Skip to Content

Kinderfysiotherapie

Je kunt een afspraak maken met een kinderfysiotherapeut wanneer de kinderarts, huisarts of een andere specialist je kind doorverwijst. Meestal kan dit gewoon in je woonplaats. Dat kan achter ook in het ziekenhuis als de specialist dit nodig vindt. In Bernhoven werken kinderfysiotherapeuten. Voor een afspraak bel je dan naar onze afdeling fysiotherapie: 0413 – 40 19 35.

Waarom de kinderfysiotherapeut?

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun zintuigen en motoriek. Ze maken voortdurend veranderingen door op basis van groei en ontwikkeling. Meestal gaat dit ongemerkt en op een natuurlijke manier. Bij sommige kinderen is er sprake van problemen die met de ontwikkeling te maken hebben.

De ontwikkeling kan zijn vertraagd, worden bedreigd of wijkt af van een normale ontwikkeling en groei. De oorzaak daarvan een aandoening zijn aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie kan ingeschakeld worden bij:

 • Pasgeborene met een ongewone start (bijvoorbeeld extreem vroeg geboren en/of groeiachterstand);
 • Pasgeborene met een schouderdystocie. (dat betekent dat de schouder tijdens de geboorte beklemd is geraakt) en/of beschadiging van de plexus brachialis (dat is het  knooppunt van zenuwvezels die vanuit de nek naar de arm lopen);
 • Voorkeurshouding en/of een afgeplat hoofdje;
 • Huilbaby’s;
 • Tonusregulatiestoornissen; dit zijn stoornissen in de spierspanning, waardoor het kind slap (lage spierspanning) of stijf (hoge spierspanning) kan aanvoelen;
 • Motorische- en zintuigelijke ontwikkelingsachterstanden;
 • Aandoeningen als gevolg van een bepaald syndroom (bijvoorbeeld syndroom van Down);
 • Ademhalings-, (chronische) vermoeidheids- en inspanningsgerelateerde klachten;
 • Suikerziekte (diabetes mellitus);
 • Bekkenfysiotherapie bij zindelijkheidsproblemen;
 • Orthopedische- en chirurgische problemen;
 • Bewegen na een operatie of na een trauma;
 • Medische onbegrepen klachten

Onderzoek

De kinderfysiotherapeut onderzoekt het kind om zo een beeld te krijgen van diens motorische ontwikkelingsniveau en zo te bepalen wat de hulpvraag is.

Met jullie als ouders bespreekt de kinderfysiotherapeut het behandelplan en kan de behandeling beginnen. De behandeling kan gebeuren bij de kinderfysiotherapeut in je omgeving of in het ziekenhuis wanneer de specialist dit nodig vindt..

Waarom een behandeling door de kinderfysiotherapeut?

De behandeling is erop gericht om de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke- en sociale omgeving. Functionele aspecten (waaronder leeftijdsgebonden motorische vaardigheden) spelen tijdens de behandeling een centrale rol.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan de ouders. De ouders kunnen op deze manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Hoe lang de behandeling duurt, hangt af van de aard, de omvang van de klacht en de hulpvraag.

Samenwerking

Bij veel kinderen is het belangrijk dat het onderzoeks- en behandelproces door de verschillende behandelaars goed op elkaar wordt afgestemd. De kinderfysiotherapeut maakt deel uit van een multidisciplinair team (kinderarts, kinderpsycholoog en logopediste).

Bernhoven kent een speciaal spreekuur voor vroeg geboren kinderen: spreekuur VROEG (Voor Ontwikkeling en Groei). Dit spreekuur wordt gedaan door de kinderartsen samen met onder andere de jeugdarts, kinderfysiotherapeut en logopedist. Meer hierover lees je in de folder Spreekuur Vroeg.

Wat kost kinderfysiotherapie?

Bij kinderen tot 18 jaar vergoedt de zorgverzekeraar standaard 18 behandelingen vergoed uit het basispakket. Afhankelijk van de polis die je hebt kunnen dat ook meer behandelingen zijn. Dit moet je zelf bij je zorgverzekeraar navragen.

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over kinderfysiotherapie dan bel je de afdeling fysiotherapie tijdens kantooruren: 0413 – 40 19 35. Bij vragen over het spreekuur VROEG bel je naar de polikliniek kindergeneeskunde: 0413 – 40 19 44.

Meer info

www.kinderfysiotherapie.nl