Skip to Content

Meting van de darmpassage (markeronderzoek)

U krijgt binnenkort een markeronderzoek. Deze folder informeert u over de gang van zaken rond dit onderzoek.

Wat is een markeronderzoek?

Een markeronderzoek is een onderzoek waarbij er naar de snelheid van de werking van de dikke darm wordt gekeken.

U krijgt van uw behandelend arts een recept mee voor een capsule die u vóór het onderzoek moet slikken. In deze capsule zitten twintig kleine kunststof ringetjes (markers). De capsule lost op en de ringetjes vermengen zich met het voedsel en later met de ontlasting. Doordat de ringetjes klein zijn ziet u er niets van terug in de ontlasting. Vijf dagen nadat u deze markers heeft geslikt, maken wij op de afdeling radiologie een röntgenfoto van uw buik (buikoverzicht). De ringetjes zijn bij een vertraagde passage dan op deze foto te zien.

Hoe bereidt u zich voor?

Als u laxeermiddelen of klysma’s gebruikt, dan mag u deze gedurende het onderzoek niet gebruiken. Gebruikt u medicatie die de peristaltiek van het maag-darmkanaal kan bevorderen, zoals metoclopramide, domperidon, erytromycine of prucolapride dan moet u deze drie dagen voor inname van de capsule al stoppen.

Actueel medicatieoverzicht (AMO); meenemen voor uw eigen veiligheid

Wat is een AMO?
AMO staat voor actueel medicatieoverzicht. Het is dus een overzicht van de medicijnen die u op dat moment gebruikt.

Waarom een AMO?
Als uw arts medicijnen wil voorschrijven, leest de arts in uw AMO welke medicijnen u al gebruikt. Zo voorkomen we dat u medicijnen voorgeschreven krijgt die niet goed combineren met andere medicijnen.

Hoe kom ik aan mijn AMO?
Uw apotheker print voor u een AMO uit. Vertel uw apotheker ook als u medicijnen gebruikt zonder recept zoals pijnstillers, vitamines, anticonceptie pil of St. Janskruid en meld ook allergieën.

Ik heb nieuwe medicijnen gekregen. Hoe kom ik aan een aangepast AMO?
Tijdens uw ziekenhuisopname, polikliniekbezoek of bezoek aan uw huisarts kan uw medicijngebruik zijn veranderd. Let er op dat wijzigingen van medicatie of nieuwe gegevens in uw overzicht worden opgenomen door uw apotheker.

Wanneer neem ik mijn AMO mee?
Zorg dat u het overzicht altijd bij u heeft als u naar de specialist gaat. Dan kan de specialist zien of eventuele nieuwe medicijnen samengaan met medicijnen die u al heeft. Neem het ook mee als u naar de tandarts gaat.

Hoelang is uw AMO geldig?
Het document is maximaal drie maanden geldig maar dient bij iedere wijziging in de medicatie tussentijds opnieuw worden vervangen. Uw apotheek kan het actuele medicatie overzicht verstrekken.

Wat moet u doen als u niet op de afspraak kunt komen?

Als u onverhoopt niet op de afspraak kunt komen, bel ons dan op tijd op. Wij maken dan een nieuwe afspraak.

Hoe verloopt het onderzoek?

  1. Op de afgesproken dag (dag 1) neemt u thuis de Colon Transit radiopaque (2 capsules) in met water.
  2. Op dag 5 komt u naar het ziekenhuis voor een röntgenfoto.

 

De capsule met ringetjes neemt u in op ……...-………-………….. om …………..uur.

U wordt op ……….-…….…-......……... om ………….uur verwacht op de afdeling radiologie in Uden, route 040 / Oss voor de röntgenfoto.

Belangrijk

  • In verband met röntgenstraling is het belangrijk om te weten of u zwanger bent.
  • Mocht u zwanger zijn of denkt u dit te zijn, neemt u dan contact op met uw behandelend specialist. Geeft u borstvoeding, dan is dat geen probleem. Het onderzoek kan gewoon doorgaan.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt tijdens de eerstvolgende afspraak op de polikliniek met u besproken.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30-12:30 uur en 13.00-17.00 uur bellen.

  • Telefoonnummer polikliniek MDL: 0413 - 40 19 31
  • Telefoonnummer afdeling radiologie. 0413 - 40 19 62