Skip to Content

Klieven peesschede

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een kleine operatie aan de hand / pols wordt verricht. In deze folder leest u hoe de operatie in Bernhoven wordt uitgevoerd.

De behandeling wordt bij u uitgevoerd door:

 • de chirurg
 • de orthopedisch chirurg

Klieven peesschede

U heeft last van uw hand of vingers. De pijn in uw hand neemt vooral toe na inspanning. De oorzaak van uw pijn ligt in de pezen. In uw hand zitten buig- en strekpezen. Deze pezen zorgen ervoor dat u uw hand en vingers kunt bewegen. Om elke pees zit een soort beschermend kokertje, de peesschede. Als de pees beklemd raakt in dit kokertje, bijvoorbeeld omdat er een verdikking in de buigpees is ontstaan, kan de pees niet meer goed functioneren. De peesschede die de pijnklachten veroorzaakt, bevindt zich in de handpalm net voor het begin van de vinger óf ter hoogte van het polsgewricht aan de kant van de duim. Door een sneetje in de peesschede te maken, het zogenaamde klieven, krijgt de pees weer voldoende ruimte om te functioneren. U kunt uw hand en vingers dan weer zonder pijn bewegen.

Voorbereiding

De operatie kan plaatsvinden op de operatiekamer of op een poliklinische behandelkamer.

De behandeling vindt plaats op de operatiekamer

Voor deze behandeling wordt u enkele uren opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. De afdeling opname planning informeert u over de datum waarop u wordt opgenomen. Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de specialist die voor de verdoving zorgt). U moet nuchter naar het ziekenhuis komen. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken en niet mag roken. Op het spreekuur PPO krijgt u te horen vanaf welk moment u niet meer mag eten, drinken en roken.

De behandeling vindt plaats op een poliklinische behandelkamer

De polikliniekassistente informeert u over de datum en het tijdstip waarop de behandeling plaatsvindt. Tevens wordt u geïnformeerd over de afdeling waar u zich moet melden. U hoeft niet naar het spreekuur PPO omdat de chirurg / orthopeed zelf voor de verdoving zorgt. U hoeft ook niet nuchter te zijn. Dit betekent dat u gewoon mag eten, drinken voordat u naar het ziekenhuis komt.

Medicijnen

Eventuele medicijnen kunt u op de gebruikelijke wijze innemen.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw te worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Belangrijk

 • Verwijder voor de operatie make-up en nagellak. Ook mag u tijdens de operatie geen sierraden dragen. Ringen die u zelf niet af krijgt, kunt u laten verwijderen bij een juwelier.
 • Sierraden en geld kunt u het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal.
 • Houdt u er rekening mee dat u uw hand na de operatie niet direct weer kunt gebruiken. Zorg er daarom voor dat iemand u komt ophalen na de operatie.

Verhinderd

Wanneer u bent verhinderd voor de operatie, neemt u dan tijdig contact op met Opname Planning om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 17

De operatie

Verdoving

De operatie gebeurt meestal onder een plaatselijke verdoving. Afhankelijk van de keuze van verdoving wordt alleen uw hand óf uw gehele arm gevoelloos.

Het verloop van de operatie

Tijdens de operatie krijgt u een band om uw bovenarm die wordt opgepompt. Hierdoor loopt er geen bloed naar de hand en pols en houdt de arts goed zicht op het operatiegebied. De druk van de band kan onprettig aanvoelen, maar is niet pijnlijk. De hand wordt gedesinfecteerd met alcohol. Afhankelijk van de plaats van de beklemde peesschede, maakt de arts een kleine snee in uw handpalm óf in uw pols en klieft de peesschede. Vervolgens wordt de huid gesloten met hechtingen. De verpleegkundige legt een drukverband en een mitella aan. Tenslotte wordt de band verwijderd.

Duur

De operatie duurt ongeveer 15 minuten.

Complicaties

Echte complicaties komen gelukkig zelden voor. De belangrijkste complicaties die kunnen optreden, zijn een bloeding en soms een wondinfectie.

Naar huis

Wanneer

Als de verdoving is uitgewerkt en u zich goed voelt, mag u naar huis. Van de verpleegkundige krijgt u een afspraak mee voor poliklinische controle (voor ongeveer 2 weken na de operatie). Eventuele hechtingen worden tijdens deze controle verwijderd.

Werkhervatting

Vraagt u zich af of uw aandoening of behandeling gevolgen heeft voor het uitoefenen van uw werk? Overleg dan met uw specialist. De specialist kan informatie over de ingreep uitwisselen met uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts begeleidt de terugkeer naar uw werk. Afspraken over uw werk verlopen vaak soepeler als u de bedrijfsarts al vóór de ingreep informeert of zo spoedig mogelijk na de ingreep op de hoogte brengt van uw aandoening of behandeling.

Adviezen voor thuis

Voor een optimaal herstel is het belangrijk dat u zich houdt aan onderstaande adviezen:

 • De wond heeft rust nodig om te genezen. Vermijd daarom bewegingen en kleding die druk op de wond geven. Het is wel goed om de vingers na de operatie te blijven bewegen.
 • Als de verdoving is uitgewerkt, kan het operatiegebied pijnlijk zijn. U mag dan een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol.
 • Draag bij voorkeur de eerste dag een draagdoek (mitella) zodat de hand hierin kan rusten.
 • Het drukverband mag u na 2 dagen verwijderen. Zolang de wond niet droog is, plakt u er een pleister op.
 • De dag na de operatie begint u met de volgende oefening: haal uw arm uit de mitella en buig en strek uw vingers en pols. In overleg met uw arts, doet u deze oefening 3 tot 7 dagen lang, overdag ieder uur.
 • U mag douchen. Na het douchen / wassen is het belangrijk de wond goed droog te deppen.

Wat te doen bij problemen thuis?

Heeft u na uw thuiskomst uit het ziekenhuis klachten van welke aard dan ook en u vertrouwt het niet? U kunt hierbij onder meer denken aan:

 • wanneer uw hand/pols de eerste dagen na de operatie rood wordt
 • u veel pijn heeft

Neem dan contact op met:

Polikliniek chirurgie - 0413 - 40 19 59, route 041 (tijdens kantooruren)
Polikliniek orthopedie - 0413 - 40 19 71, route 041 (tijdens kantooruren)

Buiten kantooruren belt u de receptie van het ziekenhuis: 0413 - 40 40 40

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u naar de spoedeisende hulp van Bernhoven komt? Volg bij het ziekenhuis de borden 'Spoedpost'.

Vragen

Wanneer u na het lezen van de folder nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan uw behandelend arts of eventueel aan de verpleegkundige van de afdeling dagbehandeling.

Wachtlijstbemiddeling

Als uw klachten erger worden terwijl u al op de wachtlijst staat, bel dan met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw behandelend arts kan dan overleggen en besluiten of u al dan niet eerder moet worden geopereerd.