Skip to Content

Klieven peesschede

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een kleine operatie aan de hand / pols wordt verricht. In deze folder leest u hoe de operatie in Bernhoven wordt uitgevoerd.

De behandeling wordt bij u uitgevoerd door:

 • de chirurg
 • de orthopedisch chirurg

Klieven peesschede

U heeft last van uw hand of vingers. De pijn in uw hand neemt vooral toe na inspanning. De oorzaak van uw pijn ligt in de pezen. In uw hand zitten buig- en strekpezen. Deze pezen zorgen ervoor dat u uw hand en vingers kunt bewegen. Om elke pees zit een soort beschermend kokertje, de peesschede. Als de pees beklemd raakt in dit kokertje, bijvoorbeeld omdat er een verdikking in de buigpees is ontstaan, kan de pees niet meer goed functioneren. De peesschede die de pijnklachten veroorzaakt, bevindt zich in de handpalm net voor het begin van de vinger óf ter hoogte van het polsgewricht aan de kant van de duim. Door een sneetje in de peesschede te maken, het zogenaamde klieven, krijgt de pees weer voldoende ruimte om te functioneren. U kunt uw hand en vingers dan weer zonder pijn bewegen.

Voorbereiding

De operatie kan plaatsvinden op de operatiekamer of op een poliklinische behandelkamer.

De behandeling vindt plaats op de operatiekamer

Voor deze behandeling wordt u enkele uren opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. De afdeling opname planning informeert u over de datum waarop u wordt opgenomen. Ook wordt met u een afspraak gemaakt voor het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Op dit spreekuur heeft u een gesprek met een doktersassistente, een verpleegkundige en met de anesthesioloog (= de specialist die voor de verdoving zorgt). U moet nuchter naar het ziekenhuis komen. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niets meer mag eten en drinken en niet mag roken. Op het spreekuur PPO krijgt u te horen vanaf welk moment u niet meer mag eten, drinken en roken.

De behandeling vindt plaats op een poliklinische behandelkamer

De polikliniekassistente informeert u over de datum en het tijdstip waarop de behandeling plaatsvindt. Tevens wordt u geïnformeerd over de afdeling waar u zich moet melden. U hoeft niet naar het spreekuur PPO omdat de chirurg / orthopeed zelf voor de verdoving zorgt. U hoeft ook niet nuchter te zijn. Dit betekent dat u gewoon mag eten, drinken voordat u naar het ziekenhuis komt.

Medicijnen

Eventuele medicijnen kunt u op de gebruikelijke wijze innemen.

Overzicht medicijnen

Neem bij een opname of polibezoek altijd een overzicht mee van de medicijnen die u op dit moment gebruikt. Dit kunt u bij de apotheek halen. Als de arts medicatie wil voorschrijven, dan leest de arts in het overzicht welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed met elkaar samengaan

Het overzicht van medicijnen die u op dit moment gebruikt wordt bij de apotheek een actueel medicatieoverzicht genoemd. Hier wordt ook de afkorting AMO voor gebruikt. Lees op deze pagina de veel gestelde vragen over het AMO.

Belangrijk

 • Verwijder voor de operatie make-up en nagellak. Ook mag u tijdens de operatie geen sierraden dragen. Ringen die u zelf niet af krijgt, kunt u laten verwijderen bij een juwelier.
 • Sierraden en geld kunt u het beste thuis laten in verband met verlies en/of diefstal.
 • Houdt u er rekening mee dat u uw hand na de operatie niet direct weer kunt gebruiken. Zorg er daarom voor dat iemand u komt ophalen na de operatie.

Verhinderd

Wanneer u bent verhinderd voor de operatie, neemt u dan tijdig contact op met Opname Planning om dit door te geven. Er wordt dan een nieuwe afspraak voor u gemaakt.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 17

De operatie

Verdoving

De operatie gebeurt meestal onder een plaatselijke verdoving. Afhankelijk van de keuze van verdoving wordt alleen uw hand óf uw gehele arm gevoelloos.

Het verloop van de operatie

Tijdens de operatie krijgt u een band om uw bovenarm die wordt opgepompt. Hierdoor loopt er geen bloed naar de hand en pols en houdt de arts goed zicht op het operatiegebied. De druk van de band kan onprettig aanvoelen, maar is niet pijnlijk. De hand wordt gedesinfecteerd met alcohol. Afhankelijk van de plaats van de beklemde peesschede, maakt de arts een kleine snee in uw handpalm óf in uw pols en klieft de peesschede. Vervolgens wordt de huid gesloten met hechtingen. De verpleegkundige legt een drukverband en een mitella aan. Tenslotte wordt de band verwijderd.

Duur

De operatie duurt ongeveer 15 minuten.

Complicaties

Echte complicaties komen gelukkig zelden voor. De belangrijkste complicaties die kunnen optreden, zijn een bloeding en soms een wondinfectie.

Naar huis

Wanneer

Als u zich goed voelt, mag u naar huis. Van de verpleegkundige krijgt u een afspraak mee voor poliklinische controle (voor ongeveer 2 weken na de operatie). Eventuele hechtingen worden tijdens deze controle verwijderd.

Werkhervatting

Vraagt u zich af of uw aandoening of behandeling gevolgen heeft voor het uitoefenen van uw werk? Overleg dan met uw specialist. De specialist kan informatie over de ingreep uitwisselen met uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts begeleidt de terugkeer naar uw werk. Afspraken over uw werk verlopen vaak soepeler als u de bedrijfsarts al vóór de ingreep informeert of zo spoedig mogelijk na de ingreep op de hoogte brengt van uw aandoening of behandeling.

Adviezen voor thuis

Voor een optimaal herstel is het belangrijk dat u zich houdt aan onderstaande adviezen:

 • De wond heeft rust nodig om te genezen. Vermijd daarom bewegingen en kleding die druk op de wond geven. Het is wel goed om de vingers na de operatie te blijven bewegen.
 • Als de verdoving is uitgewerkt, kan het operatiegebied pijnlijk zijn. U mag dan een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol.
 • Draag bij voorkeur de eerste dag een draagdoek (mitella) zodat de hand hierin kan rusten.
 • Het drukverband mag u na 2 dagen verwijderen. Zolang de wond niet droog is, plakt u er een pleister op.
 • De dag na de operatie begint u met de volgende oefening: haal uw arm uit de mitella en buig en strek uw vingers en pols. In overleg met uw arts, doet u deze oefening 3 tot 7 dagen lang, overdag ieder uur.
 • U mag douchen. Na het douchen / wassen is het belangrijk de wond goed droog te deppen.

Wat te doen bij problemen thuis?

Heeft u na uw thuiskomst uit het ziekenhuis klachten van welke aard dan ook en u vertrouwt het niet? U kunt hierbij onder meer denken aan:

 • wanneer uw hand/pols de eerste dagen na de operatie rood wordt
 • u veel pijn heeft

Neem dan contact op met:

Polikliniek chirurgie - 0413 - 40 19 59 (tijdens kantooruren)
Polikliniek orthopedie - 0413 - 40 19 71 (tijdens kantooruren)

Buiten kantooruren belt u de receptie van het ziekenhuis: 0413 - 40 40 40

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u naar de spoedeisende hulp van Bernhoven komt? Volg bij het ziekenhuis de borden 'Spoedpost'.

Vragen

Wanneer u na het lezen van de folder nog vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan uw behandelend arts of eventueel aan de verpleegkundige van de afdeling dagbehandeling.

Wachtlijstbemiddeling

Als uw klachten erger worden terwijl u al op de wachtlijst staat, bel dan met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw behandelend arts kan dan overleggen en besluiten of u al dan niet eerder moet worden geopereerd.