het is meestal niet mogelijk om eigen nachtkleding te dragen omdat de patiënt verbonden is aan allerlei apparatuur. De patiënt krijgt dan een operatiejasje aan. Het is wel fijn om alvast 1 setje nachtkleding mee te nemen.

 • Slippers, pantoffels of schoenen

 • Neem geen waardevolle spullen mee naar het ziekenhuis

Bezoek

Bezoektijden IC

De actuele bezoektijden op de intensive care vind je op de website.

Wanneer je met meer personen komt, wissel elkaar dan af. Bij de afdeling is een speciale wachtruimte voor bezoekers.

 • Stem het bezoek af op de situatie van de patiënt, te veel en te lang bezoek kan voor de patiënt erg belastend zijn.

 • Als de patiënt tijdens de bezoektijd een behandeling of verzorging nodig heeft, vragen we je de kamer (tijdelijk) te verlaten. 

 • De IC kan heel indrukwekkend zijn voor kinderen, wij raden je aan om het eerste bezoek in overleg en eventueel onder begeleiding van een verpleegkundige plaats te laten vinden.

 • Wanneer iemand van het bezoek een infectie of flinke verkoudheid heeft, meldt dit dan aan de verpleegkundige zodat deze eventuele maatregelen kan treffen.

Privacy en contactpersonen

In verband met de privacy van de patiënt informeren we niet iedereen over ziekte en behandeling. Daarover hebben wij alleen contact met 1 of 2 contactpersonen. Deze contactpersonen worden in overleg met de patiënt aangewezen. Als de patiënt niet zelf zijn contactpersonen kan aanwijzen, betrekken wij de echtgenoot of partner (en als die ontbreekt een ouder, kind, broer of zus) van de patiënt bij de besluitvorming. Het is de bedoeling dat alleen de contactpersonen naar de toestand van de patiënt informeren en dat zij desgewenst andere relaties op de hoogte stellen.

Hygiëne

Artsen en verpleegkundigen zijn veelvuldig in contact met kwetsbare patiënten. Zij zullen in hun werkzaamheden waarbij ze contact hebben met patiënten altijd handschoenen en een beschermingsschortje dragen. Dit doen we om overdracht van bacteriën te voorkomen.

Hygiëne is belangrijk voor de veiligheid van onze patiënten. Zelf draag je bij aan hygiëne door je handen te wassen of te desinfecteren.

Op alle patiëntenkamers, badkamers en toiletruimten is water en zeep. Ook hangen op alle patiëntenkamers, maar ook bij de in - en uitgang van de verpleegafdeling, pompjes met handalcohol waar je je handen kunt desinfecteren. Maak er gerust gebruik van.

Andere maatregelen die je zelf kunt nemen zijn:

 • Gebruik voor de lichaamsverzorging schoon, persoonsgebonden artikelen

 • Raak wonden, katheters of verband niet met de handen aan

 • Gebruik bij niezen of hoesten een papieren zakdoek

Wachtruimte

De IC heeft bij de ingang een wachtruimte voor bezoekers. Dit is een gedeelde wachtruimte voor meerdere bezoekers. Ben je met veel bezoekers dan kun je ook gebruik maken van de centrale hal.

In de wachtruimte staat een koffieautomaat, je kunt hier gebruik maken van de koffie en thee.

Familiekamer

Als het gezien de situatie van de patiënt wenselijk is dat je in de buurt blijft, kun je in overleg met de verpleegkundige gebruik maken van 1 van de 2 familiekamers, waar je kunt overnachten.

Mobiele telefoon

Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan op de intensive care. Echter kunnen mobiele telefoons de functie van de elektronische bewakings - en behandelingsapparatuur verstoren. Het verdient de voorkeur om mobiele telefoons tenminste 1 meter uit de buurt te houden van elektronische apparatuur. Het opladen van de mobiele telefoon mag enkel in het stopcontact naast de wastafel. Patiënten kunnen ook gebruik maken van een telefoon van Bernhoven, deze kun je vragen aan de verpleegkundige die voor je zorgt.

Filmen en / of fotograferen in het ziekenhuis

Om de privacy van onze patiënten, diens naasten en medewerkers te bewaken, mag je niet zonder meer fotograferen of filmen in het ziekenhuis. Daarbij geldt dat je vooral anderen (patiënten, diens naasten en medewerkers in Bernhoven) niet mag fotograferen zonder dat zij daar toestemming voor geven.

Eten en drinken in het ziekenhuis

In de centrale hal bij de hoofdingang van het ziekenhuis bevindt zich de brasserie waar je als bezoeker warme en koude dranken, versnaperingen en (kleine) lunchgerechten kunt kopen. De brasserie is dagelijks geopend van 8.00 tot 19.00 uur. In het weekend is de brasserie geopend van 12.00 tot 19.00 uur. Je kunt hier zowel pinnen als contant betalen.

Voor de lunch kun je, van maandag tot vrijdag, gebruik maken van het uitgebreide assortiment in het restaurant, op de eerste etage boven de brasserie. De openingstijden zijn van 8.00 tot 14.00 uur. De warme keuken is open van 11.00 - 14.00 uur. Let op: in het restaurant kun je alleen pinnen.

Wil je in de avond gebruik maken van een warme maaltijd dan kan je via de patiënten terminal een warme maaltijd bestellen. De gastvrouw brengt je de maaltijd op het afgesproken tijdstip.

Algemene informatie

Aansprakelijkheid voor eigendommen

Je bent zelf verantwoordelijk voor de eigendommen die je meeneemt naar Bernhoven. Omdat een ziekenhuis voor iedereen toegankelijk is, zijn diefstal, vermissing of beschadiging van uw eigendommen niet altijd te voorkomen.

Wij raden je daarom af om veel geld, sieraden, dure kleding of andere kostbaarheden en waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis. Bernhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Schade

Wanneer je vindt dat je eigendommen zijn beschadigd of verdwenen door schuld of nalatigheid van Bernhoven, dan kun je het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen. Dit wil niet zeggen dat het ziekenhuis ook aansprakelijk is.

Schade meld je door het invullen van een ‘schadeformulier’. Vraag naar het formulier bij de verpleegkundige van de afdeling. Als je het formulier hebt ingevuld, geef het dan af bij Patiënt Service Bureau of de receptie in de hal. Onze juridisch medewerker neemt de melding in behandeling.

Parkeren

Je kunt betaald parkeren op het ziekenhuisterrein.
Parkeren kost €1.25 per uur tot een maximum van €5,-

De betaalautomaten vind je bij de ingang van het ziekenhuis.

Kom je regelmatig naar Bernhoven dan kun je ook een parkeerabonnement kopen. Meer informatie hierover vind je op de website.

Camerabewaking

Iedere patiëntenkamer op de IC / CCU beschikt over een bewakingscamera, deze wordt alleen ingezet voor de patiëntveiligheid. De camera wordt ingeschakeld wanneer de situatie van de patiënt vraagt om extra observatie. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld een acuut optredende verwardheid (delier). De beelden van de camera zijn altijd rechtstreeks en kunnen niet worden opgeslagen.
Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van de camera verzoeken wij je dit te bespreken met de verpleegkundige.

Fixatie door middel van vrijheidsbeperkende maatregelen

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO, art 450 en 453) staat beschreven dat als de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger niet in staat is om toestemming te geven, er toch direct handelend opgetreden mag worden. Dit houdt in dat verpleegkundigen en artsen in een noodsituatie alle handelingen mogen uitvoeren om de patiënt te beschermen.

Op de IC / CC afdeling kan het dus voorkomen dat we genoodzaakt zijn om vrijheidsbeperkende interventies in te zetten. Dit zijn maatregelen die genomen worden om een patiënt in zijn / haar bewegingsmogelijkheden te beperken omdat men vreest dat de patiënt zichzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen of om het verwijderen van medische hulpmiddelen te voorkomen.

Normaal gesproken wordt hiervoor altijd vooraf toestemming gevraagd. In acute situaties kan het echter gebeuren dat je hierover pas achteraf wordt ingelicht.

Bloemen en fruit

In verband met een verhoogd infectierisico kunnen we geen bloemen, planten en fruitschalen toestaan op de afdeling.

Gebruik radio en tv

Op de afdeling IC kun je als patiënt gratis gebruik maken van de radio en televisie.
Op de verpleegafdeling kun je deze tegen betaling laten aansluiten.

Nazorg patiënten

Patiëntendagboek

Je familielid / naaste is opgenomen op de IC en dat kan ingrijpend zijn voor hem / haar. Uit onderzoek naar patiëntervaringen is gebleken dat mensen deze periode later soms moeilijk kunnen begrijpen en verwerken. Als het ernaar uitziet dat een patiënt langere tijd op de IC moet blijven, bieden wij als IC-team een dagboek aan om ervaringen, gebeurtenissen, informatie en andere notities op te schrijven. Je kunt eventueel foto’s maken en deze toevoegen aan het dagboek.

Omdat de patiënt slaap - en pijnmedicatie toegediend heeft gekregen, kan hij / zij zich later misschien weinig of niets herinneren van het verblijf op de IC. Zij kunnen een gedeelte van de tijd ‘kwijt’ zijn, dromen hebben en niet begrepen herinneringen en / of angstgevoelens hebben.

Het dagboek kan de patiënt helpen om terug te kijken op de opname op de IC. Het kan helpen het verblijf op de IC en de gevolgen hiervan te verwerken. Je mag zelf uiteraard ook altijd vragen om een dagboek. Het dagboek is jouw eigendom.

De IC nazorg polikliniek

Uit onderzoek blijkt dat een Intensive Care opname zo ingrijpend kan zijn, dat het op langere termijn nog steeds klachten kan geven. Dit kan zowel psychisch als lichamelijk zijn. Dit geldt niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens naasten.

Een bezoek aan de nazorgpoli kan helpen bij het verwerken van eventuele problemen die zijn voortgekomen uit de intensive care opname. Daarom bieden wij jou en je familie de gelegenheid om nog eens na te praten over het verblijf op de Intensive Care afdeling.

Patiënten die langer dan 2 dagen op de Intensive Care verbleven, krijgen ongeveer 3 maanden na ontslag uit het ziekenhuis een uitnodiging voor onze nazorgpoli. Als je niet tot deze doelgroep hoort, maar wel behoefte hebt aan een bezoek aan de nazorgpoli, geef dit dan aan. Op de nazorgpoli heb je samen met een van je naasten een gesprek met een Intensive Care - verpleegkundige en een intensivist. Ook kun je samen met een Intensive Care - verpleegkundige de Intensive Care afdeling bezoeken.

Vragen, opmerkingen, klachten

Wij streven ernaar dat de patiënt en zijn naasten tevreden zijn over de zorg en behandeling tijdens het verblijf op de IC.

Eventuele suggesties voor verbetering horen wij graag. Hiervoor kun je terecht bij de verpleegkundige, afdelingshoofd of uw behandelend arts. Indien nodig beschikt Bernhoven over een klachtenregeling. Maar we streven er naar dat die regeling niet nodig is.

In het kader van kwaliteitsbewaking worden er in ons ziekenhuis data van patiënten verzameld en doorgestuurd naar een landelijke database. Bij het doorsturen van deze data zijn persoonlijke gegevens niet meer traceerbaar.