Skip to Content

Kleine teencorrectie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een operatie aan de teen wordt verricht. In deze folder leest u hoe deze operatie in Bernhoven wordt uitgevoerd.

Teencorrectie

De oorzaak van kromme tenen of een andere afwijkende stand van de tenen is meestal onbekend. De meeste mensen hebben hier nauwelijks last van. Wanneer er hardnekkige pijnklachten ontstaan, kan een teencorrectie een oplossing bieden. Bij een teencorrectie wordt het beschadigde teengewrichtje uit de teen gehaald. Hierdoor komt de teen weer recht te staan waardoor de drukplekken, die de pijn veroorzaken, verdwijnen.

Voorbereiding

De operatie vindt plaats op de operatiekamer.

Opname

Voor deze behandeling wordt u enkele uren opgenomen op het ambulant centrum / dagbehandeling, routenummer 140. Bureau opname planning informeert u over de datum waarop u wordt opgenomen. Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de specialist die voor de verdoving zorgt). U moet nuchter naar het ziekenhuis komen. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken en niet mag roken. Op het spreekuur PPO krijgt u te horen vanaf welk moment u niet meer mag eten, drinken en roken.

Belangrijk

  • Sieraden en geld kunt u het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal.
  • Na de operatie kunt u niet zelf naar huis rijden. Zorg er daarom voor dat iemand u komt ophalen na de operatie.

Medicijnen

Eventuele medicijnen kunt u op de gebruikelijke wijze innemen.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw te worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Verhinderd

Wanneer u bent verhinderd voor de operatie, belt u dan tijdig naar opname planning om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 17

Dag van de operatie

Verdoving

De operatie gebeurt meestal onder een verdoving door een ruggenprik. Hierdoor wordt het gehele been gevoelloos.

Gang van zaken

Wanneer de behandeling plaatsvindt op de operatiekamer, krijgt u op het Ambulant Centrum / Dagbehandeling operatiekleding aan. Dit is nodig in verband met de steriliteit op de operatiekamer. Vervolgens brengt een verpleegkundige u naar de operatiekamer.

Het verloop van de operatie

De operatie kan op verschillende manieren verricht worden. De specialist informeert u over welke ingreep toegepast wordt. In sommige gevallen plaatst de specialist een ijzeren pennetje in de teen. Deze wordt na 4 weken op de polikliniek verwijderd. De teen wordt na de operatie verbonden met een drukverband.

Duur

De operatie duurt ongeveer 10-20 minuten.

Na de operatie

Na de operatie hebben patiënten meestal weinig tot geen pijn. Wel blijft de teen enige tijd, soms zelfs tot een half jaar, dik.

Complicaties

Echte complicaties komen gelukkig zelden voor. De belangrijkste complicaties die kunnen optreden, zijn een bloeding en soms een wondinfectie. Het wondgebied kan wat zwellen en blauw worden. Dit verdwijnt meestal spontaan.

Naar huis

Wanneer

Als de verdoving is uitgewerkt en u zich goed voelt, mag u naar huis. Van de verpleegkundige krijgt u een afspraak mee voor poliklinische controle (voor ongeveer 2-4 weken na de operatie).

Werkhervatting

Wat de gevolgen van uw aandoening en / of behandeling voor uw werk zijn, kunt u met uw specialist overleggen. De specialist kan uw bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw specialist en uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die u begeleidt bij de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijker om tot goede afspraken met uw bedrijfsarts te komen.

Adviezen voor thuis

Voor een optimaal herstel is het belangrijk dat u zich houdt aan onderstaande adviezen:

  • Direct na de behandeling kunt u het beste zo min mogelijk lopen. Bij het zitten of liggen, legt u de eerste dagen uw voet hoger dan uw heup, waardoor de bloeddoorstroming in de voet wordt gestimuleerd. Dit voorkomt pijn en zwelling van de voet.
  • Als de verdoving is uitgewerkt, kan uw teen pijnlijk zijn. Voor de pijn kunt u eventueel pijnstillers innemen, bijvoorbeeld paracetamol.
  • Het drukverband mag u na 2 dagen verwijderen. Zolang de wond niet droog is, plakt u op de teen een pleister.
  • Als het drukverband is verwijderd, mag u weer douchen.
  • Om het lopen te vergemakkelijken krijgt u voor ontslag van de gipskamer een afneembare schoen waarop u volledig mag belasten.

Problemen thuis

Bij aanhoudende pijnklachten neemt u contact op met de polikliniek orthopedische chirurgie. Buiten kantooruren belt u naar de receptie van het ziekenhuis, telefoonnummer: 0413 - 40 40 40.

  • Polikliniek orthopedische chirurgie: 0413 - 40 19 71

Vragen

Wanneer u na het lezen van de folder nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundige van het ambulant centrum / dagbehandeling.