Skip to Content

Liesbreukbehandeling

Samen met uw huisarts is vastgesteld dat u een liesbreuk heeft. In Bernhoven heeft u een afspraak gemaakt op de poli om te kijken of u een operatie nodig heeft voor uw liesbreuk.

Algemeen

Als u een flyer heeft gekregen om gebruik te maken van de keuzehulp van PATIENT+, adviseren wij deze keuzehulp helemaal door te lezen en volledig in te vullen. Ga daarvoor naar www.keuzehulp.info/login en toets uw pincode in, die vindt u aan de voorkant van de flyer.
Als u vragen heeft over de keuzehulp kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie van Bernhoven. Als u samen met uw arts beslist dat u een operatie nodig heeft leest u in deze folder hoe deze behandeling verloopt.

Wat is een liesbreuk?

Een breuk is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. Bij een liesbreuk bevindt de uitstulping zich in de liesstreek. De breuk is herkenbaar als een zwelling in de lies. De opening of verzwakking in de buikwand kan ontstaan door aangeboren factoren of door uitrekking van de buikwand. Uitrekking kan spontaan ontstaan door bijvoorbeeld: zwaar tillen, toename in lichaamsgewicht, persen bij bemoeilijkte stoelgang, veel hoesten, enzovoorts. Bij verhoging van de druk in de buik (zoals bij staan, bij persen of hoesten) kan er meer buikinhoud in de uitstulping komen. De breuk wordt dan groter.

Wat gebeurd er als u een operatie nodig heeft?

De klachten van een liesbreuk variëren van een licht ongemak tot een zeurend of branderig gevoel en / of echte pijn in dat gebied. Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden. Dit kan toename van de klachten betekenen. Samen met uw arts beslist u of u een operatie nodig heeft. In uitzonderlijke gevallen kan de buikinhoud beklemd raken in de breuk. Dit gaat gepaard met veel pijn. Dan is een spoedoperatie nodig.

Het stellen van de diagnose

Om een liesbreuk vast te stellen zijn in het algemeen geen ingewikkelde onderzoeken nodig. De arts kan bij u terwijl u staat, de breuk meestal gemakkelijk vaststellen. Wanneer een breuk is geconstateerd, bespreekt de chirurg met u hoe de breuk behandeld kan worden. Dit kan een operatie zijn, maar soms is het ook verstandig om af te wachten.

De operatiedag

De operatie wordt algemeen uitgevoerd in dagbehandeling , dat betekent dat u dezelfde dag nog naar huis gaat. Als u nog veel klachten heeft kan dit verlengd worden tot een korte opname.

Voorbereiding op de operatie

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor het Preoperatief Poliklinisch Onderzoek (PPO). De anesthesioloog, de specialist die voor de verdoving zorgt, onderzoekt u en bespreekt met u welke verdoving u krijgt. De operatie kan onder plaatselijke verdoving plaatsvinden, dat is de zgn. ruggenprik; of onder algehele verdoving. De folder 'Algemene informatie rondom anesthesie’ informeert u hier uitgebreid over. De anesthesioloog die u op het spreekuur PPO ontmoet, is niet altijd de arts die u tijdens de operatie verdooft.

Overzicht medicijnen

Neem bij een opname of polibezoek altijd een overzicht mee van de medicijnen die u op dit moment gebruikt. Dit kunt u bij de apotheek halen. Als de arts medicatie wil voorschrijven, dan leest de arts in het overzicht welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed met elkaar samengaan.

Het overzicht van medicijnen die u op dit moment gebruikt wordt bij de apotheek een actueel medicatieoverzicht genoemd. Hier wordt ook de afkorting AMO voor gebruikt. Lees op deze pagina de veel gestelde vragen over het AMO.

Opname

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis wordt u opgenomen op het ambulant centrum op de afdeling dagbehandeling of short stay B2- west 1. Op die afdeling krijgt u van de verpleegkundige informatie over de opname en het ontslag.

Nuchter

Op het PPO spreekuur wordt u geïnformeerd over wat te doen met eten en drinken tijdens de dag van de operatie.

Niet vergeten!

 • geldig identiteitsbewijs
 • de medicijnen die u gebruikt.
 • regel iemand die u ophaalt na de operatie. Door de verdoving mag u niet zelf aan het verkeer deelnemen.

De operatie

Tijdens de operatie maakt de chirurg een snee ter plaatse van de breuk. De buikinhoud die klem zit in de breuk wordt teruggeduwd in de buikholte. Vervolgens wordt de opening in de buikwand of de zwakke plek in de buikwand verstevigd. Dit gebeurt met behulp van een kunststof "matje" dat vastgehecht wordt aan de weefsels van de buikwand. Dit kunststofmateriaal is veilig en wordt goed door het lichaam geaccepteerd. De huid en de onderhuidse lagen worden na de ingreep met oplosbare hechtingen gesloten. Na de operatie wordt u op de uitslaapkamer wakker, erna wordt u weer teruggebracht naar de verpleegafdeling. U mag na enkele uren naar huis mits u zich goed voelt en de verpleegkundige dit verantwoord vindt. Meestal heeft u na de operatie (eerste 24 uur) nog enige tijd pijn in het operatiegebied en vaak ook wat verhoging. U kunt voor de pijn gerust pijnstillers innemen. U krijgt de instructies van de verpleegkundige op de afdeling.

Controle

Als alles naar wens verloopt, hoeft u niet meer terug te komen voor controle. Meestal krijgt u een belafspraak.

Complicaties

Zoals bij elke operatie bestaat er een geringe kans op trombose, longontsteking, bloeding of infectie (dik en rood worden van het wondgebied). Een bloeding kunt u na enkele dagen herkennen als een blauwe verkleuring rondom het wondgebied, soms tot de penis en balzak bij mannen en grote schaamlippen bij vrouwen. Dit is niet verontrustend. Heel zelden (in minder dan 1 procent van de operaties) komt het voor dat in de loop van de tijd een nieuwe breuk ontstaat. Omdat in het operatiegebied enkele zenuwen lopen en bij de man ook nog de zaadstreng, is een beschadiging of irritatie van deze structuren door littekenweefsel denkbaar. Deze complicatie treedt zelden op. De consequenties hiervan zijn gevoelloosheid of juist een blijvende pijnklacht rond het wondgebied. Als gevolg van schade aan de zaadstreng, of aan een bloedvat naar de zaadbal kan de zaadbal kleiner en gevoelloos worden (zeer zeldzaam).

Naar huis

Werkhervatting

Wat de gevolgen van uw aandoening en/of de behandeling voor uw werk zijn, kunt u met uw specialist overleggen. De specialist kan uw bedrijfsarts informeren over de ingreep. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw specialist en uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts is degene die u begeleidt bij de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Het is goed om de bedrijfsarts al vóór de operatie, of in ieder geval zo snel mogelijk daarna te informeren. Dat maakt het gemakkelijker om tot goede afspraken met uw bedrijfsarts te komen.

Adviezen voor thuis

 • Soms is het nuttig om de eerste dagen na de operatie het wondgebied te ondersteunen met uw hand bij drukverhoging zoals hoesten, niezen en persen.
 • In principe mag u alles doen op geleide van pijn.Als de pijn toeneemt kunt u beter de betreffende activiteit stoppen.
 • Als u twijfels heeft bij uw herstel na de operatie, mag u altijd een afspraak maken op de polikliniek Chirurgie.
 • U mag niet zwemmen of in bad. Douchen mag wel (na 24 uur).
 • Luister naar uw lichaam. Til geen zware dingen (>10 kg). Na 4 tot 6 weken mag dit weer en kunt u alle werkzaamheden hervatten.

Wat te doen bij problemen thuis?

Heeft u na uw thuiskomst uit het ziekenhuis klachten van welke aard dan ook? U kunt hierbij onder meer denken aan:

 • De wond wordt roder en meer opgezet
 • Koorts
 • Als de pijn zes weken na de operatie nog niet weg is. Maak bij voorkeur een afspraak met de chirurg die u ook geopereerd heeft.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over de operatie, stel deze gerust op de dag van de behandeling. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek chirurgie.

 • Polikliniek chirurgie: 0413 - 40 19 59, route 050 (tijdens kantooruren)
 • Heeft u buiten kantoortijden vragen of problemen, neem dan contact op met het centrale telefoonnummer van Bernhoven: 0413 - 40 40 40. Op grond van uw vragen wordt beoordeeld welke actie verder nodig is.

Mocht het onverhoopt nodig zijn dat u naar de spoedeisende hulp van Bernhoven komt? Volg bij het ziekenhuis dan de borden 'Spoedpost'.

Wachtlijstbemiddeling

Als uw klachten erger worden terwijl u al op de wachtlijst staat, bel dan met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw behandelend arts kan dan overleggen en besluiten of u al dan niet eerder moet worden geopereerd.