Skip to Content

MRI-onderzoek van de baarmoeder

Uw behandelend arts heeft voor u een MRI–onderzoek aangevraagd. Het doel van het onderzoek is om door middel van doorsnede foto’s te kijken of er afwijkingen in het te onderzoeken gebied zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiologisch laborant en beoordeeld door een radioloog (gespecialiseerd arts)

Het onderzoek vindt plaats op locatie Uden. Wij verzoeken u vriendelijk zich 10 minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040. Laat zoveel mogelijk sieraden en andere kostbare spullen thuis. Buiten kantoortijden (8.00-17.30 uur) dient u zich te melden bij de receptie aan de hoofdingang. 

Het onderzoek is heel algemeen beschreven, dus hoe het meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.

Een eventuele begeleider kan niet aanwezig zijn in de onderzoeksruimte tijdens het onderzoek. Alleen in bijzondere situaties is dit eventueel mogelijk. Helpen met omkleden is vanzelfsprekend altijd toegestaan.

!Let op: bent u zwanger, of denkt u zwanger te zijn? Overleg dan met de arts, want als u zwanger bent mag u geen MRI onderzoek ondergaan, en/of mag u niet in de onderzoeksruimte aanwezig zijn.

Wat is een MRI–onderzoek?

MRI staat voor magnetisch resonantie imaging. Bij een MRI–onderzoek worden er doorsnede foto’s van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een sterke magneet en radiogolven. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van röntgenstralen. Met behulp van de magneet en de radiogolven worden in het lichaam bepaalde signalen opgewekt. Een antenne ontvangt deze signalen en een computer zet de signalen om in beelden. De beelden laten de doorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel zien.
Het onderzoek is pijnloos, ongevaarlijk en kan in sommige gevallen meer informatie opleveren dan röntgenfoto’s. 

Belangrijk om vooraf te weten!

Een MRI–onderzoek kan in de volgende gevallen niet plaatsvinden:

 • u heeft (resten van) metaalsplinters in het oog.
 • u heeft metalen implantaten/prothese korter dan zes weken geplaatst

Een MRI–onderzoek kan soms niet plaatsvinden in deze situaties:

 • u heeft een binnenoor implantaat (cochleair implantaat);
 • u heeft een pacemaker. De pacemaker kan door het magneetveld ontregeld raken. Steeds meer pacemakers kunnen in de MRI. De afspraak wordt dan in samenspraak met de pacemakertechnicus gepland. 
 • u heeft een metalen kunsthartklep;
 • u heeft aneurysmaclips in het hoofd;
 • u heeft een neuro-stimulator;
 • u heeft een niet te verwijderen insuline- of andere geneesmiddelenpomp;
 • u heeft een glucosesensor; deze dient voorafgaand aan het onderzoek verwijderd te worden;
 • u kunt niet langdurig stil en/of plat liggen;
 • u bent zwaarder dan 150 kg;
 • u bent zwanger.

Overleg in bovenstaande situaties met uw behandelend arts.

Claustrofobie

Het is voor mensen met claustrofobie (angst in kleine ruimtes) niet prettig om een MRI-scan te ondergaan. Het te onderzoeken lichaamsdeel komt in het midden van de tunnel te liggen. Afhankelijk van het onderzoek wordt bepaald of u eerst met uw voeten of hoofd de tunnel in gaat. De tunnel blijft altijd open en licht, en waar mogelijk krijgt u een spiegeltje mee waarmee u uit de tunnel kunt kijken. Overleg met uw aanvragend arts over rustgevende medicatie indien u claustrofobisch bent en het idee hebt dat dit nodig zal zijn. Op de afdeling radiologie is geen rustgevende medicatie verkrijgbaar.

Screeningsformulier

Bij het inplannen van de MRI-scan moet vooraf u een screeningsformulier invullen. Is dit nog niet gebeurd? Klik dan hier voor het screeningsformulier of het screeningsformulier voor kinderen. U kunt het formulier nu downloaden, uitprinten en invullen. Stuur het ingevulde formulier naar: Ziekenhuis Bernhoven t.a.v. afdeling radiologie. Antwoordnummer 10140, postcode 5400 VB te Uden.

Zijn er risico’s en complicaties?

Een MRI-onderzoek is een onderzoek zonder nadelige effecten of bijwerkingen.
Als u contrastmiddel heeft gehad kan dit in een zeer zeldzaam geval een allergische reactie geven.
Voor dit onderzoek is het soms nodig dat u een medicijn (Buscopan) krijgt ingespoten. Het kan zijn dat u daarna wazig ziet, dit gaat binnen enkele uren weer over. U kunt dan echter niet deelnemen in het verkeer. Zorg daarom voor vervoer naar huis.

Verhinderd, en dan?

Wanneer u onverwacht niet op uw afspraak kunt komen, geef dit dan op tijd door aan de afdeling radiologie. Een ander kan dan in uw plaats worden geholpen.
Telefoonnummer afdeling radiologie:
0413 - 40 19 62

Hoe bereidt u zich voor?

 • Voor een MRI–onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U kunt gewoon eten, drinken en uw gebruikelijke medicijnen innemen.
 • Tijdens het onderzoek mag u geen metalen voorwerpen bij u dragen. Waardevolle en niet noodzakelijke metalen bezittingen (zoals: munten, haarspelden, betaalpassen, creditcards, pennen, sieraden, ringen, horloge, piercings) kunt u daarom beter thuis laten. Eventuele spullen kunt u in het kleedhokje achterlaten. Er is een kluisje aanwezig voor waardevolle spullen, vraag hier naar.
 • U wordt verzocht om tijdens het onderzoek geen oogmake-up en/of gekleurde lenzen te dragen omdat hier vaak ijzerhoudende deeltjes in zitten die het onderzoek kunnen beïnvloeden.
 • Het kan zijn dat u een contrastmiddel krijgt toegediend tijdens dit onderzoek. Dit heeft invloed op eventuele bloeduitslagen. Wanneer u nog bloed moet laten prikken kunt u dit het beste doen vóór het onderzoek of 24 uur na het onderzoek.
  Lukt dit niet, vertel dan bij het laboratorium dat u een onderzoek met contrastvloeistof heeft gehad.

Onderzoek

Waar moet u zijn?

Wij verzoeken u vriendelijk zich 10 minuten vóór het afgesproken tijdstip te melden bij de balie van de afdeling radiologie, routenummer 040. Dit in verband met de strakke planning en eventuele voorbereidingen op het onderzoek.

Heeft u een mri afspraak in de avonduren (vanaf 17.30 uur) of in het weekend, mag u zich melden bij de receptie bij de hoofdingang.

Gang van zaken onderzoek

Lange broek, schoenen en bh moet u voor dit onderzoek uitdoen. Kleding waar géén metaal op of in zit mag u aanhouden (onderbroek, sokken, hemd of T-shirt), ook al uw sieraden (horloge, ringen, haarspeldjes e.d.) moet u af doen. Een eventueel kunstgebit/prothese zult u uit moeten doen.
In de onderzoeksruimte gaat u op een onderzoekstafel liggen. Deze tafel wordt in een tunnel geschoven. De tunnel is aan het begin en aan het einde open. Vervolgens worden de doorsnedefoto’s gemaakt. Bij het maken van de foto’s is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Tijdens het onderzoek hoort u een hard kloppend, onaangenaam geluid. Om dit geluid voor u te verminderen, krijgt u afhankelijk van de plaats van het onderzoek, oordopjes in of een koptelefoon op.
Indien u komt voor een MRI scan van uw hoofdhals gebied, nek of borstwervels dan krijgt u ALTIJD oordopjes, de koptelefoon is dan geen optie. Tijdens overige onderzoeken is het vrijwel altijd mogelijk om u een koptelefoon te geven met muziek (eventueel CD/mp3 van thuis meebrengen is een optie).

Ondanks het geluid is er via een intercomsysteem en een alarmbel die u in uw hand krijgt, contact mogelijk met de laborant. Ook wordt u vanuit de bedieningsruimte via het glas in de gaten gehouden.

Om nog betere foto’s te kunnen maken, kan de radioloog het soms nodig vinden om contrastvloeistof toe te dienen. Dit betekent niet dat er iets ernstigs met u aan de hand is, maar het is nodig om een beter resultaat van het onderzoek te krijgen. De contrastvloeistof wordt toegediend met een prikje in een bloedvat in uw arm. In de arm waar de contrastvloeistof is ingespoten, kunt u kort een warm of koud gevoel krijgen.
Soms is het ook noodzakelijk om een medicijn toe te dienen (Buscopan) Dit medicijn zorgt ervoor dat de darmen wat minder bewegen, en er daardoor betere beelden worden verkregen. Het kan zijn dat u hierdoor voor korte tijd wazig ziet. Dit gaat na enkele uren weer over.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel duurt het onderzoek ongeveer 40 minuten.

Na het onderzoek

De laborant vertelt u wanneer u naar huis kunt gaan. Heeft u tijdens het onderzoek het medicijn Buscopan ingespoten gekregen, dan mag u niet zelf naar huis rijden.
Na het onderzoek kunt u uw dagelijkse bezigheden weer hervatten. Wanneer tijdens het onderzoek contrastvloeistof is ingespoten, verdwijnt deze vanzelf weer uit uw lichaam (via de nieren en de blaas). Door na het onderzoek wat meer te drinken, raakt u de contrastvloeistof sneller kwijt.

Indien u borstvoeding geeft en u krijgt contrastmiddel (gadolinium) toegediend via het bloedvat, houd u dan rekening met het eventueel afkolven en weggooien van de voeding na het onderzoek. Gadolinium wordt in uiterst kleine hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk. In de meeste gevallen geven we 15 ml tot 30 ml contrastvloeistof, waarvan slechts 0,0003% opgenomen wordt door het maag-darmkanaal van de baby. Naar aanleiding van deze informatie kunt u zelf bepalen of u tot 24 uur wilt afkolven of door wilt gaan met de borstvoeding. Geef aan de laborante door dat u borstvoeding gebruikt en of u daarmee door wilt gaan.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de foto’s. Hiervan stuurt de radioloog een verslag naar uw behandelend arts, die de uitslag met u bespreekt.

Heeft u nog vragen?

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met de afdeling radiologie.

Telefoonnummer: 0413 - 40 19 62