Skip to Content

Mamma-punctie (borstpunctie)

Uw behandelend arts heeft voor u een punctie van de borst onder echogeleide aangevraagd. Bij dit onderzoek wordt een stukje borstweefsel en/of beetje vloeistof weggenomen en in het laboratorium nader bekeken op mogelijke afwijkingen. Onder echogeleide betekent dat met behulp van een echografie de juiste plaats van de borst wordt bepaald waar het stukje weefsel of vloeistof weggehaald wordt.

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door radioloog en radiologisch laborant.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

Wat is echografie?

Echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Het is een manier om inwendige weefsels en organen zichtbaar te maken. Bij een echografie worden niet hoorbare geluidsgolven opgewerkt met een transducer. De transducer is een apparaatje dat de geluidsgolven zendt en ontvangt. Door dit apparaatje tegen uw huid aan te houden worden geluidsgolven in uw lichaam gezonden. De organen in uw lichaam weerkaatsen de geluidsgolven. Deze echo's zorgen ervoor dat de weefsels en organen op het scherm zichtbaar worden.

Zijn er risico's en/of bijwerkingen?

De echo is een onderzoek zonder nadelige effecten of bijwerkingen.

Hoe bereidt u zich voor?

Medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u moet stoppen met bloedverdunnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.

Hoe verloopt het onderzoek?

Waar meldt u zich?

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040.

Het onderzoek

  • De laborant komt u uit de wachtruimte halen en vertelt u wat er gaat gebeuren.
  • In een kamertje naast de onderzoekkamer moet u zich uitkleden, uw bovenlichaam moet ontbloot zijn.
  • Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. Eerst wordt er een beetje gel op uw borst aangebracht. Deze gel is om de geluidsgolven over te brengen zodat de verschillende weefselstructuren zichtbaar worden. De radioloog tast met de transducer de borst af en zoekt de juiste plaats waar het weefsel weggenomen moet worden.
  • Daarna neemt de radioloog met een dunne naald een stukje weefsel of beetje vloeistof weg uit de borst. Alleen het prikken doet even pijn. Bij dit onderzoek wordt de huid niet verdoofd, dit omdat we met een hele dunne naald werken. De verdovingsprik zou in dit geval net zoveel pijn doen als de prik voor de punctie.
  • Het weefsel en/of de vloeistof wordt nader onderzocht in een medisch laboratorium.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer tien tot twintig minuten.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u kunt gaan. U kunt uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.

Uitslag

De uitslag van het onderzochte weefsel en/of vloeistof wordt naar uw behandelend arts gestuurd. Hij/zij bespreekt de uitslag met u.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62