Skip to Content

Liesbreukoperatie bij kinderen

Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis voor een liesbreukoperatie. In deze folder leest u meer over een liesbreuk, de operatie en de nazorg.

Algemene informatie over de opname leest u in de folder Kinderdagbehandeling, één dagje naar het ziekenhuis voor een operatie.

Wat is een liesbreuk?

Een liesbreuk is een uitstulping van het buikvlies in de lies. In het geval van een liesbreuk bij kinderen is de uitstulping ontstaan door aangeboren factoren. Deze uitstulping is zichtbaar door een zwelling in de lies, die wel of niet weg te drukken is. Een liesbreuk komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Hoe ontstaat een liesbreuk?

Een liesbreuk bij een kind ontstaat doordat tijdens het leven in de baarmoeder de verbinding tussen de buikholte en het scrotum (balzak) zich niet sluit. Zeldzaam kan er bij meisjes ook een verbinding blijven bestaan naar de grote schaamlippen.

Wat zijn de gevolgen van een liesbreuk?

Over het algemeen hebben kinderen weinig last van een liesbreuk. Soms kunnen er pijnklachten optreden en kan uw kind er misselijk van zijn en zelfs braken. Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies een gedeelte van de buikinhoud (darmlis) bevat. Bij verhoging van de druk in de buik (zoals bij staan, persen of hoesten) kan er meer buikinhoud in de uitstulping komen. De breuk wordt dan groter, wat meer (pijn)klachten kan geven.

Waarom een operatie?

Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden wat nog meer klachten kan geven. In uitzonderlijke gevallen kan de buikinhoud beklemd raken in de breuk. Dat gaat gepaard met veel pijn, dan is een spoedoperatie nodig. Om dit te voorkomen kan de arts door middel van een geplande operatie de uitstulping terugplaatsen zodat de liesbreuk kan herstellen.

Wat gebeurt er bij de operatie?

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Via een kleine snee in de lies wordt de uitstulping van het buikvlies (= breukzak) opgezocht. De breukzak wordt dan verwijderd en het gaatje in het buikvlies wordt dicht gehecht. De huid wordt daarna gesloten met hechtingen (vaak oplosbare) of wondlijm en pleisters (zogeheten zwaluwstaart pleistertjes). Een liesbreukoperatie bij een kind duurt meestal een half uur.

Na de operatie

Algemeen

Na de operatie kan uw kind wat last hebben van hoofdpijn en/of misselijkheid. Deze klachten kunnen optreden door de slaapmedicatie die is toegediend, de klachten verdwijnen vrij snel (binnen enkele uren tot soms enkele dagen). Ook kan uw kind last hebben van wat keelpijn, dit is van de tube die tijdens de operatie is ingebracht in de keel van uw kind.

Specifiek

Het is normaal dat het wondgebied de eerste weken na de operatie nog wat vaster aanvoelt dan voor de operatie, omdat ook de onderhuidse lagen gehecht zijn met hechtingen.

Wat zijn de risico’s?

Complicaties komen bij deze ingreep bijna nooit voor. Wel is er, zoals bij elke operatieve ingreep, een kleine kans op een bloeding of infectie (dik en rood worden van het wondgebied). Een bloeding kunt u na enkele dagen herkennen in de vorm van een blauwe verkleuring in het wondgebied die kan uitzakken naar beneden. Bij jongens soms tot in de balzak. Dit is niet verontrustend. Heel zelden (<1%) komt het voor dat in de loop van de tijd een nieuwe breuk ontstaat of blijkt dat er aan de andere kant ook een aangeboren liesbreuk bestaat. Meestal is dan een nieuwe operatie nodig.

Hoe verloopt de opname?

Uw kind wordt voor deze ingreep enkele uren opgenomen. De Opname/Planning informeert u, ongeveer een week van te voren, over de dag en het tijdstip dat uw kind in Bernhoven wordt verwacht voor de ingreep. De wachttijd kan sterk variëren.

Op de dag van de operatie mag u bij uw kind blijven, ook bij de inleiding van de operatie (niet bij de operatie zelf). Na de operatie worden geen complicaties verwacht zodat uw kind thuis kan herstellen.

  • Zorg dat u de pijnstilling (paracetamol) in huis heeft voordat de operatie plaats vindt.

Naar huis

Als alles goed verloopt, kan uw kind enkele uren na de operatie naar huis. Voor het ontslag komt de chirurg niet meer bij uw kind langs. Voordat u met uw kind naar huis gaat, geeft de verpleegkundige uitleg wat u thuis kunt doen om uw kind te helpen zo spoedig mogelijk te herstellen.
In verband met eventuele misselijkheid en kans op spugen, is het voor uw kind prettiger met eigen vervoer of de taxi naar huis te gaan en niet met het openbaar vervoer. Het is handig om een spuugbakje in de auto te hebben.

Adviezen en instructies voor thuis

Laat uw kind de dag van de operatie thuis bedrust houden en de eerste dagen rustig aan doen.

Eten en drinken

Bij thuiskomst mag uw kind normaal eten en drinken, al zal uw kind op de dag van de operatie nog weinig eetlust hebben. Is uw kind nog misselijk? Breidt dan langzaam uit naar normaal eten.

Temperatuur

Het is mogelijk dat uw kind de eerste dagen na de ingreep wat verhoging of koorts heeft. Dit is een normaal verschijnsel.

Pijnstilling

Geef uw kind de eerste 24 uur na de operatie standaard iedere 8 uur paracetamol. De hoeveelheid paracetamol die uw kind per keer mag, hangt af van het gewicht van uw kind. De verpleegkundige informeert u hierover.

Plassen

Als uw kind na de operatie in het ziekenhuis nog niet geplast heeft, moet u thuis in de gaten houden dat uw kind wel binnen 8 uur na de operatie geplast heeft. Lukt het uw kind thuis niet te plassen (binnen 8 uur na de operatie), neem dan contact op met de spoedeisende hulp van Bernhoven.

Douchen en (wond)verzorging

  • Uw kind mag kortdurend (3 tot 5 minuten) onder de douche. Na twee weken mag uw kind weer in bad.
  • De afdekpleister mag de dag na de operatie verwijderd worden.
  • Soms zitten er papieren hechtpleisters op de wond, laat deze zo lang mogelijk (10 dagen) zitten. Deze pleisters mogen nat worden.
  • Er wordt in principe gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen. De hechtingen hoeven dus niet meer verwijderd te worden (deze lossen vanzelf op).

Wanneer weer naar school?

Meestal kan uw kind na enkele dagen weer naar school als hij/zij zich goed voelt en pijnvrij is. Kinderen geven over het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet kunnen.

Naar buiten, sporten, fietsen en zwemmen

Uw kind mag de eerste twee à drie weken na de operatie niet sporten, zwemmen, fietsen of wilde spelletjes doen.

Overige aandachtspunten / leefregels

Uw kind kan het wondgebied ondersteunen met de hand. Met name bij hoesten of persen.

Controle afspraak

Een afspraak voor de nacontrole ontvangt u van de verpleegkundige.

Wat te doen bij problemen?

  • Bel bij acute problemen (extreme zwelling, een nabloeding of niet geplast hebben binnen 8 uur na de operatie) de spoedeisende hulp van Bernhoven (0413 - 40 10 00).
  • Bel bij problemen (aanhoudend braken, veel pijn en onvoldoende baat bij pijnstillers) die ontstaan binnen 24 uur na de operatie binnen kantooruren de polikliniek chirurgie (0413 - 40 19 59) en buiten kantooruren de receptie van `Bernhoven 0413 - 40 40 40.
  • Bel bij problemen (veel pijn en onvoldoende baat bij pijnstillers, na drie dagen nog koorts) die ontstaan na 24 uur na de operatie de polikliniek chirurgie of uw huisarts.

Moet u onverhoopt naar de SEH van Bernhoven? Volg bij het ziekenhuis de borden ‘Spoedpost Bernhoven’.

Wachtlijstbemiddeling

Als uw klachten erger worden terwijl u al op de wachtlijst staat, bel dan met de polikliniek waar u onder behandeling bent. Uw behandelend arts kan dan overleggen en besluiten of u al dan niet eerder moet worden geopereerd.