Skip to Content

Intensive Care-patiënten/bezoekersinformatie

Op de intensive care nemen we patiënten op die extra zorg, speciale bewaking en eventueel ondersteuning van belangrijke lichaamsfuncties nodig hebben. Op de afdeling is speciale medische apparatuur en opgeleid personeel aanwezig om ernstig zieke patiënten te behandelen.

Op de intensive care, IC, vind je naast de intensive care ook de afdeling hartbewaking die wordt aangeduid als CC, dit staat voor coronary care en de stroke care unit. Je vind de intensive care op de 2e etage route 200. Als je op bezoek komt, meld je je via de intercom bij de ingang.  Wij openen dan de deur voor je.

Het telefoonnummer van de intensive care is 0413 - 40 11 01.

Een IC verpleegkundige is gedurende zijn/haar dienst toegewezen aan een of meerdere patiënten. Deze verpleegkundige is voor de patiënt en zijn contactpersoon het vaste aanspreekpunt, zij kunnen veel vragen beantwoorden.

Ons team

Op de IC kun je de volgende behandelaars en zorgverleners tegenkomen.

Intensivist

De hoofdbehandelaar van patiënten op de IC is de intensivist. Dat is een specialist op het gebied van intensive care zorg. De intensivist is de medisch eindverantwoordelijke arts voor de patiënt. Ook zorgt de intensivist voor overleg en afstemming van beleid met de (vele) medebehandelaars.

Co-assistenten

De co-assistent ondersteunt de intensivist. Dit is een arts in opleiding. De co-assistent doet tijdens de coschap praktijkervaring op in het ziekenhuis en verricht op de polikliniek en afdeling vaak het vooronderzoek, zoals het inventariseren van de klachten en het lichamelijk onderzoek.

IC verpleegkundigen (in opleiding)

De verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde IC- verpleegkundigen of IC- verpleegkundigen in opleiding.

Helpende

De helpenden op onze afdeling bieden ondersteuning aan de IC-verpleegkundige bij de zorg aan de patiënt en het aanvullen en klaarzetten van materialen en apparatuur.

Ondersteunende diensten

Ook werken op de afdeling een secretaresse, voedingsassistente, en medewerker schoonmaak en onderhoud.

Andere specialisten

Medisch specialisten ondersteunen waar nodig de behandeling met hun vakkennis en zijn dagelijks aanwezig bij het multidisciplinair overleg.

Paramedische professionals

Fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten en anderen ondersteunen de patiënt zo nodig in hun vakgebied.

Geestelijke zorgverleners

De maatschappelijk werker en geestelijk verzorger ondersteunen op verzoek patiënten en hun naasten met vragen en emoties rond de opname op de IC.

Multidisciplinair overleg

Bij de behandeling van een patiënt op de afdeling Intensive Care zijn meestal meerdere specialismen betrokken, zoals bijvoorbeeld chirurgie, longziekten, inwendige geneeskunde, neurologie, cardiologie, microbiologie, radiologie, apotheek en overige disciplines. Elke dag komen de betrokken artsen bijeen in een gezamenlijke patiëntenbespreking: het multidisciplinaire overleg (MDO). Dit gebeurt iedere dag om 12:15 uur.

Gesprekken

De contactpersoon wordt door de dienstdoende intensivist, arts-assistent en/ of IC verpleegkundige op de hoogte gehouden over de gang van zaken rondom de patiënt. De familiegesprekken vinden plaats tussen 14.00 en 15.00 uur. Afhankelijk van de (in)stabiliteit van de patiënt varieert dit van een dagelijks gesprek tot 1 à 2 keer per week. Zowel de patiënt als de contactpersoon kan met zijn of haar vragen bij de verpleegkundige terecht. Als je graag een gesprek wilt, geef dit dan door aan de verpleegkundige.

Behandelbeperkingen, wel of niet reanimeren?

Reanimeren

Bij opname in Bernhoven vraagt de arts naar jouw wensen met betrekking tot reanimeren. Dit is een standaardvraag. Het betekent niet altijd dat je een verhoogd risico loopt op een levensbedreigende situatie. Als je aangeeft dat je niet gereanimeerd wilt worden, gaat de arts altijd na of je de gevolgen van dit besluit goed overziet. Verder is het belangrijk dat je je naasten vertelt wat  jij in bepaalde situaties wenst.

Waarom niet reanimeren

Er zijn 3 redenen om de afspraak tot niet-reanimeren te maken:

 1. Jij hebt je behandelend arts verteld niet gereanimeerd te willen worden.
 2. De behandelend arts vindt reanimatie bij voorbaat kansloos, omdat naar bestaande geneeskundige inzichten geen of slechts een minimale levensverlenging te bereiken is.
 3. De behandelend arts vindt na overleg met jou reanimatie ongewenst, omdat weliswaar de kans aanwezig is dat door reanimatie levensverlenging wordt bereikt, maar het niveau van lichamelijk en/of geestelijk functioneren na reanimatie niet jouw wil is.

Neem je actueel medicatieoverzicht (AMO) mee

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen je gebruikt. Neem daarom een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee naar het ziekenhuis. Dit AMO haal je op bij je eigen apotheek. Neem bij voorkeur de medicatie die je thuis gebruikt in de originele verpakking mee. Wanneer je uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijg je een nieuwe AMO mee.

Wat neem je mee naar het ziekenhuis?

 • Toiletartikelen (elektrische scheerapparatuur verdient de voorkeur)
 • Medicijnen die je thuis gebruikt, in de originele verpakking en mogelijke medicijnlijst (bv. schema trombosedienst)
 • Dieetlijst indien van toepassing
 • Het is meestal niet mogelijk om eigen nachtkleding te dragen omdat de patiënt verbonden is aan allerlei apparatuur. De patiënt krijgt dan een operatiejasje aan. Het is wel fijn om alvast 1 setje nachtkleding mee te nemen.
 • Slippers, pantoffels of schoenen
 • Neem geen waardevolle spullen mee naar het ziekenhuis

Bezoek

Bezoektijden IC

De bezoektijden op de intensive care vind je op de website.

Wanneer je met meer personen komt, wissel elkaar dan af. Bij de afdeling is een speciale wachtruimte voor bezoekers.

 • Stem het bezoek af op de situatie van de patiënt, te veel en te lang bezoek kan voor de patiënt erg belastend zijn.
 • Als de patiënt tijdens de bezoektijd een behandeling of verzorging nodig heeft, vragen we je de kamer (tijdelijk) te verlaten. 
 • De IC kan heel indrukwekkend zijn voor kinderen, wij raden je aan om het eerste bezoek in overleg en eventueel onder begeleiding van een verpleegkundige plaats te laten vinden.
 • Wanneer iemand van het bezoek een infectie of flinke verkoudheid heeft, meldt dit dan aan de verpleegkundige zodat deze eventuele maatregelen kan treffen.

Privacy en contactpersonen

In verband met de privacy van de patiënt informeren we niet iedereen over ziekte en behandeling. Daarover hebben wij alleen contact met 1 of 2 contactpersonen. Deze contactpersonen worden in overleg met de patiënt aangewezen. Als de patiënt niet zelf zijn contactpersonen kan aanwijzen, betrekken wij de echtgenoot of partner (en als die ontbreekt een ouder, kind, broer of zus) van de patiënt bij de besluitvorming. Het is de bedoeling dat alleen de contactpersonen naar de toestand van de patiënt informeren en dat zij desgewenst andere relaties op de hoogte stellen.

Ons telefoonnummer is: 0413 – 40 11 01

Hygiëne

Hygiëne is belangrijk voor de veiligheid van onze patiënten.  Zelf draag je bij aan hygiëne door je handen te wassen of te desinfecteren:

 • Voor het eten
 • Na toiletbezoek
 • Na gebruik van po of urinaal
 • Na hoesten of niezen

Op alle patiëntenkamers, badkamers en toiletruimten is water en zeep. En op alle patiëntenkamers, maar ook bij de in- en uitgang van de verpleegafdeling, hangen pompjes met handalcohol waar je de handen kunt desinfecteren. Maak er gerust gebruik van.

Andere maatregelen die je zelf kunt nemen zijn:

 • Gebruik voor de lichaamsverzorging schone, persoonsgebonden artikelen
 • Raak wonden, katheters of verband niet met de handen aan
 • Gebruik bij niezen of hoesten een papieren zakdoek

Soms is het nodig dat patiënten apart van anderen worden verpleegd om de verspreiding van bepaalde ziekteverwekkers te voorkomen. We noemen dit isolatieverpleging. Als jij in isolatie moet worden verpleegd dan bespreken we dit met je.Je kunt gewoon bezoek ontvangen. Meer informatie hierover vind je in onze folder Isolatieverpleging.

Wachtruimte

De IC heeft bij de ingang een wachtruimte voor bezoekers. Dit is een gedeelde wachtruimte voor meerdere bezoekers. Ben je met veel bezoekers dan kun je ook gebruik maken van de centrale hal.

In de wachtruimte staat een koffieautomaat, je kunt hier gebruik maken van de koffie en thee.

Familiekamer

Als het gezien de situatie van de patiënt wenselijk is dat je in de buurt blijft, kun je in overleg met de verpleegkundige gebruik maken van één van de twee familiekamers, waar je kunt overnachten.

Mobiele telefoon

Mobiele telefoons kunnen de functie van de elektronische bewakings- en behandelingsapparatuur verstoren. Daarom mag je op de patiëntenkamers je mobiele telefoon niet gebruiken. De patiënt kan gebruik maken van de Bernhoven telefoon. Familie mag in de bezoekersruimte bellen met de mobiele telefoon. Op de patiëntenkamer graag de telefoon op de ‘vliegtuigmodus’ zetten. Houd ook rekening met de privacy en rust van de andere patiënten.

Filmen e/o fotograferen in het ziekenhuis

Om de privacy van onze patiënten, diens naasten en medewerkers te bewaken, mag je niet zonder meer fotograferen of filmen in het ziekenhuis. Daarbij geldt dat je vooral anderen (patiënten, diens naasten en medewerkers in Bernhoven) niet mag fotograferen zonder dat zij daar toestemming voor geven.

Eten en drinken in het ziekenhuis

In de centrale hal bij de hoofdingang van het ziekenhuis isde brasserie waar je warme en koude dranken, versnaperingen en (kleine) lunchgerechten kunt kopen. De brasserie is dagelijks geopend van 8.00 tot 20.30 uur. In de brasserie kan alleen met de pin worden betaald. 

Voor de lunch kun je, van maandag tot vrijdag, gebruik maken van het uitgebreide assortiment in het restaurant, op de eerste etage boven de brasserie. De openingstijden zijn van 8.00 tot 14.00 uur. De warme keuken is open van 11.00-14.00 uur. Let op in het restaurant kun je alleen pinnen.

Wil je ’s avonds gebruik maken van een warme maaltijd dan kan je via de patiënten terminal een warme maaltijd bestellen. De gastvrouw brengt de maaltijd op het afgesproken tijdstip, je kunt in de brasserie een bon kopen om deze maaltijd te betalen.

De maaltijden van de patiënten gaan voor, als er veel maaltijden besteld worden kan het zijn dat de gastvrouw je verwijst naar een lounge op de verpleegafdelingen in de kliniek.

Is de situatie van de patiënt dermate instabiel dat wij het niet verantwoord vinden dat je als naaste de afdeling verlaat, dan bestaat de mogelijkheid tot het verstrekken van een maaltijd.

Algemene informatie

Aansprakelijkheid voor eigendommen

Je bent zelf verantwoordelijk voor de eigendommen die je meeneemt naar Bernhoven. Omdat een ziekenhuis voor iedereen toegankelijk is, zijn diefstal, vermissing of beschadiging van uw eigendommen niet altijd te voorkomen.

Wij raden je daarom af om veel geld, sieraden, dure kleding of andere kostbaarheden en waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis. Bernhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Schade

Wanneer je vindt dat je eigendommen zijn beschadigd of verdwenen door schuld of nalatigheid van Bernhoven, dan kun je het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen. Dit wil niet zeggen dat het ziekenhuis ook aansprakelijk is.

Schade meld je door het invullen van een ‘schadeformulier’. Vraag naar het formulier bij de verpleegkundige van de afdeling. Als je het formulier hebt ingevuld, geef het dan af bij Patiënt Service Bureau of de receptie in de hal. Onze juridisch medewerker neemt de melding in behandeling. ziekenhuis.

Parkeren

Je kunt in Uden betaald parkeren op het ziekenhuisterrein. Parkeren kost €1,25 per uur. Vanaf 4 uur kost parkeren €5,00. (Let op: als je met je auto het parkeerterrein verlaat, kun je het kaartje niet opnieuw gebruiken).

De betaalautomaten vind je bij de ingang van het ziekenhuis.

Kom je regelmatig naar Bernhoven dan kun je ook een parkeerabonnement kopen. Meer informatie hierover vind je op de website.

Camerabewaking

Iedere patiëntenkamer op de IC is een bewakingscamera, die we alleen gebruiken voor de patiëntveiligheid. We schakelen de camera in wanneer de situatie van de patiënt vraagt om extra observatie. Denk bijvoorbeeld een acuut optredende verwardheid (delier).

Tijdens de verzorging en/ of behandeling staat decamera niet aan. Overigens zijn beelden altijd rechtstreeks en kunnen niet worden opgeslagen.

Wil je niet dat een camera wordt gebruikt,  bespreek dit dan met de verpleegkundige.

Fixatie door middel van vrijheidsbeperkende maatregelen

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO, art. 450 en 453) staat beschreven dat als de patiënt/of zijn wettelijk vertegenwoordiger niet in staat is om toestemming te geven, er toch direct handelend opgetreden mag worden. Dit houdt in dat de verpleegkundigen en artsen in een noodsituatie alle handelingen mogen uitvoeren om de patiënt te beschermen die zijn/haar behandeling nadelig kunnen beïnvloeden. Op de ic-afdeling kan het dus voorkomen dat we genoodzaakt zijn patiënten te fixeren. Normaal gesproken zal hiervoor altijd toestemming vooraf worden gevraagd. In geval van acute situaties kan het dus echter voorkomen dat je hierover pas achteraf wordt ingelicht.

Bloemen en fruit

In verband met een verhoogd infectierisico kunnen we geen bloemen, planten en fruitschalen toestaan op de afdeling.

Gebruik radio en tv

Op de afdeling ic kun je als patiënt gratis gebruik maken van de radio en televisie

Nazorg patiënten

Patiëntendagboek

Je familielid/naaste is opgenomen op de IC en dat kan ingrijpend zijn voor hem/haar. Uit onderzoek naar patiëntervaringen is gebleken dat mensen deze periode later soms moeilijk kunnen begrijpen en verwerken. Als het ernaar uitziet dat een patiënt langere tijd op de IC moet blijven, bieden wij als IC-team een dagboek aan om ervaringen, gebeurtenissen, informatie en andere notities op te schrijven. Je kunt eventueel foto’s maken en deze toevoegen aan het dagboek. Door medewerkers van de afdeling worden geen foto’s gemaakt.

Omdat de patiënt slaap- en pijnmedicatie toegediend heeft gekregen, kan hij/zij zich later misschien weinig of niets herinneren van het verblijf op de IC. Zij kunnen een gedeelte van de tijd ‘kwijt’ zijn, dromen hebben en niet begrepen herinneringen en/of angstgevoelens hebben. Je maakt als familielid/naaste de opname op de IC bewust en van dichtbij mee. Je weet hoe ziek de patiënt is geweest en wat er allemaal met hem/haar gebeurd is.

Het dagboek kan de patiënt helpen om terug te kijken op de opname op de IC. Het kan helpen het verblijf op de IC en de gevolgen hiervan te verwerken. Je mag zelf uiteraard ook altijd vragen om een dagboek. Het dagboek is jouw eigendom.

Van IC naar verpleegafdeling

Als een patiënt van de Intensive Care wordt overgeplaatst naar de verpleegafdeling volgt soms nog een bezoek van de Intensive Care verpleegkundige. Deze komt kijken hoe het gaat, of er nog vragen zijn en zo nodig bieden we in samenspraak met de verpleegkundige op de verpleegafdeling ondersteuning.

De IC nazorg polikliniek

Uit onderzoek blijkt dat een Intensive Care opname zo ingrijpend kan zijn, dat het op langere termijn nog steeds klachten kan geven. Dit kan zowel psychisch als lichamelijk zijn. Dit geldt niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens naasten. Zij hebben veelal te maken met grote onzekerheden en angst.

Een bezoek aan de nazorgpoli kan helpen bij het verwerken van eventuele problemen die zijn voortgekomen uit de intensive care opname. Daarom bieden wij jou en je familie de gelegenheid om nog eens na te praten over het verblijf op de Intensive Care afdeling.

Patiënten die langer dan 2 dagen op de Intensive Care verbleven, krijgen ongeveer 3 maanden na ontslag uit het ziekenhuis een uitnodiging voor onze nazorgpoli. Als je niet tot deze doelgroep hoort, maar wel behoefte hebt aan een bezoek aan de nazorgpoli, geef dit dan aan. Op de nazorgpoli heb je samen met een van je naasten een gesprek met een Intensive Care-verpleegkundige en een intensivist. Ook kun je samen met een Intensive Care-verpleegkundige de Intensive Care afdeling bezoeken, zodat je kunt zien waar je gelegen hebt.

Vragen, opmerkingen, klachten

Wij streven ernaar dat de patiënt en zijn naasten tevreden zijn over de zorg en behandeling tijdens het verblijf op de IC.

Eventuele suggesties voor verbetering horen wij graag. Hiervoor kun je terecht bij de verpleegkundige, afdelingshoofd of uw behandelend arts. Wij doen ons best om het je in alle opzichten naar de zin te maken, ben je onverhoopt ontevreden over ons en je komt er niet uit met de mensen op de afdeling dan kent Bernhoven een klachtenregeling. Maar we streven er naar dat die regeling niet nodig is. In het kader van kwaliteitsbewaking worden er in ons ziekenhuis data van patiënten verzameld en doorgestuurd naar een landelijke database. Bij het doorsturen van deze data zijn persoonlijke gegevens niet meer traceerbaar.