Skip to Content

Meting van de darmpassage (markeronderzoek)

U krijgt binnenkort een markeronderzoek. Deze folder informeert u over de gang van zaken rond dit onderzoek.

Wat is een markeronderzoek?

Een markeronderzoek is een onderzoek waarbij er naar de snelheid van de werking van de dikke darm wordt gekeken.

U krijgt van uw behandelend arts een recept mee voor een capsule die u vóór het onderzoek moet slikken. In deze capsule zitten twintig kleine kunststof ringetjes (markers). De capsule lost op en de ringetjes vermengen zich met het voedsel en later met de ontlasting. Doordat de ringetjes klein zijn ziet u er niets van terug in de ontlasting. Vijf dagen nadat u deze markers heeft geslikt, maken wij op de afdeling radiologie een röntgenfoto van uw buik (buikoverzicht). De ringetjes zijn bij een vertraagde passage dan op deze foto te zien.

Hoe bereidt u zich voor?

Als u laxeermiddelen of klysma’s gebruikt, dan mag u deze gedurende het onderzoek niet gebruiken. Gebruikt u medicatie die de peristaltiek van het maag-darmkanaal kan bevorderen, zoals metoclopramide, domperidon, erytromycine of prucolapride dan moet u deze drie dagen voor inname van de capsule al stoppen.

Overzicht medicijnen

Neem een overzicht mee van de medicijnen die u op dit moment gebruikt. Dit kunt u bij de apotheek halen. Als de arts medicatie wil voorschrijven, dan leest de arts in het overzicht welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed met elkaar samengaan.

Het overzicht van medicijnen die u op dit moment gebruikt wordt bij de apotheek een actueel medicatieoverzicht genoemd. Hier wordt ook de afkorting AMO voor gebruikt. Lees op deze pagina de veelgestelde vragen over het AMO.

Wat moet u doen als u niet op de afspraak kunt komen?

Als u onverhoopt niet op de afspraak kunt komen, bel ons dan op tijd op. Wij maken dan een nieuwe afspraak.

Hoe verloopt het onderzoek?

  1. Op de afgesproken dag (dag 1) neemt u thuis de Colon Transit radiopaque (2 capsules) in met water.
  2. Op dag 5 komt u naar het ziekenhuis voor een röntgenfoto.

 

De capsule met ringetjes neemt u in op ……...-………-………….. om …………..uur.

U wordt op ……….-…….…-......……... om ………….uur verwacht op de afdeling radiologie in Uden, route 040 / Oss voor de röntgenfoto.

Belangrijk

  • In verband met röntgenstraling is het belangrijk om te weten of u zwanger bent.
  • Mocht u zwanger zijn of denkt u dit te zijn, neemt u dan contact op met uw behandelend specialist. Geeft u borstvoeding, dan is dat geen probleem. Het onderzoek kan gewoon doorgaan.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt tijdens de eerstvolgende afspraak op de polikliniek met u besproken.

De uitslag is ook in te zien via het patiëntenportaal MijnBernhoven. Kijk voor meer informatie over MijnBernhoven op patientenportaal MijnBernhoven.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30-12:30 uur en 13.00-17.00 uur bellen.

  • Telefoonnummer polikliniek MDL: 0413 - 40 19 31
  • Telefoonnummer afdeling radiologie. 0413 - 40 19 62